Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  83/R

Business name: 
HALPORT poľnohospodársko-priemyselné družstvov likvidácii
  (from: 02/09/1998 until: 01/08/2013)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
Identification number (IČO): 
17 642 591
  (from: 07/01/1991)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 07/01/1991)
Date of deletion: 
01/09/2013
  (from: 01/09/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/09/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/01/1991)
Registered capital: 
235 676,824006 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 01/08/2013)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Stanislav Svatík
K Dolnej stanici 8
Trenčín
Until: 01/09/2013
  (from: 02/09/1998)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 02/09/1998)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/07/2011
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 30.05.2011, č.k. 4K/31/99-556, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2011, súd zrušil konkurz úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňa Ing. Helena Gamská (pôvodne Svatíková) bola zbavená funkcie.
  (from: 01/09/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person