Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3496/B

Business name: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
  (from: 01/01/2005)
Registered seat: 
Drieňová 24
Bratislava 820 09
  (from: 01/01/2005)
Identification number (IČO): 
35 914 921
  (from: 01/01/2005)
Date of entry: 
01/01/2005
  (from: 01/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2005)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 01/01/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/01/2005)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (from: 01/01/2005)
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
  (from: 01/01/2005)
výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/01/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/01/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/01/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 01/01/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/01/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software
  (from: 01/01/2005)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/01/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2005)
zasielateľstvo
  (from: 01/01/2005)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2005)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2005)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 01/01/2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/01/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005)
činnosť colného deklaranta
  (from: 01/01/2005)
kovoobrábanie
  (from: 01/01/2005)
geodetické a kartografické práce
  (from: 01/01/2005)
prevádzkovanie odborných knižníc
  (from: 01/01/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave
  (from: 07/08/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií)
  (from: 07/08/2005)
overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 ods. 2 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných technických kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených technických zariadení elektrických
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
  (from: 07/08/2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/08/2005)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (from: 07/08/2005)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a distribúcia elektriny
  (from: 11/05/2008)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/08/2005)
výskum a vývoj v oblasti dopravy
  (from: 07/23/2005)
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
  (from: 07/12/2016)
kontrola hydrantov
  (from: 07/23/2005)
Čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/23/2005)
manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka, vykládka vagónov, intermodálnych prepravných jednotiek a cestných nákladných vozidiel a váženie cestných nákladných vozidiel
  (from: 06/17/2008)
prenájom strojov, zariadení a nástrojov
  (from: 07/23/2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/23/2005)
prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení
  (from: 04/18/2007)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/17/2008)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 05/15/2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov
  (from: 05/15/2014)
prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe – celoštátne a regionálne dráhy
  (from: 01/01/2005 until: 07/07/2005)
manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka a vykládka vagónov a kontajnerov
  (from: 07/23/2005 until: 06/16/2008)
informatývne meranie fyzikálnych a chemických veličín
  (from: 07/23/2005 until: 07/11/2016)
skladovanie vecí
  (from: 01/01/2005 until: 07/22/2005)
elektroenergetika
  (from: 07/08/2005 until: 11/04/2008)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 01/01/2005 until: 07/22/2005)
zmenárenská činnosť
  (from: 01/01/2005 until: 07/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2005)
Ing. Roman Gono - predseda predstavenstva
Topoľová 1959/30
Topoľčany 955 01
From: 04/24/2020
  (from: 05/28/2020)
Ing. Jaroslav Daniška - Vice-chairman of the Board of Directors
Leškova 3006/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Jelšová 5101/30
Bernolákovo 900 27
From: 04/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Mgr. Matej Augustín - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Modranská 502/164
Vinosady 902 01
From: 09/22/2006
  (from: 06/17/2008 until: 08/20/2010)
Mgr. Matej Augustín - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Modranská 502/164
Vinosady 902 01
From: 09/22/2006 Until: 07/22/2010
  (from: 08/21/2010 until: 08/20/2010)
Mgr. Matej Augustín - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Svätoplukova 962/11
Bratislava 821 08
From: 09/22/2006
  (from: 09/26/2006 until: 06/16/2008)
Ing. Jaroslav Bajužík - člen predstavenstva
Čerhov 96
Čerhov 076 82
From: 09/22/2006
  (from: 09/26/2006 until: 11/05/2010)
Ing. Jaroslav Bajužík - člen predstavenstva
Čerhov 96
Čerhov 076 82
From: 09/22/2006 Until: 09/15/2010
