Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11025/L

Business name: 
KTR Bytča, s.r.o.
  (from: 02/11/1998)
Registered seat: 
Námestie SR 1
Bytča 014 01
  (from: 02/11/1998)
Identification number (IČO): 
36 379 018
  (from: 02/11/1998)
Date of entry: 
02/11/1998
  (from: 02/11/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/1998)
Objects of the company: 
administratívna správa KTR
  (from: 02/11/1998)
prevádzkovanie retransmisie č. TKR/182
  (from: 09/03/2001)
Partners: 
Mesto Bytča
Námestie SR 1/1
Bytča 014 01
Slovak Republic
  (from: 09/08/2000)
Mesto Bytča
Bytča
Slovak Republic
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Ing. Peter Babic
Radlinského 101/14
Bytča
Slovak Republic
  (from: 09/08/2000 until: 10/14/2008)
Vladislav Bachorík
Červeňanského 568/41
Bytča
Slovak Republic
  (from: 09/08/2000 until: 06/13/2018)
Contribution of each member: 
Mesto Bytča
Amount of investment: 59 584 EUR Paid up: 59 584 EUR
  (from: 06/14/2018)
Mesto Bytča
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Mesto Bytča
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 10/14/2008)
Ing. Peter Babic
Amount of investment: 446 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 446 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 10/14/2008)
Vladislav Bachorík
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 10/14/2008)
Mesto Bytča
Amount of investment: 946 000 Sk Paid up: 946 000 Sk
  (from: 10/15/2008 until: 01/21/2010)
Vladislav Bachorík
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 10/15/2008 until: 01/21/2010)
Mesto Bytča
Amount of investment: 47 136 EUR Paid up: 47 136 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 06/13/2018)
Vladislav Bachorík
Amount of investment: 12 448 EUR Paid up: 12 448 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 06/13/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/15/2008)
Individual managing director
  (from: 05/14/2002 until: 10/14/2008)
Individual managing director
  (from: 09/08/2000 until: 05/13/2002)
Individual managing director
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Ing. Anton Kotešovský
Kollárova 632/7
Bytča 014 01
From: 11/14/2013
  (from: 11/19/2013)
Ing. Peter Babic
Radlinského 101/14
Bytča
  (from: 09/08/2000 until: 10/14/2008)
Ing. Peter Babic
Radlinského 101/14
Bytča
Until: 09/12/2008
  (from: 10/15/2008 until: 10/14/2008)
Vladislav Bachorík
Červeňanského 568/41
Bytča
  (from: 09/08/2000 until: 06/13/2018)
Vladislav Bachorík
Červeňanského 568/41
Bytča
Until: 11/14/2017
  (from: 06/14/2018 until: 06/13/2018)
Mgr. Andrej Gallo
Na Sahare 1435/29A
Bytča 014 01
From: 07/07/2011
  (from: 07/20/2011 until: 11/18/2013)
Mgr. Andrej Gallo
Na Sahare 1435/29A
Bytča 014 01
From: 07/07/2011 Until: 11/14/2013
  (from: 11/19/2013 until: 11/18/2013)
Ing. Ľubor Guniš
Mierova 311/15
Považská Bystrica
From: 02/27/2002
  (from: 03/23/2006 until: 07/19/2011)
Ing. Ľubor Guniš
Mierova 311/15
Považská Bystrica
From: 02/27/2002 Until: 07/07/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/19/2011)
Ing. Ľubor Guniš
Zákvašov č. 1520/39
Považská Bystrica
From: 02/27/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/22/2006)
Ing. Peter Korec
Thurzova 963/4
Bytča
Until: 02/27/2002
  (from: 09/08/2000 until: 05/13/2002)
Peter Lalinský
Námestie SR 1
Bytča
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti spoločne alebo Ing. Anton Kotešovský samostatne.
  (from: 11/19/2013)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti spoločne alebo Mgr. Andrej Gallo samostatne.
  (from: 07/20/2011 until: 11/18/2013)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, pričom jeden z konateľov musí byť konateľ Ing. Ľubor Guniš.
  (from: 05/14/2002 until: 07/19/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, pričom jeden z konateľov musí byť konateľ Ing. Peter Korec.
  (from: 09/08/2000 until: 05/13/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Capital: 
59 584 EUR Paid up: 59 584 EUR
  (from: 01/22/2010)
1 196 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 01/21/2010)
100 000 Sk
  (from: 02/11/1998 until: 09/07/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 8/98, zo dňa 29.1. 1998, podľa § 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/11/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia 4. 7. 2000 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/08/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2001 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/03/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27. 2. 2002 bol schválený dodatok č. 3.
  (from: 05/14/2002)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person