Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10984/L

Business name: 
TENA OIL a. s.
  (from: 05/23/2019)
Registered seat: 
Langsfeldova 5405/1
Martin 036 01
  (from: 05/23/2019)
Identification number (IČO): 
52 392 651
  (from: 05/23/2019)
Date of entry: 
05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/23/2019)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/23/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/23/2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/23/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/23/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/23/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/23/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/23/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/23/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/2019)
Tomáš Teniak - Chairman of the Board of Directors
Na Bystričku 815/28
Martin 036 01
From: 05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/23/2019)
Capital: 
525 000 EUR Paid up: 525 000 EUR
  (from: 07/12/2019)
Shares: 
Number of shares: 2100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená a podmienená predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva spoločnosti. Akcionár spoločnosti, ktorý má záujem previesť svoje akcie na tretiu osobu je povinný doručiť predstavenstvu spoločnosti písomnú žiadosť o udelenie súhlasu s prevodom akcií, v lehote najmenej 30 dní pred zamýšľaným prevodom akcií spoločnosti na tretiu osobu. V žiadosti tento akcionár uvedie svoj zámer previesť akcie spoločnosti na tretiu osobu, počet akcií, ktoré budú predmetom prevodu, ich menovitú hodnotu, kúpnu cenu za tieto akcie a identifikáciu nadobúdateľa týchto akcií.
  (from: 07/12/2019)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/08/2020
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:9K/12/2019 - 675 zo dňa 1. apríla 2020 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 09/09/2020)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Erik Končok
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
From: 04/08/2020
  (from: 09/09/2020)
Supervisory board: 
Stanislav Martinů
Škultétyho 479/9
Martin 038 61
From: 05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Ing. Martin Macko
Nad Laborcom 1769/4
Michalovce 071 01
From: 05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Ing. Jozef Štric
Jánošíkova 3814/73
Martin 036 01
From: 05/23/2019
  (from: 05/23/2019)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person