Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10977/L

Business name: 
STAVEKOL SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
Registered seat: 
Nábrežná 17
Vrútky 038 61
  (from: 07/08/1999 until: 10/25/2011)
Thurzova 16
Martin 036 01
  (from: 01/28/1998 until: 07/07/1999)
Identification number (IČO): 
36 378 526
  (from: 01/28/1998)
Date of entry: 
01/28/1998
  (from: 01/28/1998)
Person dissolved from: 
10.9.2011
  (from: 10/26/2011)
Date of deletion: 
10/26/2011
  (from: 10/26/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/26/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/28/1998)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých poddodávok
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
murárstvo
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
tesárstvo
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
klampiarstvo v stavebnej výrobe
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
vnútorné stavebné práce
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
štukatérske a omietkárske práce
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
stavba budov bez projektových práce
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
stavebné inštalácie /bez projektovej činnosti/
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
výroby kovových konštrukcií a ich častí, kovoobrábanie, zámočníctvo
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
stavebné zámočníctvo
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
správa nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
Partners: 
STAVRiJ, s.r.o. IČO: 36 376 060
J. Mazúra 28/90
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Jakubčík , CSc.
Karpatská 3163/4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/19/1999 until: 03/12/2010)
Ing. Vladimír Michalík
Severná 9
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/28/1998 until: 07/23/2000)
Miroslav Roxer
Kolónia Hviezda 31
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/28/1998 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Svrček
Krivánska 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/28/1998 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Svrček
Krivánska 6616/30
Banská Bystrica - Sásová 974 11
Slovak Republic
  (from: 03/13/2010 until: 10/25/2011)
Ing. Ján Pullman
J. Mazúra 28/81
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
Ing. Vladimír Michalík
Severná 9
Martin
Slovak Republic
  (from: 07/24/2000 until: 10/25/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Michalík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 07/23/2000)
Ing. Miroslav Svrček
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 12/21/2009)
Ing. Ján Pullman
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 12/21/2009)
Miroslav Roxer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 18 500 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 12/21/2009)
STAVRiJ, s.r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Jakubčík , CSc.
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/19/1999 until: 12/21/2009)
Ing. Vladimír Michalík
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/24/2000 until: 12/21/2009)
Ing. Miroslav Svrček
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 331,939189 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 03/12/2010)
Ing. Ján Pullman
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 331,939189 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 10/25/2011)
Miroslav Roxer
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 614,0875 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Jakubčík , CSc.
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 03/12/2010)
Ing. Vladimír Michalík
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 10/25/2011)
Ing. Miroslav Svrček
Amount of investment: 11 950 EUR Paid up: 10 904,391555 EUR
  (from: 03/13/2010 until: 10/25/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/1999 until: 10/25/2011)
konatelia
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Jakubčík , CSc.
Karpatská 3163/4
Žilina
  (from: 01/19/1999 until: 07/23/2000)
Ing. Vladimír Michalík
Severná 9
Martin
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Svrček
Bernolákova 39
Žilina
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Ing. Miroslav Svrček
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 07/24/2000 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Svrček
Krivánska 6616/30
Banská Bystrica - Sásová 974 11
  (from: 03/13/2010 until: 10/25/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/19/1999 until: 10/25/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/28/1998 until: 01/18/1999)
Capital: 
13 941,635134 EUR Paid up: 12 232,148311 EUR
  (from: 03/13/2010 until: 10/25/2011)
13 941,445931 EUR
  (from: 12/22/2009 until: 03/12/2010)
420 000 Sk
  (from: 01/28/1998 until: 12/21/2009)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k. 26CbR/114/2009-44 zo dňa 18.07.2011, ktorým bola obchodná spoločnosť STAVEKOL SLOVAKIA, s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom STAVEKOL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Nábrežná 17, 038 61 Vrútky, IČO: 36 378 526 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 26.10.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 10/26/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16. 12. 1997, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/28/1998 until: 10/25/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.12. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/19/1999 until: 10/25/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 31.5.1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/08/1999 until: 10/25/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 25.5. 2000 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/24/2000 until: 10/25/2011)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person