Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  73/R

Business name: 
PD Uhrovec, a.s.
  (from: 12/01/2016)
Registered seat: 
Uhrovec 754
Uhrovec 956 41
  (from: 12/01/2016)
Identification number (IČO): 
00 205 788
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/2016)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/29/1993)
ťažba kameňa a štrkov
  (from: 10/29/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb
  (from: 12/28/2001)
zemné a búracie práce bez trhacích prác
  (from: 12/28/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/12/2014)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 11/12/2014)
mäsiarstvo
  (from: 11/12/2014)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 11/12/2014)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 11/12/2014)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 11/12/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2016)
Ing. Igor Hudec - predseda predstavenstva
Ľutov 63
Ľutov 957 03
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Ing. Peter Lukáč - podpredseda predstavenstva
Nálepkova 28
Brezno 977 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Eva Gerbelová - člen predstavenstva
Svätoplukova 1267/2
Bánovce nad Bebravou 957 04
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Acting: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predsravenstva a člen predstavenstva spoločne.
  (from: 12/01/2016)
Supervisory board: 
Ing. Michal Bahelka
Drietoma 727
Drietoma 913 03
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Róbert Žatko
Inovecká 977/17
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Ing. Ivan Virgovič
K Priehrade 786/9
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/01/2016
  (from: 12/01/2016)
Registered capital: 
800 653 EUR Paid up: 800 653 EUR
  (from: 12/01/2016)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 18.1.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Horné Naštice,Kšinná, Uhrovec a Žitná,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Topoľčanoch uznesením č.6/1975 zo dňa 28.1.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľazák.č.49/59 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:26.2.1975 ( § 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Stary spis: Dr 1293 Dňa 18.12.1992 valné zhromaždenie družstva schválilo transformačný projekt v súlade so zák.č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, a úpravu stanov družstva v súlade s príslušnými ustnoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1293
  (from: 10/29/1993)
Členská schôdza dňa 07.03.1997 schválila nové orgány družstva.
  (from: 11/03/1997)
Uznesenie z členskej schôdze dňa 07.03.1997 o schválení náhradného člena predstavenstva družstva.
  (from: 06/01/1999)
Výročná členská schôdza dňa 16.3.2001 schválila zmenu stanov.
  (from: 12/28/2001)
Úplné znenie stanov prijatých členskou schôdzou dňa 7.3.2003.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person