Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3508/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Medzinárodná korporácia podpory podnikania, a.s.
  (from: 10/15/1997)
Registered seat: 
Hlavná 104
Košice 040 01
  (from: 05/24/2006)
Identification number (IČO): 
36 224 031
  (from: 10/15/1997)
Date of entry: 
10/15/1997
  (from: 10/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/1997)
Objects of the company: 
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 10/15/1997)
marketingové štúdie a prieskum
  (from: 10/15/1997)
manažérsky výcvik a vzdelávanie
  (from: 10/15/1997)
projektovanie a realizácia manažerských systémov
  (from: 10/15/1997)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/15/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2003)
Štefan Tomko - člen predstavenstva
Sibírska 18
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Radovan Miňo - člen predstavenstva
Prostějovská 1
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Francesco Brezzi - predseda predstavenstva
Lomená 2859
Česká Lípa 470 01
Česká republika
From: 05/03/2006
  (from: 05/24/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí oprávnená osoba svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia vždy viazane vo dvojici.
  (from: 06/13/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/13/2003)
Shares: 
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/15/2000)
Stockholder: 
GP CAPITAL, Inc.
4211 Alderwood Mall Blvd. Suite 202
Lynnwood 980 36
Washington, USA
  (from: 09/17/2004)
Supervisory board: 
Pavol Mérten - člen
Železničná 39
Prešov - Nižná Šebastová 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Vladimír Hrušovský - člen
Hviezdna 12
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Ivan Tomaščík - člen
Komenského 12
Prešov 080 01
From: 07/17/2004
  (from: 09/17/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladeteľskou zmluvou zo dňa 10.07.1997 a notárskou zápisnicou č. N 369/97, Nz 368/97 spísanou dňa 10.07.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 10/15/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 10.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 738/99, Nz 738/99.
  (from: 02/15/2000)
Nové úplné znenie stanov schválené dňa 20.12.2002 na zasadnutí mimoriadneho VZ, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 311/02, Nz 308/02.
  (from: 06/13/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.05.2006 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 217/2006, Nz 16864/2006, NCRls 16758/2006.
  (from: 05/24/2006)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person