Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33077/B

Business name: 
LITHIA s. r. o.
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
JUVIX s.r.o.
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Registered seat: 
Trenčianska 30
Bratislava 821 09
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Klincova 1
Bratislava 821 08
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Identification number (IČO): 
35 899 671
  (from: 09/08/2004)
Date of entry: 
09/08/2004
  (from: 09/08/2004)
Person dissolved from: 
10.6.2013
  (from: 06/15/2013)
Date of deletion: 
06/15/2013
  (from: 06/15/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/15/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
organizovanie seminárov a školení
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
prenájom hnuteľných vecí - spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
Partners: 
Ing. Juraj Fejda
Miletičova 36
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Stanislav Kalinay
Klincova 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Oleg Kuchar
Pri Kríži 36
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Lý Thanh Son
Drábova 16
Košice 040 23
Slovak Republic
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Stanislav Kalinay
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Juraj Fejda
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Oleg Kuchar
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Lý Thanh Son
Amount of investment: 6 771,54 EUR Paid up: 6 771,54 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
konatelia
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Juraj Fejda
Miletičova 36
Bratislava 821 08
From: 09/08/2004
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Juraj Fejda
Miletičova 36
Bratislava 821 08
From: 09/08/2004 Until: 07/06/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Ing. Stanislav Kalinay
Klincova 1
Bratislava 821 08
From: 09/08/2004
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Stanislav Kalinay
Klincova 1
Bratislava 821 08
From: 09/08/2004 Until: 07/06/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Ing. Oleg Kuchar
Pri Kríži 36
Bratislava 841 02
From: 09/08/2004
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Ing. Oleg Kuchar
Pri Kríži 36
Bratislava 841 02
From: 09/08/2004 Until: 07/06/2009
  (from: 09/22/2009 until: 09/21/2009)
Lý Thanh Son
Drábova 16
Košice 040 23
From: 07/06/2009
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, pričom podpisové právo za spoločnosť sa vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Capital: 
6 771,54 EUR Paid up: 6 771,54 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 09/21/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 24.04.2013, právoplatné dňom 10.06.2013, č. k.: 33CbR/126/2011, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť LITHIA s. r. o., so sídlom Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 35 899 671 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť LITHIA s. r. o., so sídlom Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 35 899 671, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 33077/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 06/15/2013)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26. 8. 2004 v zmysle ustanovení §§ 105-153 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/08/2004 until: 06/14/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.7.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z JUVIX s.r.o. na nové LITHIA s. r. o.
  (from: 09/22/2009 until: 06/14/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person