Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  83/R

Business name: 
HALPORT poľnohospodársko-priemyselné družstvov likvidácii
  (from: 02/09/1998 until: 01/08/2013)
HALPORT, poľnohospodársko-priemyselné družstvo
  (from: 05/26/1993 until: 02/08/1998)
DRUŽSTEVNÝ AGROKOMBINÁT S T A R T
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
Trenčín
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Identification number (IČO): 
17 642 591
  (from: 07/01/1991)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 07/01/1991)
Date of deletion: 
01/09/2013
  (from: 01/09/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/09/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/01/1991)
Objects of the company: 
Družstvo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch, vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb, ktoré užíva.
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Družstvo ďalej a/ spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary b/ poskytuje práce a služby pre občanov.
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Predmetom inej hospodárskej činnosti, pokiaľ nie je prevádzkovaná podľa ods. 2 tohoto článku, je: - kovovýroba - výroba biochemických preparátov a kŕmnych zmesí - elektronika - drevovýroba - veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - ubytovacie služby - služby verejného stravovania - stavebná a montážna činnosť.
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
poľnohospodárska výroba /rastilnná a živočíšná/
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
spracovanie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
služby prechodného ubytovania
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
obchodná činnosť
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/09/1998 until: 12/17/2009)
Managing board
  (from: 11/29/1993 until: 02/08/1998)
Managing board
  (from: 05/26/1993 until: 11/28/1993)
Managing board
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
František Malčík
11
Trnava
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
František Malčík
11
Trnava
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Jitka Andrýsková
Bartošova 3969
Zlín
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Jitka Andrýsková
Bartošova 3969
Zlín
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Miroslav Barták
Padělky II 3897
Zlín
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Jaroslav Divoký
Středová 4600
Zlín
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Jaroslav Divoký
Středová 4600
Zlín
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Ing. Martina Dostálová
Masarykova 556
Luhačovice
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Petr Dubovský - 1. podpredseda družstva
41
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Peter Dubovský - 1. podpredseda družstva
41
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Arnošt Fischer
184
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Arnošt Fischer
184
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Josef Gajdošík
IV
Halenkovice
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Olga Jandlová
Na stráni 527
Slušovice
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Oľga Jandlová - podpredseda duržstva
527
Slušovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Olga Jandlová - podpredseda duržstva
527
Slušovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Josef Janeček
114
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Josef Janeček
114
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
MVDr. Miloslav Jaroš
56
Oldřichovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
MVDr. Miloslav Jaroš
56
Oldřichovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Jindřich Juřena
20
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Jindřich Juřena
20
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Ing. Marie Kristková
Boněcká 274
Zlín
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Ing. Marie Kristková
Boněcká 274
Zlín
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Marie Kristková - predseda
Boněcka 274
Zlín
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
František Malčík
Trnava u Lipek 11
Trnava u Zlína
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
prof.MVDr. Peter Popesko
Na stráni 525
Slušovice
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Ing. Lubomír Pospíšilík
430
Slušovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Lubomír Pospíšilík
430
Slušovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Doc. Ing. Josef Procházka , CSc. - predseda družstva
Talichova 2055
Praha
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Doc. Ing. Josef Procházka , CSc. - predseda družstva
Talichova 2055
Praha
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Ing. Jiří Sulzer
Zábraní 1377
Napajedla
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Emanuel Šiler
tř. 2. května 1500
Zlín
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Jaroslav Ulica
144
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Jaroslav Ulica
144
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Marie Vojáčková
371
Halenkovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Marie Vojáčková
371
Halenkovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Ivo Zavřel
553
Slušovice
Česká republika
  (from: 05/26/1993 until: 08/19/1997)
Ivo Zavřel
553
Slušovice
Česká republika
  (from: 08/20/1997 until: 02/08/1998)
Acting: 
Za družstvo podpisuje ktorýkoľvek z miestopredsedov a k ich podpisu pripojí svoj podpis na písomné úkony ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
  (from: 11/29/1993 until: 02/08/1998)
Za družstvo podpisuje predseda a na základe udelenej prokúry generálny riaditeľ.
  (from: 05/26/1993 until: 11/28/1993)
Za družstvo podpisuje predseda a na základe udelenej prokúry podpredseda družstva.
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
Procuration: 
Ing. Karel Nedbálek
Vývoz 363
Zlín
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 10/04/1992)
Doc. Ing. Jozef Procházka , Csc.
Talichova 2055
Praha 6
Česká republika
  (from: 10/05/1992 until: 05/25/1993)
Registered capital: 
235 676,824006 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 01/08/2013)
7 100 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 12/17/2009)
Basic member contribution: 
25 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 12/17/2009)
829,847972 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 01/08/2013)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Stanislav Svatík
K Dolnej stanici 8
Trenčín
Until: 01/09/2013
  (from: 02/09/1998)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 02/09/1998)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej v dňoch 18. - 21.12.1990 a 4. - 6.6.1991 a dňa 18.06.1991 podľa § 3 ods. 1 v spojení s ust. § 9 ods. 1, 2 Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák.č. 513/91 Zb. boli prispôsobené stanovy družstva úprave uvedeného zákona. Stary spis: Dr 1595
  (from: 05/26/1993 until: 01/08/2013)
Zmeny vykonané na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 11.6.1993. Stary spis: Dr 1595
  (from: 11/29/1993 until: 01/08/2013)
Členská schôdza dňa 07.08.1997 (notárska zápisnica N 243/97, NZ 218/97 zo dňa 07.08.1997) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 02/09/1998 until: 01/08/2013)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.04.1999 č.k. 4K 31/99-19 bol vyhlásený na majetok dlžníka HALPORT poľnohospodárske priemyselné družstvo v likvidácii, Jilemnického 2, Trenčín, IČO: 17 642 591 k o n k u r z . Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Helena Svatíková, ul. Kniežaťa pribinu, Trenčín.
  (from: 05/17/1999 until: 01/08/2013)
Uznesením Krajského súdu Bratislava č.k. 4K/31/99-556 zo dňa 30.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2011 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV a správkyňa konkurznej podstaty Ing.Helena Gamská (pôvodne Svatíková) bola zbavená funkcie.
  (from: 08/16/2011 until: 01/08/2013)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej v dňoch 18. - 21.12.1990 a 4. - 6.6.1991 a dňa 18.06.1991 podľa § 3 ods. 1 v spojení s ust. § 9 ods. 1, 2 Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku čiastkou Kčs 10.000,-, a po prechode na podielové družstvo do výšky menovitej hodnoty členského podielu nerozdielne. Stary spis: Dr 1595
  (from: 07/01/1991 until: 05/25/1993)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/07/2011
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 30.05.2011, č.k. 4K/31/99-556, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2011, súd zrušil konkurz úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňa Ing. Helena Gamská (pôvodne Svatíková) bola zbavená funkcie.
  (from: 01/09/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person