Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  60/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993)
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 03/04/1964 until: 05/20/1993)
Registered seat: 
Orechová Potôň 930 02
  (from: 05/21/1993)
Orechová Potôň
  (from: 03/04/1964 until: 05/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 191 647
  (from: 03/04/1964)
Date of entry: 
03/04/1964
  (from: 03/04/1964)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/04/1964)
Objects of the company: 
spracovanie mlieka, obilia, múky
  (from: 05/21/1993)
spracovanie kovov-zámočníctvo
  (from: 05/21/1993)
oprava poľnohospodárskych a cestných vozidiel a strojov
  (from: 05/21/1993)
nákladná doprava
  (from: 05/21/1993)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a stavebnými strojmi
  (from: 05/21/1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/20/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2003)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (from: 04/14/2003)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/14/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2003)
výkon práva poľovníctva
  (from: 06/25/2013)
činnosť agrolaboratória
  (from: 05/21/1993 until: 04/13/2003)
pestovateľské pálenie liehu
  (from: 05/21/1993 until: 04/13/2003)
1/Predmetom činnosti družstva sú: a/poľnohospodárske výroby:rastlinné výroby polné a špeciálne,vrátane zeleninárstva,vinohradníctva a kvetinárstva; živočíšne výroby,vrátane plemenárstva; b/potravinárske výroby; c/spracovávanie poľnohospodárských výrobkov a surovín; d/výroby a činnosti slúžiace potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva; e/kovovýroba; f/stavebná činnosť; g/opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov,vrátane cestných motorových vozidiel; h/nákladná doprava-doprava pre členov a pre cudzích; i/poskytovanie prác a služieb pre členov a pre iné fyzické a právnické osoby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami; j/obchodná činnosť:-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami; -s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami; -s inými vlastnými a nakúpenými výrobkami; k/zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskými,potravinárskými výrobkami,s iným vlastným a nakúpeným tovarom; l/podnikateľská činnosť v oblasti penažníctva v oblastiach ktoré nie su všeobecne záväznymi právnymi normami vyhradené osobitnym právnym subjektom
  (from: 03/04/1964 until: 05/20/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/21/1993)
Managing board
  (from: 06/23/1992 until: 05/20/1993)
Managing board
  (from: 03/04/1964 until: 06/22/1992)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/18/2019
  (from: 07/23/2019)
Réka Világi - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/18/2019
  (from: 11/06/2019)
Vladimír Tvaroška - Chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/09/2015
  (from: 06/04/2017 until: 11/05/2019)
Tomáš Bartal - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/09/2015 Until: 10/17/2019
  (from: 11/06/2019 until: 11/05/2019)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 08/10/2016)
Tomáš Bartal - 2. podpredseda
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/09/2015 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Tomáš Bartal - člen - Member of the Board of Directors
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/09/2015
  (from: 08/11/2016 until: 06/03/2017)
Tibor Bavasz - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Peter Bernáth - podpredseda
Orechová Potôň
  (from: 06/23/1992 until: 05/20/1993)
Peter Bernáth - predseda
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 07/24/1997)
Peter Bernáth - predseda
322
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Alexander Bódis - člen
23
Vieska 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/08/2011)
Alexander Bódis - člen
23
Vieska 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Ing. Alexander Csiba - člen
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 16/5034
Bratislava 821 07
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/30/2014)
Viktor Dallemule - člen
Bebravská 16/5034
Bratislava 821 07
From: 04/16/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Viliam Drinóczi - člen
463
Neded 925 85
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
Viliam Drinóczi - člen
463
Neded 925 85
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Alexander Egri - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Alexander Egri - člen
497
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Ľudovít Fekete - člen
Dolná 421
Orechová Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ľudovít Fekete - člen
Dolná 421
Orechová Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Erika Gaálová - člen
514
Vydrany 930 16
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 08/10/2016)
Erika Gaálová - člen
514
Vydrany 930 16
From: 04/20/2007 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Erika Gaálová - člen
Hviezdoslavova 2097/5
Dunajská Streda
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Erika Gaálová - člen
Hviezdoslavova 2097/5
Dunajská Streda
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Jozef Gálffy - člen
399
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 01
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Pavol Heller - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Vojtech Hervay - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ladislav Józsa - podpredseda
309
Dolný Štál 930 10
From: 09/03/2010
  (from: 09/30/2010 until: 07/30/2014)
Ladislav Józsa - podpredseda
309
Dolný Štál 930 10
From: 09/03/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 08/10/2016)
Imrich Juhos - člen
370
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Elemér Kálmán - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Elemér Kálmán - člen
183
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Elemír Kálmán - podpredseda
185
Orechová Potôň
  (from: 03/04/1964 until: 06/22/1992)
Ján Kalmár
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ján Kalmár - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 11/13/2003)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
From: 03/03/1995
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ján Kalmár - člen
278
Orechová Potôň
From: 03/03/1995 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Štefan Kiss - člen
492
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Ing. Juraj Kovács - 1. podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/09/2015)
Ing. Juraj Kovács - 1. podpredseda
Lesná 579/10
Veľké Dvorníky 929 01
From: 06/17/2014 Until: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
František Lelkes - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
František Lelkes - člen
458
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Karol Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Vojtech Lelkes - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Lorant Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Dunajská Streda
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Mlynská 308/11
Dunajská Streda
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ing. Lóránt Lelkes - člen
Veľkoblahovská 71/31
Dunajská Streda
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ján Lengyel - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Peter Lörinczi - člen
155
Orechová Potôň
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Peter Lőrinczi - člen
