Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3180/V

Business name: 
TESKO s.r.o.
  (from: 08/10/2000 until: 12/08/2015)
T E S K O , spoločnosť s ručením obmedzeným, Spišská Nová Ves
  (from: 06/11/1993 until: 08/09/2000)
Registered seat: 
Námestie Slobody 17
Spišský Štvrtok 053 14
  (from: 09/06/2012 until: 12/08/2015)
Lipová 6/1
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/22/2012 until: 09/05/2012)
Duklianska 36/A
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 09/13/2005 until: 08/21/2012)
Štefánikovo nám. 15
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 05/20/2004 until: 09/12/2005)
Starosaská ul. 9
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 09/24/1998 until: 05/19/2004)
Štefánikovo nám. 15
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
Identification number (IČO): 
31 673 597
  (from: 06/11/1993)
Date of entry: 
06/11/1993
  (from: 06/11/1993)
Person dissolved from: 
18.9.2015
  (from: 12/09/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka
  (from: 12/09/2015)
Date of deletion: 
12/09/2015
  (from: 12/09/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/09/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj nábytku, drogérie, odevov, textilu, kože a koženej galantérie, elektroniky, obuvi, klenotov, bytových doplnkov, podlahovín, potravinárskych výrobkov, pochutín, tabakových výrobkov, stavebnín, športových potrieb, strojov a prístrojov, motorových vozidiel a ich časti a súčasti, živé zvieratá, živočíšne a rastlinné výrobky, kovy, nerastné suroviny, výrobky poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske, výrobky hutníckeho priemyslu, textilného priemyslu, drevospracujúceho, strojárskeho priemyslu, priemyselný tovar-domáce potreby, drobný tovar
  (from: 06/11/1993 until: 12/08/2015)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 06/11/1993 until: 12/08/2015)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/11/1993 until: 12/08/2015)
oprava motorových vozidiel
  (from: 07/02/2001 until: 12/08/2015)
prenájom strojov a zariadení stavebných strojov a zariadení
  (from: 07/02/2001 until: 12/08/2015)
predaj, údržba a oprava motocyklov
  (from: 07/02/2001 until: 12/08/2015)
maloobchod, veľkoobchod a jeho sprostredkovanie s motocyklami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, autopríslušenstvom / okrem autoalarmov /
  (from: 07/02/2001 until: 12/08/2015)
prenájom a požičiavanie automobilov
  (from: 05/20/2004 until: 12/08/2015)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/2004 until: 12/08/2015)
Partners: 
František Lipták
Zimná 2545/102
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 08/10/2000 until: 08/21/2012)
František Lipták
Za kaštieľom 2/59
Smižany
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 08/09/2000)
František Lipták
Za kaštieľom 2/59
Smižany
Slovak Republic
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
Ing. Tomáš Šulák
Hollého 44
Smižany 053 11
Slovak Republic
  (from: 08/10/2000 until: 08/16/2012)
Ing. Tomáš Šulák
Za kaštieľom 3/17
Smižany
Slovak Republic
  (from: 09/24/1998 until: 08/09/2000)
Ing. Tomáš Šulák
Za kaštieľom 3/17
Smižany
Slovak Republic
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
Julius Petraň
Moyzesova 2809/19
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 08/22/2012 until: 12/08/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Šulák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
František Lipták
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
Ing. Tomáš Šulák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 08/09/2000)
František Lipták
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 08/09/2000)
Ing. Tomáš Šulák
Amount of investment: 1 900 000 Sk Paid up: 1 900 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 01/18/2010)
František Lipták
Amount of investment: 1 900 000 Sk Paid up: 1 900 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 01/18/2010)
Ing. Tomáš Šulák
Amount of investment: 63 069 EUR Paid up: 63 069 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 08/16/2012)
František Lipták
Amount of investment: 63 069 EUR Paid up: 63 069 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 08/16/2012)
František Lipták
Amount of investment: 126 138 EUR Paid up: 126 138 EUR
  (from: 08/17/2012 until: 08/21/2012)
Julius Petraň
Amount of investment: 126 138 EUR Paid up: 126 138 EUR
  (from: 08/22/2012 until: 12/08/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2010 until: 12/08/2015)
konatelia
  (from: 06/11/1993 until: 01/18/2010)
František Lipták
Za kaštieľom 2/59
Smižany
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2004)
František Lipták
Zimná 2545/102
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/11/1993
  (from: 05/20/2004 until: 08/21/2012)
František Lipták
Zimná 2545/102
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/11/1993 Until: 08/09/2012
  (from: 08/22/2012 until: 08/21/2012)
Ing. Tomáš Šulák
Za kaštieľom 3/17
Smižany
  (from: 06/11/1993 until: 05/19/2004)
Ing. Tomáš Šulák
Hollého 44
Smižany 053 11
From: 06/11/1993
  (from: 05/20/2004 until: 01/18/2010)
Ing. Tomáš Šulák
Hollého 44
Smižany 053 11
From: 06/11/1993 Until: 12/22/2009
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Julius Petraň
Moyzesova 2809/19
Poprad 058 01
From: 08/09/2012
  (from: 08/22/2012 until: 12/08/2015)
Acting in the name of the company: 
Konatelia menom spoločnosti konajú a podpisujú samostatne.
  (from: 06/11/1993 until: 12/08/2015)
Capital: 
126 138 EUR Paid up: 126 138 EUR
  (from: 01/19/2010 until: 12/08/2015)
3 800 000 Sk Paid up: 3 800 000 Sk
  (from: 03/24/2006 until: 01/18/2010)
200 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 08/09/2000)
100 000 Sk
  (from: 06/11/1993 until: 09/23/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/10/2013
  (from: 03/21/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/10/2013
  (from: 09/11/2013 until: 03/20/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Erika Šimová
Pribinova 8
Košice 040 01
From: 07/27/2013
  (from: 03/21/2014)
Ing. Branislav Zachar
Štefánikova 42
Košice 040 01
  (from: 09/11/2013 until: 03/20/2014)
Ing. Branislav Zachar
Štefánikova 42
Košice 040 01
From: 05/10/2013 Until: 07/27/2013
  (from: 03/21/2014 until: 03/20/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31K/58/2012-455 zo dňa 29.júla 2015.
  (from: 12/09/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.5.1993.
  (from: 06/11/1993 until: 12/08/2015)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1998 podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/24/1998 until: 12/08/2015)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.12.1999.
  (from: 08/10/2000 until: 12/08/2015)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19. 3. 2001.
  (from: 07/02/2001 until: 12/08/2015)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/58/2012-100 zo dňa 10.5.2013, právoplatným dňa 4.6.2013, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: TESKO s.r.o., so sídlom Námestie slobody 17, Spišský Štvrtok 053 14, IČO: 31 673 597 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty Ing. Branislava Zachara, so sídlom kancelárie Štefánikova 42, 040 01 Košice.
  (from: 09/11/2013 until: 12/08/2015)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31K/58/2012-124 zo dňa 19.7.2013, zbavil: Ing. Branislava Zachara funkcie správcu podstaty a ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Eriku Šimovú. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.7.2013.
  (from: 03/21/2014 until: 12/08/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person