Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33914/B

Business name: 
KOSARCH, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/07/2006)
KOSARCH, s.r.o.
  (from: 02/26/2003 until: 12/06/2006)
Košická vinárenska, spol. s r.o.
  (from: 12/07/1999 until: 02/25/2003)
Registered seat: 
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
  (from: 10/19/2004)
Popradská 56
Košice 040 01
  (from: 11/02/2001 until: 10/18/2004)
Magnezitárska 7
Košice 040 01
  (from: 12/07/1999 until: 11/01/2001)
Identification number (IČO): 
36 195 081
  (from: 12/07/1999)
Date of entry: 
12/07/1999
  (from: 12/07/1999)
Person dissolved from: 
13.11.2006
  (from: 12/07/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/07/1999)
Objects of the company: 
výroba a predaj vína
  (from: 12/07/1999)
obchodná činnosť s alkoholickými, nealkoholickými nápojmi a potravinami
  (from: 12/07/1999)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení a motorových vozidiel
  (from: 12/07/1999)
maloobchod so strojmi a zariadeniami
  (from: 12/07/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/26/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2003)
upratovacie práce a čistenie budov
  (from: 02/26/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/26/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/26/2003)
murárstvo, maliarske a natiaračská a sklenárske práce
  (from: 02/26/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/26/2003)
reklamná činnosť
  (from: 02/26/2003)
výroba reklamy
  (from: 02/26/2003)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/26/2003)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 02/26/2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 02/26/2003)
výroba betónových tvárnic
  (from: 02/26/2003)
Partners: 
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
Slovak Republic
  (from: 10/19/2004)
Božena Reháková
60
Plavecký Štvrtok 900 68
Slovak Republic
  (from: 10/19/2004)
Gabriel Dajko
Toryská 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1999 until: 10/18/2004)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/26/2003 until: 10/18/2004)
Florián Nagy
kpt. Nálepku 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/07/1999 until: 11/01/2001)
Jozef Spišiak
Gemerská 36
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/02/2001 until: 02/25/2003)
Contribution of each member: 
Milan Baláž
Amount of investment: 41 619 000 Sk Paid up: 41 619 000 Sk
  (from: 10/19/2004)
Božena Reháková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/19/2004)
Gabriel Dajko
Amount of investment: 41 619 000 Sk Paid up: 41 619 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 10/18/2004)
Florián Nagy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 11/01/2001)
Jozef Spišiak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/02/2001 until: 02/25/2003)
JUDr. Ján Kapusta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/26/2003 until: 10/18/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/07/1999)
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 09/24/2004
  (from: 06/29/2017)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
From: 06/27/2002
  (from: 02/26/2003 until: 10/18/2004)
JUDr. Ján Kapusta
Watsonova 57
Košice
From: 06/27/2002 Until: 09/24/2004
  (from: 10/19/2004 until: 10/18/2004)
Ing. Martin Macko
Hviezdoslavova 6
Gelnica
  (from: 12/07/1999 until: 11/01/2001)
Jozef Spišiak
Gemerská 36
Košice
Until: 06/27/2002
  (from: 11/02/2001 until: 02/25/2003)
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 09/24/2004
  (from: 10/19/2004 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/07/1999)
Capital: 
41 719 000 Sk
  (from: 12/07/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/13/2006
  (from: 12/07/2006)
 Liquidators:
Božena Reháková
60
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 01/07/2011
  (from: 03/15/2011)
 Liquidators:
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 11/13/2006
  (from: 12/07/2006 until: 03/14/2011)
 Liquidators:
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 11/13/2006 Until: 06/18/2007
  (from: 03/15/2011 until: 03/14/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 12/07/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.10.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/07/1999)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.8.2001.
  (from: 11/02/2001)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.6.2002.
  (from: 02/26/2003)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36CbR/34/2005 zo dňa 04.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2006 bola obchodná spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 12/07/2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.12.2010, č.k. 33CbR/166/6009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.1.2011 bol vymenovaný nový likvidátor.
  (from: 03/15/2011)
Záložné právo zriadené k obchodnému podielu Gabriela Dajku na základe písomnej záložnej zmluvy zo dňa 11.1.2002 uzavretej medzi záložným veriteľom Štefanom Kapustom, r.č. , Košice, Watsonova 57 a záložcom Gabrielom Dajkom. Záložné právo vzniká dňom 14.3.2002.
  (from: 03/14/2002 until: 10/18/2004)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person