Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  60/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993)
Registered seat: 
Orechová Potôň 930 02
  (from: 05/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 647
  (from: 03/04/1964)
Date of entry: 
03/04/1964
  (from: 03/04/1964)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/04/1964)
Objects of the company: 
spracovanie mlieka, obilia, múky
  (from: 05/21/1993)
spracovanie kovov-zámočníctvo
  (from: 05/21/1993)
oprava poľnohospodárskych a cestných vozidiel a strojov
  (from: 05/21/1993)
nákladná doprava
  (from: 05/21/1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi
  (from: 05/21/1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/20/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2003)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (from: 04/14/2003)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/14/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2003)
výkon práva poľovníctva
  (from: 06/25/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/1993)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/18/2019
  (from: 07/23/2019)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/06/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/17/2020)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Halušková - predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/20/2016
  (from: 11/06/2019)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/20/2016
  (from: 06/09/2017)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/20/2016
  (from: 06/09/2017)
Registered capital: 
1 250 000 EUR
  (from: 08/11/2016)
Basic member contribution: 
663 EUR
  (from: 08/11/2016)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zlučením doterajších Jednotných roľníckych družstiev v Orechovej Potôni a vo Vieske. Zlúčenie sa uskutočnilo na členskej schôdzi v Orechovej Potôni dňa 9.2.1963 a toto zlúčenie bolo schválené Okr.nár.výborom v Dunajskej Strede dňa 20.2.1963.
  (from: 03/04/1964)
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 10.12.1992. Družstvo pretransformované v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb.na družstvo. Stary spis: Dr 208
  (from: 05/21/1993)
Členská schôdza konaná dňa 21.06.1996 schválila nové znenie stanov.
  (from: 07/25/1997)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.12.2002.
  (from: 04/14/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.06.2016.
  (from: 08/11/2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 06.06.2019..
  (from: 07/23/2019)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person