Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34487/B

Business name: 
VhS - stav s. r. o.
  (from: 03/24/2012)
IBV Jánošíkova - Malacky s. r. o.
  (from: 12/31/2008 until: 03/23/2012)
PADZEL, s.r.o.
  (from: 01/12/2005 until: 12/30/2008)
Registered seat: 
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (from: 01/12/2005)
Identification number (IČO): 
35 916 281
  (from: 01/12/2005)
Date of entry: 
01/12/2005
  (from: 01/12/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/12/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/12/2005)
prenájom mechanizmov, dopravných prostriedkov a pohyblivých zariadení staveniska
  (from: 01/12/2005)
predaj betónu a betonárskych výrobkov
  (from: 01/12/2005)
výroba a predaj betonárskej výstuže
  (from: 01/12/2005)
technické, organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 01/12/2005)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 01/12/2005)
stolárska výroba
  (from: 01/12/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/12/2005)
Partners: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114
Pezinská 1098
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 07/02/2022)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Pezinská 1098
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/2005 until: 07/01/2022)
Contribution of each member: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
  (from: 01/22/2010 until: 07/01/2022)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/02/2022)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/12/2005 until: 01/21/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/02/2022)
Individual managing director
  (from: 01/12/2005 until: 07/01/2022)
Ing. Jozef Gallo
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 01/12/2005
  (from: 07/18/2007)
Ing. Peter Jurkovič
Petra Jilemnického 5951/2C
Malacky 901 01
From: 06/06/2022
  (from: 07/02/2022)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava 811 03
From: 01/12/2005
  (from: 01/12/2005 until: 07/17/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ Ing. Jozef Gallo je oprávnený v mene Spoločnosti konať samostatne. Konateľ Ing. Peter Jurkovič koná v mene Spoločnosti vždy len spoločne s ďalším konateľom.
  (from: 07/02/2022)
Menom spoločnosti koná konateľ. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/12/2005 until: 07/01/2022)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/22/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/12/2005 until: 01/21/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2004, Nz 63591/2004 zo dňa 10.08.2004 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 958/2004, Nz 86520/2004 zo dňa 02.12.2004 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.
  (from: 01/12/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2008 o zmene obchodného mena z PADZEL, s.r.o. na nové IBV Jánošíkova - Malacky s. r. o.
  (from: 12/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2012.
  (from: 03/24/2012)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person