Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  47007/N

Business name: 
VODNÝ SVET, s.r.o.
  (from: 05/18/2005)
Registered seat: 
Vašinova 61
Nitra 949 01
  (from: 11/08/2018)
Identification number (IČO): 
36 344 567
  (from: 05/18/2005)
Date of entry: 
05/18/2005
  (from: 05/18/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/2005)
Objects of the company: 
výroba rybárskych potrieb a nástrah
  (from: 05/18/2005)
prenájom rybárskych potrieb
  (from: 05/18/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 05/18/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 05/18/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/18/2005)
reklamné činnosti
  (from: 05/18/2005)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/18/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/18/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/18/2005)
výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách
  (from: 01/02/2006)
organizovanie kultúrnych, umeleckých a spoločenských podujatí
  (from: 01/31/2007)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/01/2009)
Partners: 
Mgr. Slavomír Pavle
Gorkého 245/14
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 11/25/2010)
HOLTI SLOVAKIA, s.r.o.
Hájska 1103/20
Močenok 951 31
Slovak Republic
  (from: 12/19/2017)
Contribution of each member: 
Mgr. Slavomír Pavle
Amount of investment: 3 300 EUR Paid up: 3 300 EUR
  (from: 12/10/2014)
HOLTI SLOVAKIA, s.r.o.
Amount of investment: 245 500 EUR Paid up: 245 500 EUR
  (from: 03/10/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/31/2007)
Miroslav Kesely
Sadová 1622/4
Nitra 949 01
From: 04/18/2019
  (from: 05/07/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/09/2016)
Capital: 
248 800 EUR Paid up: 248 800 EUR
  (from: 12/19/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/21/2019
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 32K/3/2019 – 237 zo dňa 14.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2019 a v časti výroku, ktorým súd uznáva konkurz za hlavné insolvenčné konanie dňa 08.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka VODNÝ SVET s.r.o., Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 344 567, podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie správcu bol ustanovený: Slovenská insolvenčná k.s., Párovská 26, 949 01 Nitra, značka správcu: S1552.
  (from: 02/01/2020)
Bankruptcy trustee: 
Slovenská insolvenčná, k.s.
Párovská 26
Nitra 949 01
From: 06/21/2019
  (from: 02/01/2020)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person