  (from: 11/06/2010 until: 11/05/2010)
Jaroslav Daniška - člen predstavenstva
Nálepkova 17
Nitra 949 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/31/2012)
Jaroslav Daniška - člen predstavenstva
Nálepkova 17
Nitra 949 01
From: 04/26/2012 Until: 05/15/2012
  (from: 06/01/2012 until: 05/31/2012)
Ing. Jaroslav Daniška - člen predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava 811 04
From: 05/30/2016
  (from: 08/09/2016 until: 12/12/2017)
Ing. Jaroslav Daniška - člen predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava 811 04
From: 05/30/2016 Until: 10/20/2017
  (from: 12/13/2017 until: 12/12/2017)
Ing. Jaroslav Daniška - podpredseda predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava 811 04
From: 05/15/2012
  (from: 06/01/2012 until: 07/21/2016)
Ing. Jaroslav Daniška - podpredseda predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava 811 04
From: 05/15/2012 Until: 05/30/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Jaroslav Daniška - Vice-chairman of the Board of Directors
Leškova 3006/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020 until: 05/18/2021)
Ing. Jaroslav Daniška - Vice-chairman of the Board of Directors
Leškova 3006/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 10/09/2020 Until: 04/06/2021
  (from: 05/19/2021 until: 05/18/2021)
Ing. Jaroslav Dianiška - člen predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava 811 04
From: 05/30/2016
  (from: 07/22/2016 until: 08/08/2016)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Pod brehom 12
Terchová 013 06
From: 09/16/2010
  (from: 11/06/2010 until: 05/03/2012)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Pod brehom 12
Terchová 013 06
From: 09/16/2010 Until: 04/25/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva
Bazová 2/2
Bratislava 821 08
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/25/2006)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva
Bazová 2/2
Bratislava 821 08
From: 01/01/2005 Until: 09/21/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Peter Fejfar , ACCA - člen predstavenstva
Na križovatkách 16453/35E
Bratislava 821 04
From: 04/26/2012
  (from: 05/04/2012 until: 07/11/2016)
Ing. Peter Fejfar , ACCA - člen predstavenstva
Na križovatkách 16453/35E
Bratislava 821 04
From: 04/26/2012 Until: 05/27/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Miloslav Hopta - podpredseda predstavenstva
Laborecká 1887/36
Humenné 066 01
From: 05/30/2016
  (from: 05/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Miloslav Hopta - podpredseda predstavenstva
Laborecká 1887/36
Humenné 066 01
From: 05/30/2016 Until: 10/08/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Miroslav Hopta - člen predstavenstva
Laborecká 1887/36
Humenné 066 01
From: 05/28/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Miroslav Hopta - člen predstavenstva
Laborecká 1887/36
Humenné 066 01
From: 05/28/2016 Until: 05/30/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Miroslav Hopta - podpredseda predstavenstva
Laborecká 1887/36
Humenné 066 01
From: 05/30/2016
  (from: 07/22/2016 until: 05/27/2020)
Ing. Anton Jaborek - člen predstavenstva
Veľké Štepnice 11
Bratislava 831 07
From: 12/12/2006
  (from: 01/23/2007 until: 02/01/2007)
Ing. Anton Jaborek - člen predstavenstva
Veľké Štepnice 11
Bratislava 831 07
From: 12/12/2006 Until: 12/19/2006
  (from: 02/02/2007 until: 02/01/2007)
Ing. Anton Jaborek - podpredseda predstavenstva
Veľké Štepnice 11
Bratislava 831 07
From: 12/19/2006
  (from: 02/02/2007 until: 11/05/2010)
Ing. Anton Jaborek - podpredseda predstavenstva
Veľké Štepnice 11
Bratislava 831 07
From: 12/19/2006 Until: 09/15/2010
  (from: 11/06/2010 until: 11/05/2010)
Ing. Peter Klinka - člen predstavenstva
Grešova 2863/14
Prešov 080 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/25/2006)
Ing. Peter Klinka - člen predstavenstva
Grešova 2863/14
Prešov 080 01
From: 01/01/2005 Until: 09/21/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Jelšová 5101/30
Bernolákovo 900 27
From: 07/28/2016
  (from: 03/23/2018 until: 05/18/2021)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Jelšová 5101/30
Bernolákovo 900 27
From: 07/28/2016 Until: 04/06/2021
  (from: 05/19/2021 until: 05/18/2021)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Muškátová 626/13B
Zálesie 900 28
From: 07/28/2016
  (from: 08/06/2016 until: 03/22/2018)
Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa,
Zemplínska 6455/5
Prešov 080 08
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/25/2006)
Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa,
Zemplínska 6455/5
Prešov 080 08
From: 01/01/2005 Until: 09/21/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Ervín Kvašňovský - člen predstavenstva
Národná trieda 201/45
Košice 040 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/25/2006)
Ing. Ervín Kvašňovský - člen predstavenstva
Národná trieda 201/45
Košice 040 01
From: 01/01/2005 Until: 09/21/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda predstavenstva