155
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/08/2011)
Peter Lőrinczi - člen
155
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Alžbeta Miklósová - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Alžbeta Miklósová - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Alžbeta Miklósová - člen
448
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Štefan Mocsonoky - člen
110
Vieska
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Edmund Molnár - člen
Vieska
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Edmund Molnár - člen
80
Vieska
  (from: 07/25/1997 until: 11/13/2003)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Tibor Nagy - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Tibor Nagy - člen
Orechová Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Tibor Nagy - člen
353
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ladislav Nagy - člen
86
Michal na Ostrove
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
Tibor Nagy - člen
458
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Tibor Nagy - podpredseda
458
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 04/27/2010)
Karol Németh - člen
414
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Karol Németh - člen
155
Orechová Potôň
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Karol Németh - člen
155
Orechová Potôň
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Zoltán Pivoda - člen
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/09/2015)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014
  (from: 06/04/2017 until: 07/22/2019)
Ing. Zoltán Pivoda - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014 Until: 06/17/2019
  (from: 07/23/2019 until: 07/22/2019)
Ing. Zoltán Pivoda - 1. podpredseda - 9.6.2015
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014
  (from: 07/10/2015 until: 08/10/2016)
Ing. Zoltán Pivoda - 1. podpredseda - 9.6.2015
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Ing. Zoltán Pivoda - člen - Member of the Board of Directors
Mederčská ul. 748/75
Komárno 945 01
From: 06/17/2014
  (from: 08/11/2016 until: 06/03/2017)
Eugen Pónya - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
František Pöthe - člen
Horná Potôň
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
František Pöthe - člen
208
Horná Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Michal Pupák - člen
Dunajská Streda
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Tibor Ravasz - podpredseda
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/08/2011)
Tibor Ravasz - člen
527
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 03/12/2014)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 56/F
Bratislava 821 09
From: 04/16/2010 Until: 12/01/2013
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
Ing. Martin Seman - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Vincent Sidó - člen
Mlynská 33
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Ing. Robert Spišák , PhD. - podpredseda
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010
  (from: 09/30/2010 until: 07/09/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010 Until: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 08/10/2016)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 06/09/2015 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
Mgr. Martin Šácha - člen
Prešernova 4
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Ing. Andrej Toth - predseda
8
Vydrany
  (from: 06/23/1992 until: 05/20/1993)
Ing. Štefan Tóth - člen
Veľké Blahovo
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda
Veľké Blahovo
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda
189
Veľké Blahovo
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Ing. Zoltán Tóth - predseda
Orechová Potôň
  (from: 03/04/1964 until: 06/22/1992)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ing. Štefan Tóth - predseda
187
Veľké Blahovo
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/30/2014)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - člen
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 04/16/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2015
  (from: 06/04/2017 until: 06/08/2017)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda - Vice-chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/09/2015)
Vladimír Tvaroška - 2.podpredseda - Vice-chairman of the Board of Directors
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/17/2014 Until: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2015
  (from: 07/10/2015 until: 06/03/2017)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 06/08/2011)
Ing. Ivo Valášek - člen
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Imrich Varga
20
Lehnice
  (from: 06/23/1992 until: 05/20/1993)
Imrich Varga - člen
Lehnice
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Imrich Varga - člen
20
Lehnice
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Ing. Ján Végh - člen
Orechová Potôň
  (from: 05/21/1993 until: 04/25/1995)
Ing. Ján Végh - podpredseda
324
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Ing. Ján Végh - člen
324
Orechová Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ing. Ján Végh - člen
324
Orechová Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Ján Végh - predseda
324
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 09/29/2010)
Ing. Ján Végh - predseda
324
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 09/03/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Štefan Virágh - člen
156
Orechová Potôň
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/08/2011)
Jozef Zöld - člen
63
Vieska 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Mária Zöldová - člen
Dunajská Streda
  (from: 04/26/1995 until: 07/24/1997)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234/31
Dunajská Streda
  (from: 07/25/1997 until: 09/19/1999)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234/31
Dunajská Streda
  (from: 09/20/1999 until: 11/13/2003)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234
Dunajská Streda 929 01
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/08/2011)
Mária Zöldová - člen
Jilemnického 234
Dunajská Streda 929 01
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 06/09/2011 until: 06/08/2011)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2015 Until: 09/30/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 06/09/2015
  (from: 06/09/2017 until: 10/16/2020)
Acting: 
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/17/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/06/2019 until: 10/16/2020)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/23/2019 until: 11/05/2019)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/11/2016 until: 07/22/2019)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s 1. podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva alebo 1. podpredseda predstavenstva spoločne s 2. podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a 1. podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne alebo 1. podpredseda predstavenstva a 2. podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/31/2014 until: 08/10/2016)
Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchdonému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/2010 until: 07/30/2014)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/21/1993 until: 04/27/2010)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredsedovia a to každý z nich samostatne.
