Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34423/B

Business name: 
TYPOSET print, s. r. o.
  (from: 01/06/2005)
Registered seat: 
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
  (from: 01/06/2005)
Identification number (IČO): 
35 915 668
  (from: 01/06/2005)
Date of entry: 
01/06/2005
  (from: 01/06/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/06/2005)
Objects of the company: 
polygrafická výroba
  (from: 01/06/2005)
fotografické práce
  (from: 01/06/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/06/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácii v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti polygrafie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/06/2005)
baliaca a distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/06/2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby
  (from: 01/06/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
nahrávanie zvukových nosičov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2005)
poskytovanie softvéru na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/06/2005)
výroba, predaj a požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 01/06/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/06/2005)
Partners: 
Ing. Augustín Fischer
Podzáhradná 49
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 01/06/2005)
Ing. Ľudovít Karpinský
Brezová 29/6
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Zuzana Karpinská
Šancová 108
Bratislava 3 831 04
Slovak Republic
  (from: 01/06/2005)
Ing. Pavel Kordoš
Černyševského 7
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/06/2005)
Mgr. Ľubica Kordošová
Černyševského 7
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 01/06/2005)
Ing. Ľudovít Karpinský
Brezová 29/6
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 01/06/2005 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Augustín Fischer
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 10/20/2010)
Ing. Ľudovít Karpinský
  (from: 10/20/2010 until: 05/23/2022)
Mgr. Zuzana Karpinská
  (from: 10/20/2010)
Ing. Ľudovít Karpinský
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Pavel Kordoš
  (from: 10/20/2010)
Mgr. Ľubica Kordošová
Amount of investment: 2 324 EUR Paid up: 2 324 EUR
  (from: 10/20/2010)
Ing. Augustín Fischer
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Ing. Ľudovít Karpinský
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Mgr. Zuzana Karpinská
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Ing. Pavel Kordoš
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Mgr. Ľubica Kordošová
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/06/2005)
Ing. Augustín Fischer - Individual managing director
Podzáhradná 49
Bratislava 821 07
From: 01/06/2005
  (from: 01/06/2005)
Ing. Pavel Kordoš - Individual managing director
Čenyševského 7
Bratislava 851 01
From: 01/06/2005
  (from: 01/06/2005)
Ing. Ľudovít Karpinský - Individual managing director
Brezová 29/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/06/2005
  (from: 01/06/2005 until: 12/16/2014)
Ing. Ľudovít Karpinský - Individual managing director
Brezová 29/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/06/2005 Until: 11/12/2014
  (from: 12/17/2014 until: 12/16/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/06/2005)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 10/20/2010)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 01/06/2005 until: 10/19/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/11/2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.8.2018, č. k. 8K/63/2018-48, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.9.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TYPOSET print, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 915 668. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, značka správcu S 1664.
  (from: 10/09/2018)
Bankruptcy trustee: 
Čechová Insolvency Services k.s.
Staromestská 3
Bratislava 811 03
From: 09/11/2018
  (from: 10/09/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.12.2004 v znení zo dňa 23.12.2004 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/06/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2014.
  (from: 12/17/2014)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person