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/25/2006)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda predstavenstva
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 01/01/2005 Until: 09/21/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Vladimír Ľupták - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 04/26/2012
  (from: 05/04/2012 until: 07/11/2016)
Ing. Vladimír Ľupták - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská 393/13
Stupava 900 31
From: 04/26/2012 Until: 05/27/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
Ing. Miloslav Lužák - člen predstavenstva
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/22/2006
  (from: 09/26/2006 until: 10/04/2006)
Ing. Miloslav Lužák - člen predstavenstva
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/22/2006 Until: 09/24/2006
  (from: 10/05/2006 until: 10/04/2006)
Ing. Miloslav Lužák - podpredseda predstavenstva
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/25/2006
  (from: 10/05/2006 until: 01/22/2007)
Ing. Miloslav Lužák - podpredseda predstavenstva
Poštová 24
Trnava 917 01
From: 09/25/2006 Until: 12/11/2006
  (from: 01/23/2007 until: 01/22/2007)
Ing. Jozef Melník - člen predstavenstva
Vajnorská 27
Bratislava 831 03
From: 09/16/2010
  (from: 11/06/2010 until: 02/08/2011)
Ing. Jozef Melník - člen predstavenstva
Vajnorská 27
Bratislava 831 03
From: 09/16/2010 Until: 01/09/2011
  (from: 02/09/2011 until: 02/08/2011)
Ing. Pavol Mišík - člen predstavenstva
Dulov 186
Pruské 018 52
From: 09/16/2010
  (from: 11/06/2010 until: 03/17/2011)
Ing. Pavol Mišík - člen predstavenstva
Dulov 186
Pruské 018 52
From: 09/16/2010 Until: 02/21/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Ing. Róbert Nemčík , PhD. - člen predstavenstva
Dubová 6
Gelnica 056 01
From: 07/08/2016
  (from: 07/22/2016 until: 06/28/2017)
Ing. Róbert Nemčík , PhD. - člen predstavenstva
Dubová 6
Gelnica 056 01
From: 07/08/2016
  (from: 06/29/2017 until: 08/11/2020)
Ing. Róbert Nemčík , PhD. - člen predstavenstva
Dubová 6
Gelnica 056 01
From: 07/08/2016 Until: 07/15/2020
  (from: 08/12/2020 until: 08/11/2020)
Ing. Peter Pavlík - člen predstavenstva
Krajná 1
Stupava 900 31
From: 09/16/2010
  (from: 11/06/2010 until: 03/17/2011)
Ing. Peter Pavlík - člen predstavenstva
Krajná 1
Stupava 900 31
From: 09/16/2010 Until: 02/21/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Ing Jozef Pavúk - člen predstavenstva
Nevädzova 8101/4
Zvolen 960 01
From: 10/11/2006
  (from: 10/14/2006 until: 08/20/2010)
Ing Jozef Pavúk - člen predstavenstva
Nevädzova 8101/4
Zvolen 960 01
From: 10/11/2006 Until: 07/22/2010
  (from: 08/21/2010 until: 08/20/2010)
Ing. Jozef Pavúk - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Nevädzová 8101/4
Zvolen 960 01
From: 05/28/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Jozef Pavúk - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Nevädzová 8101/4
Zvolen 960 01
From: 05/28/2016 Until: 05/31/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 08
From: 09/22/2006
  (from: 09/26/2006 until: 10/13/2006)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 08
From: 09/22/2006 Until: 10/10/2006
  (from: 10/14/2006 until: 10/13/2006)
Dipl. Ing. Ján Simčo - člen predstavenstva
Žabotová 2/B
Bratislava 811 04
From: 09/22/2006
  (from: 09/26/2006 until: 11/05/2010)
Dipl. Ing. Ján Simčo - člen predstavenstva
Žabotová 2/B
Bratislava 811 04
From: 09/22/2006 Until: 09/15/2010
  (from: 11/06/2010 until: 11/05/2010)
Ing. Mgr. Martin Štochmaľ , PhD. - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 09/23/2010
  (from: 11/06/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Mgr. Martin Štochmaľ , PhD. - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 09/23/2010 Until: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Mgr. Martin Štochmaľ , PhD. - podpredseda predstavenstva
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 10/19/2010
  (from: 11/26/2010 until: 05/03/2012)
Ing. Mgr. Martin Štochmaľ , PhD. - podpredseda predstavenstva
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 10/19/2010 Until: 04/25/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Jozef Virba - člen predstavenstva
Bystré 168
Bystré 094 34
From: 01/10/2011
  (from: 02/09/2011 until: 05/03/2012)
Ing. Jozef Virba - člen predstavenstva
Bystré 168
Bystré 094 34
From: 01/10/2011 Until: 04/25/2012
  (from: 05/04/2012 until: 05/03/2012)
Ing. Martin Vozár , MBA - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Pražská 13
Bratislava 811 04
From: 07/07/2016
  (from: 07/22/2016 until: 05/27/2020)
Ing. Martin Vozár , MBA - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Pražská 13
Bratislava 811 04
From: 07/07/2016 Until: 04/23/2020
  (from: 05/28/2020 until: 05/27/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/01/2005)
Capital: 
401 646 418,3754 EUR Paid up: 401 646 418,3754 EUR
  (from: 01/23/2009)
12 100 000 000 Sk Paid up: 12 100 000 000 Sk