  (from: 06/23/1992 until: 05/20/1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/04/1964 until: 06/22/1992)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Halušková - predseda
Tomášikova 15950/10H
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/20/2016
  (from: 11/06/2019)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/20/2016
  (from: 06/09/2017)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/20/2016
  (from: 06/09/2017)
Tibor Bíró
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Tibor Bíró - člen
419
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Tibor Bíró - člen
419
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Alexandra Brozsová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 08/10/2016)
Ing. Alexandra Brozsová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 06/17/2014 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Jozef Čerňanský
Vieska
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Jozef Čerňanský
49
Vieska 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 07/22/2011)
Jozef Čerňanský
49
Vieska 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Jozef Čerňanský - člen
49
Vieska
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Jozef Čerňanský - člen
49
Vieska
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/30/2014)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 04/16/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Ing. Alica Doležalová - predseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 08/10/2016)
Ing. Alica Doležalová - predseda
Karola Adlera 13
Bratislava 841 02
From: 06/17/2014 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Peter Fegyveres - člen
Hlavná 76
Vieska
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Peter Fegyveres - člen
Hlavná 76
Vieska
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Jozef Gálffy
399
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Jozef Gálffy
399
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/10/2010)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/11/2010 until: 07/22/2011)
Jozef Gálffy - predseda
399
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Štefan Gálffy
534
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 04/27/2010)
Štefan Gálffy - člen
534
Orechová Potôň
From: 03/28/2003
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Štefan Gálffy - člen
534
Orechová Potôň
From: 03/28/2003 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Štefan Gálffy - člen dozorného orgánu
534
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/11/2010 until: 08/10/2016)
Štefan Gálffy - člen dozorného orgánu
534
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Štefan Gálffy - predseda
534
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 04/28/2010 until: 05/10/2010)
Imrich Marczell
67
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Miroslav Miretínsky - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/22/2011)
Miroslav Miretínsky - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/30/2014)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 04/16/2010 Until: 06/17/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Ľudovít Nagy
49
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Klára Németh - člen
Gaštanový rad 4165/3
Dunajská Streda 929 01
From: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 06/08/2017)
Ing. Andrea Pidychová - predseda
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
From: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 06/08/2017)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 7/995
Galanta 924 01
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/22/2011)
Ing. Augustín Popluhár - člen
Štvrť SNP 7/995
Galanta 924 01
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Soňa Rafajová - člen
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/22/2011)
Soňa Rafajová - člen
Pribišova 4
Bratislava 841 05
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Ing. Mária Rimóczyová - člen
Dopravná 3121/8
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 06/20/2016
  (from: 08/11/2016 until: 06/08/2017)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 04/16/2010
  (from: 04/28/2010 until: 07/22/2011)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 04/16/2010 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Ladislav Szöcs
155
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Ladislav Szöcs - člen
155
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Ladislav Szöcs - člen
155
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ladislav Szőcs
155
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 07/22/2011)
Ladislav Szőcs
155
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Teodor Végh
464
Orechová Potôň 930 02
  (from: 04/14/2003 until: 11/13/2003)
Teodor Végh - člen
464
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999
  (from: 11/14/2003 until: 05/23/2007)
Teodor Végh - člen
464
Orechová Potôň 930 02
From: 03/19/1999 Until: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Štefan Virágh
156
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007
  (from: 05/24/2007 until: 07/22/2011)
Štefan Virágh
156
Orechová Potôň 930 02
From: 04/20/2007 Until: 05/04/2011
  (from: 07/23/2011 until: 07/22/2011)
Ing. Andrea Pidychová - predseda
Limbová 3054/5
Žilina 010 07
From: 06/20/2016
  (from: 06/09/2017 until: 11/05/2019)
Registered capital: 
1 250 000 EUR
  (from: 08/11/2016)
132 775,67 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 08/10/2016)
4 000 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 02/27/2009)
Basic member contribution: 
663 EUR
  (from: 08/11/2016)
20 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 02/27/2009)
663,87 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 08/10/2016)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zlučením doterajších Jednotných roľníckych družstiev v Orechovej Potôni a vo Vieske. Zlúčenie sa uskutočnilo na členskej schôdzi v Orechovej Potôni dňa 9.2.1963 a toto zlúčenie bolo schválené Okr.nár.výborom v Dunajskej Strede dňa 20.2.1963.
  (from: 03/04/1964)
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 10.12.1992. Družstvo pretransformované v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb.na družstvo. Stary spis: Dr 208
  (from: 05/21/1993)
Členská schôdza konaná dňa 21.06.1996 schválila nové znenie stanov.
  (from: 07/25/1997)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 20.12.2002.
  (from: 04/14/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.06.2016.
  (from: 08/11/2016)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 06.06.2019..
  (from: 07/23/2019)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person