Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4236/S

Business name: 
CARBOTHERM, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca
  (from: 10/15/1996 until: 01/12/2011)
SLOVENSKÝ PLAST, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca
  (from: 08/10/1995 until: 10/14/1996)
Registered seat: 
Nad Viničkou
Revúca 050 01
  (from: 09/02/1997 until: 01/12/2011)
ul. Terézie Vansovej 1167
Revúca 050 01
  (from: 10/15/1996 until: 09/01/1997)
Železničná 268/43
Revúca 050 01
  (from: 08/10/1995 until: 10/14/1996)
Identification number (IČO): 
31 711 928
  (from: 08/10/1995)
Date of entry: 
08/10/1995
  (from: 08/10/1995)
Person dissolved from: 
29.12.2010
  (from: 01/13/2011)
Date of deletion: 
01/13/2011
  (from: 01/13/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/10/1995)
Objects of the company: 
výroba plastov v primárnej forme, obalov z plastov, plastov pre stavebníctvo a výrobkov z plastov
  (from: 08/10/1995 until: 01/12/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, strojných zariadení, poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/10/1995 until: 01/12/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/10/1995 until: 01/12/2011)
obchodná činnosť v odbore: stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, náradie, traktory, drevo, stavebný materiál, sanitárne zariadenia, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
  (from: 08/10/1995 until: 01/12/2011)
výroba, predaj a nákup dreveného uhlia
  (from: 10/15/1996 until: 01/12/2011)
Partners: 
Radoslav Gallo
Daxnerova 1187/9
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Daniel Hutka
V. Clementisa 1211/14
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Igor Krjak
155
Chyžné
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Ing. Stanislav Palúš
Okružná 25/22
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Štefan Tarda
Vansovej 1174/13
Revúca
Slovak Republic
  (from: 08/10/1995 until: 10/14/1996)
Daniel Hutka
V. Clementisa 1211/14
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Igor Krjak
155
Chyžné
Slovak Republic
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Radoslav Gallo
Daxnerova 1187/9
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Ing. Stanislav Palúš
Okružná 25/22
Revúca
Slovak Republic
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Contribution of each member: 
Štefan Tarda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/10/1995 until: 10/14/1996)
Daniel Hutka
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Igor Krjak
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Radoslav Gallo
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Ing. Stanislav Palúš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 10/10/1999)
Daniel Hutka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Igor Krjak
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Radoslav Gallo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Ing. Stanislav Palúš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/10/2000 until: 01/12/2011)
Individual managing director
  (from: 08/10/1995 until: 02/09/2000)
Ing. Dušan Keder
Tomášikova H/4-II
Revúca
  (from: 09/02/1997 until: 06/23/1998)
Peter Kmec
Dobšinského 827/10
Revúca
  (from: 06/24/1998 until: 02/09/2000)
Ing. Eva Kúdelova
ul. 9.mája 22
Banská Bystrica
  (from: 10/15/1996 until: 09/01/1997)
Štefan Tarda
Vansovej 1174/13
Revúca
  (from: 08/10/1995 until: 10/14/1996)
Ján Uhrín
Mokrá Lúka 183
Mokrá Lúka
  (from: 02/10/2000 until: 01/12/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zasupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 02/10/2000 until: 01/12/2011)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanémualebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/10/1995 until: 02/09/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
100 000 Sk
  (from: 08/10/1995 until: 10/10/1999)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica rozhodol uznesením č.k. : 27Cbr 104/2009-31 z 11. 10. 2010, právoplatným 29. 12. 2010, o zrušení obchodnej spoločnosti CARBOTHERM, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca, so sídlom Nad Viničkou, 050 01 Revúca, IČO : 31 711 928, z dôvodov podľa § 68 ods. 6 písm. a), d) a f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to bez likvidácie.
  (from: 01/13/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice N 274/95, Nz 236/95 zo dňa 7. 8. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6557 Stary spis: S.r.o. 10709
  (from: 08/10/1995 until: 01/12/2011)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.10. 1996.
  (from: 10/15/1996 until: 01/12/2011)
Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1997.
  (from: 09/02/1997 until: 01/12/2011)
Zapisuje sa zmena konateľa v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.3.1998.
  (from: 06/24/1998 until: 01/12/2011)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 12.10.1998.
  (from: 10/11/1999 until: 01/12/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 7. 5. 1999 a dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/2000 until: 01/12/2011)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person