  (from: 11/24/2005 until: 01/22/2009)
11 500 000 000 Sk Paid up: 11 500 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 11/23/2005)
Shares: 
Number of shares: 121
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319 391,8874 EUR
  (from: 01/23/2009)
Number of shares: 121
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 11/24/2005 until: 01/22/2009)
Number of shares: 115
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 11/23/2005)
Stockholder: 
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava 811 06
  (from: 07/12/2016)
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava 811 06
  (from: 01/01/2005 until: 07/11/2016)
Supervisory board: 
Ing. Ján Lupták , predseda dozornej rady
Užhorodská 175/15
Michalovce 071 01
From: 10/12/2017
  (from: 11/16/2017)
Jozef Róbert Šmigalla
Karpatská 6594/8
Prešov 080 01
From: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020)
Peter Pikna
Filipinského cesta 9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020)
Mgr. Lukáš Parízek
Šuty 10173/32A
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 02/04/2021
  (from: 02/18/2021)
Ing. Zoltán Ádám - člen dozornej rady
Turgenevova 1710/2
Košice 040 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 11/03/2006)
Ing. Zoltán Ádám - člen dozornej rady
Turgenevova 1710/2
Košice 040 01
From: 01/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Bc. Anton Andel
Ul. Janka Palu 7/13
Nemšová 914 41
From: 01/01/2010
  (from: 02/02/2010 until: 01/14/2015)
Bc. Anton Andel
Ul. Janka Palu 7/13
Nemšová 914 41
From: 01/01/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Ján Baláž
Ul. Mateja Bela Funtíka 95/1
Očová 962 23
From: 01/01/2010
  (from: 02/02/2010 until: 01/14/2015)
Ján Baláž
Ul. Mateja Bela Funtíka 95/1
Očová 962 23
From: 01/01/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Michal Bróska
Pannónska 7
Svätý Jur 900 21
From: 10/11/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/10/2012)
Michal Bróska
Pannónska 7
Svätý Jur 900 21
From: 10/11/2010 Until: 08/14/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Ing. Martin Čatloš
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 08/15/2012
  (from: 09/11/2012 until: 11/15/2017)
Ing. Martin Čatloš
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 08/15/2012 Until: 08/15/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Ing. Pavol Gábor
Kapicova 1193/4
Bratislava 851 01
From: 08/15/2012
  (from: 09/11/2012 until: 07/21/2016)
Ing. Pavol Gábor
Kapicova 1193/4
Bratislava 851 01
From: 08/15/2012 Until: 07/13/2016
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
From: 08/15/2012
  (from: 09/11/2012 until: 11/15/2017)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov 080 01
From: 08/15/2012 Until: 08/15/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Ing. Karol Jasenovský
Kanižská 228/19
Veľké Kostoľany 922 07
From: 10/11/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/10/2012)
Ing. Karol Jasenovský
Kanižská 228/19
Veľké Kostoľany 922 07
From: 10/11/2010 Until: 08/14/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Ing. Mikuláš Kačaljak - predseda dozornej rady
Borová 3179/20
Žilina 010 07
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 11/03/2006)
Ing. Mikuláš Kačaljak - predseda dozornej rady
Borová 3179/20
Žilina 010 07
From: 01/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady
Kuzmányho 352/12
Brezno 977 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 11/03/2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen dozornej rady
Kuzmányho 352/12
Brezno 977 01
From: 01/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Igor Krško
Murgašova 1257/21
Žilina 010 01
From: 10/24/2006
  (from: 07/21/2009 until: 11/25/2010)
Ing. Igor Krško
Murgašova 1257/21
Žilina 010 01
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Igor Krško
Pod hôrkou 1703/10
Žilina 010 01
From: 10/24/2006
  (from: 11/04/2006 until: 07/20/2009)
Ing. Peter Kubala
Tupolevova 1008/10
Bratislava 851 01
From: 10/24/2006
  (from: 11/04/2006 until: 01/22/2007)
Ing. Peter Kubala
Tupolevova 1008/10
Bratislava 851 01
From: 10/24/2006 Until: 11/12/2006
  (from: 01/23/2007 until: 01/22/2007)
Ing. Peter Kubala - podpredseda dozornej rady
Tupolevova 10
Bratislava 851 01
From: 11/13/2006
  (from: 01/23/2007 until: 11/25/2010)
Ing. Peter Kubala - podpredseda dozornej rady
Tupolevova 10
Bratislava 851 01
From: 11/13/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Ľudovít Kulcsár
Kúpeľná 4420
Dunajská Streda 929 01
From: 10/11/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/10/2012)
Ing. Ľudovít Kulcsár
Kúpeľná 4420
Dunajská Streda 929 01
From: 10/11/2010 Until: 08/14/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Ing. Bartolomej Kun
Staničná 161/11
Somotor 076 35
From: 01/01/2015
  (from: 01/15/2015 until: 03/06/2020)
Ing. Bartolomej Kun
Staničná 161/11
Somotor 076 35
From: 01/01/2015 Until: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020 until: 03/06/2020)
Ing. Radovan Majerský , PhD.
