Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33146/B

Business name: 
INGSERVICE, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2013)
BOROSA, s.r.o.
  (from: 09/14/2004 until: 02/18/2013)
Registered seat: 
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 811 04
  (from: 11/05/2014)
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 810 01
  (from: 09/14/2004 until: 11/04/2014)
Identification number (IČO): 
35 900 300
  (from: 09/14/2004)
Date of entry: 
09/14/2004
  (from: 09/14/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/14/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 09/14/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
  (from: 09/14/2004)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 09/14/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/14/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/14/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/14/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/14/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/14/2004)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 09/14/2004)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/14/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/14/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/14/2004)
organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/14/2004)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 09/14/2004)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2004)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 02/19/2013)
prípravné práce k realizácii stavieb
  (from: 03/13/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/13/2015)
Partners: 
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/18/2005)
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2009)
Ing. Martin Borovský
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2005 until: 03/04/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/18/2005)
konatelia
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 09/14/2004
  (from: 05/18/2005)
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
From: 09/14/2004
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Ing. Martin Borovský
Nezábudkova 36
Bratislava 821 01
From: 09/14/2004 Until: 05/11/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 09/14/2004
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/18/2005)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú vždy spoločne všetci konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja koantelia svoje podpisy s uvedením svojej funkcie.
  (from: 09/14/2004 until: 05/17/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/05/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/14/2004 until: 03/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02.09.2004 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2005 (schválenie prevodu obchodného podielu). Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.05.205 Ing. Martin Borovský, funkcia konateľa od 14.09.2004 do 11.05.2005.
  (from: 05/18/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.01.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z BOROSA, s.r.o. na INGSERVICE, spol. s r.o.
  (from: 02/19/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2015.
  (from: 03/13/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person