Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15871/V

Business name: 
DAS Levoča, spol. s r.o.
  (from: 08/17/1994)
Registered seat: 
Kežmarská cesta 68
Levoča 054 01
  (from: 07/17/1998)
Lúčna 17
Levoča
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Identification number (IČO): 
31 694 870
  (from: 08/17/1994)
Date of entry: 
08/17/1994
  (from: 08/17/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/17/1994)
Objects of the company: 
výroba drevených obalov
  (from: 07/17/1998)
iné vydavateľské činnosti /rozmnožovanie/
  (from: 07/17/1998)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 07/17/1998)
zámočníctvo
  (from: 07/17/1998)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 07/17/1998)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 07/17/1998)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 07/17/1998)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (from: 07/17/1998)
povrchová úprava kovov
  (from: 07/17/1998)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 07/17/1998)
výroba nástrojov, zámkov a kovaní, iného kovového tovaru, drobných kovových obalov, drôteného tovaru, skrutiek, reťazí, pružín a klincov, ostatného kovového tovaru
  (from: 07/17/1998)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 07/17/1998)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 07/17/1998)
výroba zdvíhacieho a dopravného zariadenia
  (from: 07/17/1998)
výroba zariadení pre jadrové elektrárne a teplárne
  (from: 07/17/1998)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/17/1998)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/17/1998)
výroba ostatného elektrického vybavenia
  (from: 07/17/1998)
výroba prívesov a návesov
  (from: 07/17/1998)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/17/1998)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 07/17/1998)
montáž káblových rozvodov
  (from: 07/17/1998)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 07/17/1998)
preklad nákladov
  (from: 07/17/1998)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 07/17/1998)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 07/17/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/17/1998)
inžiniersko dodávateľské služby
  (from: 07/17/1998)
nákup a predaj v komoditách: drevené pro- dukty, gumové a plastové produkty, nekovové minerálne produkty, kovové produkty, stroje a prístroje, elektrické stroje a prístroje, dvojstopové motorové vozidlá, prívesy a návesy, nábytok
  (from: 07/17/1998)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a opravy dodávateľským spôsobom regálových zakladačov so zvisle pohyblivými stanovišťami obsluhy
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba zariadení pre sklady a externé montáže
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba ľahkých konštrukcií a kovových nosných konštrukcií pre stavby a ich montáž
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
povrchová úprava
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
práce v strojárskej výrobe
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba kovových prepravných prostriedkov
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba zámkov, kovania a kovového nábytku
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
odborná, technická a poradenská činnosť v obore manipulácie s materiálom
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
sprostredkovanteľská činnosť pri výrobe a predaji technologických zariadení skladu
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
inžinierska činnosť
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
elektroinštalatérske práce
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Partners: 
Ing. Ivan Siska
Lúčna 3240/36
Levoča 054 01
Slovak Republic
  (from: 01/25/2008)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/04/2007 until: 02/17/2010)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
Slovak Republic
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/04/2007 until: 02/26/2015)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
Slovak Republic
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/04/2007 until: 01/24/2008)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
Slovak Republic
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Siska
Amount of investment: 6 774 EUR Paid up: 6 774 EUR
  (from: 02/27/2015)
Jaroslav Dunčko
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Jozef Albert
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Ing. Ivan Siska
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Jaroslav Dunčko
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jaroslav Dunčko
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/04/2007 until: 02/15/2010)
Jozef Albert
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jozef Albert
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/04/2007 until: 02/15/2010)
Ing. Ivan Siska
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Ing. Ivan Siska
  (from: 07/04/2007 until: 01/24/2008)
Ing. Ivan Siska
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 01/25/2008 until: 02/15/2010)
Jaroslav Dunčko
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 02/17/2010)
Jozef Albert
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 02/17/2010)
Ing. Ivan Siska
Amount of investment: 2 258 EUR Paid up: 2 258 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 02/17/2010)
Jaroslav Dunčko
Amount of investment: 3 387 EUR Paid up: 3 387 EUR
  (from: 02/18/2010 until: 02/26/2015)
Ing. Ivan Siska
Amount of investment: 3 387 EUR Paid up: 3 387 EUR
  (from: 02/18/2010 until: 02/26/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/13/2016)
konatelia
  (from: 08/17/1994 until: 12/12/2016)
Ing. Ivan Siska
Lúčna 3240/36
Levoča 054 01
From: 08/17/1994
  (from: 01/25/2008)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
From: 08/17/1994
  (from: 07/04/2007 until: 01/24/2008)
Jozef Albert
Lúčna 17
Levoča
From: 08/17/1994 Until: 01/07/2008
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
From: 08/17/1994
  (from: 07/04/2007 until: 02/26/2015)
Jaroslav Dunčko
Francisciho 18
Levoča
From: 08/17/1994 Until: 01/12/2015
  (from: 02/27/2015 until: 02/26/2015)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
  (from: 07/17/1998 until: 07/03/2007)
Ing. Ivan Siska
Probstnerova cesta 5
Levoča
From: 08/17/1994
  (from: 07/04/2007 until: 01/24/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti, zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ.
  (from: 12/13/2016)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 08/17/1994 until: 12/12/2016)
Procuration: 
Ing. Róbert Siska
Lúčna ulica 3240/36
Levoča 054 01
From: 12/13/2016
  (from: 12/13/2016)
Prokurista za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúcu prokúru a svoj podpis.
  (from: 12/13/2016)
Capital: 
6 774 EUR Paid up: 6 774 EUR
  (from: 02/16/2010)
204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 07/04/2007 until: 02/15/2010)
105 000 Sk
  (from: 08/17/1994 until: 07/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.7.1994 podľa zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5063
  (from: 08/17/1994)
Dodatok č. 1 zo dňa 30.3.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/17/1998)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person