Š. Majera 6
Bratislava 841 06
From: 08/15/2012
  (from: 09/11/2012 until: 11/15/2017)
Ing. Radovan Majerský , PhD.
Š. Majera 6
Bratislava 841 06
From: 08/15/2012 Until: 08/15/2017
  (from: 11/16/2017 until: 11/15/2017)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 10/25/2017
  (from: 11/16/2017 until: 03/22/2018)
Ing. Jaroslav Mikla
Unionka 593/1
Zvolen 960 01
From: 10/25/2017 Until: 01/31/2018
  (from: 03/23/2018 until: 03/22/2018)
JUDr. Ivo Nesrovnal
Jelačičova 18
Bratislava 821 08
From: 10/11/2010
  (from: 11/26/2010 until: 09/10/2012)
JUDr. Ivo Nesrovnal
Jelačičova 18
Bratislava 821 08
From: 10/11/2010 Until: 08/14/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Dr. Ing. Peter Schlosser
Belinského 1044/25
Bratislava 851 01
From: 10/24/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/25/2010)
Dr. Ing. Peter Schlosser
Belinského 1044/25
Bratislava 851 01
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Mgr. Jozef Schmidt - člen dozornej rady
Jaslovské Bohunice 307
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 02/01/2010)
Mgr. Jozef Schmidt - člen dozornej rady
Jaslovské Bohunice 307
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 01/01/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda DR
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
From: 10/24/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/25/2010)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda DR
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Mgr. Imrich Sloboda - člen dozornej rady
Haanova 2614/50
Bratislava 851 04
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 02/01/2010)
Mgr. Imrich Sloboda - člen dozornej rady
Haanova 2614/50
Bratislava 851 04
From: 01/01/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Mgr. Zita Verčíková
Donátová 525/16
Teplička nad Váhom 013 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/15/2015 until: 03/06/2020)
Mgr. Zita Verčíková
Donátová 525/16
Teplička nad Váhom 013 01
From: 01/01/2015 Until: 01/01/2020
  (from: 03/07/2020 until: 03/06/2020)
Ing. Roman Veselka - člen dozornej rady
Botanická 5686/4
Trnava 917 00
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 11/03/2006)
Ing. Roman Veselka - člen dozornej rady
Botanická 5686/4
Trnava 917 00
From: 01/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/04/2006 until: 11/03/2006)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava-Karlova Ves 841 05
From: 07/13/2016 Until: 07/13/2021
  (from: 08/11/2021 until: 08/10/2021)
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava-Karlova Ves 841 05
From: 07/13/2016
  (from: 07/22/2016 until: 08/10/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
  (from: 01/01/2005)
Notárska zápisnica N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005 napísaná dňa 20.06.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 07/08/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 211/05 Nz 27987/05 dňa 20.06.2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 07/23/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 381/2005, Nz 51901/2005, NCRIs 51226/2005 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (from: 11/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2006.
  (from: 09/26/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006
  (from: 10/14/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2006.
  (from: 11/04/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.11.2006.
  (from: 01/23/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, N 11744/2007 dňa 27.03.2007 - zmena stanov a rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 04/18/2007)
Notárska zápisnica č. N 32/2008, Nz 14892/2008, NCRls 14760/2008 zo dňa 10.04.2008.
  (from: 06/17/2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008 zo dňa 08.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/05/2008)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.12.2009.
  (from: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2010.
  (from: 08/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.9.2010 a zo dňa 22.9.2010.
  (from: 11/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2010.
  (from: 11/26/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2011.
  (from: 02/09/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
  (from: 03/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2014.
  (from: 05/15/2014)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 08.12.2014.
  (from: 01/15/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016.
  (from: 07/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
  (from: 08/06/2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 31.01.2018.
  (from: 03/23/2018)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person