Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4832/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Medirea s.r.o.
  (from: 04/20/2007)
Registered seat: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
  (from: 01/16/2016)
Identification number (IČO): 
36 024 384
  (from: 09/24/1997)
Date of entry: 
10/01/1997
  (from: 09/24/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/24/1997)
Objects of the company: 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
  (from: 06/21/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/2000)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/05/2004)
podnikateľské poradenstvo v ekonomickej oblasti
  (from: 08/05/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/05/2004)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/05/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/05/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/05/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/05/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/05/2006)
Partners: 
RAKLIM, a.s.
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 12/31/2015)
Contribution of each member: 
RAKLIM, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/31/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/26/2013)
Mgr. Tomáš Slechan
Přemyslovská 2018/27
Praha - Vinohrady 130 00
Česká republika
From: 01/01/2016
  (from: 01/16/2016)
Ing. Sína Niku
Strakova 3
Bratislava 811 01
From: 01/08/2016
  (from: 01/16/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/05/2005)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/26/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou formou notárskej zápisnice č. NZ 112/97, zo dňa 04.09.1997, vyhotovenou notárkou Mgr. Máriou Kuteničovou v Žiari nad Hronom, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11318
  (from: 09/24/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28.4.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/29/1999)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.8.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k zakla- dateľskej listine.
  (from: 05/10/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.1999 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 11/30/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 15.2.2000 a dodatok č. 3.
  (from: 02/28/2000)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4.2000 schválil zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 06/21/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2000 a Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/19/2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2000 a dodatok č. 6.
  (from: 10/31/2000)
. Spoločník na valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.2002 schválil zmenu zakladateľskej listiny a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 07/26/2002)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 27.04.2007 medzi Medirea s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36 024 384 ako predávajúcim a ProCare, a.s. (vtedy pod obchodným menom HMO Slovakia, a.s.) Einsteinova 21/3692, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 890 568, účinná odo dňa 01.05.2007.
  (from: 05/18/2007)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person