Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3500/B

Business name: 
BEON Invest, a.s. v likvidácii
  (from: 12/02/2008 until: 09/07/2011)
Registered seat: 
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 12/02/2008 until: 09/07/2011)
Identification number (IČO): 
36 624 616
  (from: 03/19/2004)
Date of entry: 
03/19/2004
  (from: 03/19/2004)
Date of deletion: 
09/08/2011
  (from: 09/08/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/08/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/2004)
Capital: 
664 000 EUR Paid up: 664 000 EUR
  (from: 02/23/2010 until: 09/07/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2008
  (from: 09/08/2011)
 Liquidators:
JUDr. Alena Vyskočilová
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
From: 11/01/2008 Until: 09/08/2011
  (from: 12/02/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii samostatne.
  (from: 12/02/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/31/2011
  (from: 09/08/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.04.2011 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa ust. § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 21.06.2011 pod č. 600/231/147594/11/Brun. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť BEON Invest, a.s. v likvidácii, so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO : 36 624 616, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 3500/B.
  (from: 09/08/2011)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person