Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1939/B

Business name: 
Boen s r.o.
  (from: 05/21/2010)
Fax & Copy Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 08/13/1996 until: 05/20/2010)
Fax & Copy Leasing spol. s r.o.
  (from: 12/19/1991 until: 08/12/1996)
Registered seat: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 08/14/2001)
Záhradnícka 34
Bratislava 821 08
  (from: 09/29/1997 until: 08/13/2001)
Prievozská 26
Bratislava 821 09
  (from: 05/05/1993 until: 09/28/1997)
Martanovičova 25
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Identification number (IČO): 
30 776 244
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva spotrebného tovaru a kancelárskych potrieb, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1993)
prenájom kancelárskej techniky, priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 05/05/1993)
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/29/1997)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/29/1997)
prenájom tovarov všetkých druhov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/1997)
prevádzkovanie internetovej kaviarne
  (from: 08/14/2001)
pohostinská činnosť
  (from: 05/28/2002)
leasing kancelárskej techniky, priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 05/05/1993 until: 06/08/2003)
1.Nákup a predaj obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia.
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
2.Prenájom hnuteľného obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia.
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
3.Leasing
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
4.Účasť na podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Partners: 
INFOPORT, s.r.o. IČO: 35 707 623
Haanova 18
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 06/09/2003 until: 03/03/2004)
Ing. Peter Králik
Mládežnicka 12
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Pavel Mikuš
Mariánska 8
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/09/2003 until: 03/03/2004)
Ing. Pavel Mikuš
Mariánska 8
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 08/14/2001 until: 06/08/2003)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/27/1998 until: 08/13/2001)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1994 until: 02/26/1998)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 11/07/1994)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1993 until: 11/07/1994)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Pavel Mikuš
Mariánska 8
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 03/04/2004 until: 05/20/2010)
INFOPORT, s.r.o. IČO: 35 707 623
Haanova 18
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 03/04/2004 until: 05/20/2010)
Endre Bognár
Erdő u. 5
Budapest 1203
Maďarská republika
  (from: 05/21/2010)
Contribution of each member: 
Endre Bognár
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/21/2010)
Richard Sulik
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Peter Králik
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 12/19/1991 until: 11/07/1994)
Richard Sulik
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/05/1993 until: 11/07/1994)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 11/08/1994 until: 02/26/1998)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/1998 until: 08/13/2001)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/14/2001 until: 06/08/2003)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 03/03/2004)
INFOPORT, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 03/03/2004)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 99 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 99 000 Sk
  (from: 03/04/2004 until: 05/19/2010)
INFOPORT, s.r.o.
Amount of investment: 101 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 101 000 Sk
  (from: 03/04/2004 until: 05/19/2010)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 3 287 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 287 EUR
  (from: 05/20/2010 until: 05/20/2010)
INFOPORT, s.r.o.
Amount of investment: 3 353 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 353 EUR
  (from: 05/20/2010 until: 05/20/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/09/2003)
konatelia
  (from: 08/13/1996 until: 06/08/2003)
Individual managing director
  (from: 05/05/1993 until: 08/12/1996)
konatelia
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Peter Králik
Mládežnícka 12
Považská Bystrica 017 01
  (from: 05/05/1993 until: 08/12/1996)
Ing. Peter Králik
Mládežnícka 12
Považská Bystrica 017 01
Until: 04/07/2003
  (from: 08/13/1996 until: 06/08/2003)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
  (from: 08/13/1996 until: 08/13/2001)
Ing. Pavel Mikuš
Mariánska 8
Bratislava 811 08
Until: 05/07/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Pavol Jelenek
Grosslingova 52
Bratislava 811 01
From: 04/08/2003 Until: 05/07/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Peter Matuška
Haanova 18
Bratislava 851 02
From: 04/08/2003 Until: 05/07/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Pavol Jelenek
Grosslingova 52
Bratislava 811 01
From: 04/08/2003
  (from: 06/09/2003 until: 05/20/2010)
Peter Matuška
Haanova 18
Bratislava 851 02
From: 04/08/2003
  (from: 06/09/2003 until: 05/20/2010)
Ing. Pavel Mikuš
Mariánska 8
Bratislava 811 08
  (from: 08/14/2001 until: 05/20/2010)
Endre Bognár
Erdő u. 5
Budapest 1203
Maďarská republika
From: 05/07/2010
  (from: 05/21/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za ňu podpisovať každý konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/09/2003)
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne v plnom rozsahu. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/13/1996 until: 06/08/2003)
Konateľ za spoločnosť samostatne v plnom rozsahu koná a podpisuje.
  (from: 05/05/1993 until: 08/12/1996)
Ing. Peter Králik - samostatne Ing. Pavel Mikuš - samostatne
  (from: 12/19/1991 until: 05/04/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/20/2010)
200 000 Sk
  (from: 02/27/1998 until: 05/19/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 02/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 12/19/1991)
Spoločenskou zmluvou zo dňa 13.1.1993, bola spoločnosť daná do súladu v zmysle § 764 ods. 2 z.č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 05/05/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.05.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.05.1994. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 11/08/1994)
Notárska zápisnica N 80/96, Nz 68/96 zo dňa 3.6.1996. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 08/13/1996)
Notárska zápisnica N 279/97, Nz 259/97 spísaná dňa 29.07.1997 notárom JUDr.Ivanom Macákom osvedčujúca zmenu sídla spoločnosti. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 09/29/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 118/97, Nz 97/97 spísanej dňa 30. 12. 1997 notárom JUDr. Janou Mikušovou. Starý spis: S.r.o. 3641
  (from: 02/27/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 568/98, Nz 555/98 zo dňa 31.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/12/1998)
Notárska zápisnica č. N 439/01, Nz 419/01 zo dňa 13.6.2001. Notárska zápisnica č. N 558/01, Nz 534/01 zo dňa 23.7.2001.
  (from: 08/14/2001)
Nové úplné znenie zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 318/02, Nz 304/02 dňa 12.4.2002.
  (from: 05/28/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode obchodného podielu zo dňa 01.04.2003. Valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 07.04.2003 schválilo novú spoločenskú zmluvu, odvolalo konateľa a vymenovalo nových konateľov, schválilo zmluvy o výkone funkcie pre konateľov.
  (from: 06/09/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2010
  (from: 05/21/2010)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person