Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  34/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie
  (from: 03/17/1993)
Registered seat: 
Dolné Srnie 916 41
  (from: 12/31/1991)
Identification number (IČO): 
17 642 566
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/09/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov, agregátov a zariadení
  (from: 03/17/1993)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 03/17/1993)
prenájom stavebných zariadení
  (from: 03/17/1993)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 03/17/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych základných produktov a živých zvierat
  (from: 03/17/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 08/26/2003)
zámočnícke práce
  (from: 08/26/2003)
murárske práce
  (from: 08/26/2003)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2003)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2003)
demolačné práce, výkopové práce a terénne úpravy
  (from: 08/26/2003)
služby vykonávané poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
  (from: 08/26/2003)
výroba a spracovanie osív
  (from: 09/19/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/17/2000)
Ing. Milan Chromý - predseda predstavenstva
Odborárska 1383/21
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Eva Brožová - podpredseda predstavenstva
Dolné Srnie 51
Dolné Srnie 916 41
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Anna Revayová - člen predstavenstva
Dolné Srnie 313
Dolné Srnie 916 41
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda a takto za družstvo i podpisujú.
  (from: 05/06/2010)
Supervisory board: 
Ivan Gavalec
Dolné Srnie 79
Dolné Srnie 916 41
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Ján Ochodnický
Brestové 1189
Moravské Lieskové 916 42
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Štefan Václav
Dolné Srnie 241
Dolné Srnie 916 41
From: 04/15/2016
  (from: 05/20/2016)
Registered capital: 
55 776 EUR
  (from: 05/20/2016)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 11/10/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.6. 1991 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Prijaté ustanovujúcou členskou schôdzou družstva dňa 11.6.1991 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, a to až do jeho výšky. Stary spis: Dr 214
  (from: 12/31/1991)
V súlade s ustanovením § 765 Zákona č.513/ /1991 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave citovaného zákona. Stary spis: Dr 214
  (from: 03/17/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 15.2.1993 boli schválené zmeny stanov a členov predstavenstva. Stary spis: Dr 214
  (from: 06/03/1993)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 28.3.1995. Stary spis: Dr 214
  (from: 04/27/1995)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 26.04.1996. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 03.07.1996. Stary spis: Dr 214
  (from: 07/19/1996)
Výročná členská schôdza dňa 31.3.2000 schválila zmeny stanov a nové predstavenstvo družstva.
  (from: 07/17/2000)
Zmena štatutárneho orgánu družstva schválená členskou schôdzou dňa 6.4.2001.
  (from: 11/29/2001)
Na členskej schôdzi konanej v dňoch 28.03.2003 a 23.04.2003 boli schválené zmeny stanov družstva.
  (from: 08/26/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person