Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3277/V

Business name: 
INTERIA, spoločnosť s r.o., Košice v likvidácii
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
INTERIA, spoločnosť s r.o. Košice
  (from: 06/30/1993 until: 04/26/1998)
Registered seat: 
Pražská 4
Košice
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Identification number (IČO): 
31 674 798
  (from: 06/30/1993)
Date of entry: 
06/30/1993
  (from: 06/30/1993)
Person dissolved from: 
28.9.2000
  (from: 09/28/2000)
Date of deletion: 
09/28/2000
  (from: 09/28/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/30/1993)
Objects of the company: 
stolárstvo
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, textil, poľnohospodárske výrobky, stavebný materiál
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Partners: 
Ing. Anton Girgoško
Krosnianska 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Ing. Jozef Macko
Varšavská 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Macko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Ing. Anton Girgoško
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
konatelia
  (from: 06/30/1993 until: 04/26/1998)
Ing. Anton Girgoško
Krosnianska 13
Košice
  (from: 06/30/1993 until: 04/26/1998)
Ing. Jozef Macko
Varšavská 17
Košice
  (from: 06/30/1993 until: 04/26/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne. Pre platnosť právnych úkonov, obsahom ktorých sú záväzky nad 500.000,- Sk, je potrebný súhlas obidvoch konateľov.
  (from: 06/30/1993 until: 04/26/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/31/1998
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
Date of entry into voluntary liquidation: 03/31/1998
  (from: 09/28/2000 until: 09/27/2000)
 Liquidators:
Ing. Jozef Macko
Varšavská 17
Košice
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli S.r.o. vo vložke číslo 3277/V Obchodné meno: INTERIA, spoločnosť s r.o., Košice v likvidácii Sídlo: Pražská 4, Košice IČO: 31 674 798 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2K 215/98 zo dňa 21.7.2000 o zamietnutí návrhu o vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písmeno f./ zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/28/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 9.6.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/30/1993 until: 09/27/2000)
Rozhodnutie VZ spoločnosti zo dňa 27.3.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 31.3.1998. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 27.4.1998.
  (from: 04/27/1998 until: 09/27/2000)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person