Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5100/S

Business name: 
Mestský podnik služieb s.r.o.
  (from: 11/12/2003)
MsPS s.r.o. /Mestský podnik služieb s.r.o./
  (from: 12/19/1997 until: 11/11/2003)
Registered seat: 
Svätotrojičné nám. 4/4
Krupina 963 01
  (from: 05/14/2013)
Krupinica 427
Krupina 963 80
  (from: 12/19/1997 until: 05/13/2013)
Identification number (IČO): 
36 027 278
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1997)
Objects of the company: 
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. " A " vrátane bleskozvodov /správa a údržba verejného osvetlenia, opravy el. zariadení a spotrebičov, elektroinštalatérstvo /
  (from: 12/19/1997)
údržba a oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 12/19/1997)
vykonávanie zámočníckych prác
  (from: 12/19/1997)
výsadba a údržba verejnej zelene, úprava parkov podľa projektov v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
strojné a ručné čistenie interiérov a exteriérov v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
údržba a opravy dopravného značenia s montážou podľa pasportu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/19/1997)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
odvoz komunálneho odpadu, vrátane separovaného zberu a prevádzkovania skládky TKO
  (from: 03/28/2002)
prevádzkovanie domov smútku a správa cintorínov a krematórií
  (from: 03/28/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/28/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 04/30/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 04/30/2002)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/30/2002)
údržba a oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov
  (from: 04/30/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/30/2002)
poskytovanie služieb spojených so zapojením a prevádzkovaním sietí a údržba systémových prostriedkov a ich údržba bez zásahu do elektrických častí
  (from: 04/30/2002)
pokládka telekomunikačných a ostatných prenosných káblov do zeme
  (from: 04/30/2002)
nepravidelná neverejná osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby
  (from: 04/30/2002)
prípravné práce pred zahájením stavby a úpravné práce po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 04/30/2002)
zváračské práce
  (from: 04/30/2002)
výroba dopravných značiek z kovu
  (from: 04/30/2002)
výroba dopravných značiek z plastov
  (from: 04/30/2002)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
  (from: 04/30/2002)
prevádzkovanie garáží, odstavných plôch a parkovísk pre viac ako 5 vozidiel
  (from: 04/30/2002)
búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 04/30/2002)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 04/30/2002)
prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín v rozsahu voľných živností
  (from: 04/30/2002)
oprava prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/30/2002)
správa trhových miest, tržníc a trhoviska
  (from: 04/30/2002)
prenájom nehnuteľností a hnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb - odvoz domového odpadu
  (from: 04/30/2002)
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, bez možností nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/30/2002)
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií bez likvidácie odpadov
  (from: 04/30/2002)
úprava a rozvod vody
  (from: 04/30/2002)
Partners: 
Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2003)
Mesto Krupina
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 11/11/2003)
Mesto Krupina
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Stanislav Bellák
Nad Kotlom 882/38
Krupina
Slovak Republic
  (from: 09/04/2003 until: 11/11/2003)
Emília Belláková
Nad Kotlom 882/38
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 09/03/2003)
Emília Belláková
Nad Kotlom 882/38
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Ján Machovič
Slnečná 1168/11
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 01/10/2005)
Ján Machovič
Slnečná 1168/11
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 01/10/2005)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Contribution of each member: 
Mesto Krupina
Amount of investment: 40 959 EUR Paid up: 40 959 EUR
  (from: 09/27/2019)
Mesto Krupina
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Milan Sýkora
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Ján Machovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Emília Belláková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Mesto Krupina
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 11/11/2003)
Milan Sýkora
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 01/10/2005)
Ján Machovič
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 01/10/2005)
Emília Belláková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 09/03/2003)
Stanislav Bellák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/04/2003 until: 11/11/2003)
Mesto Krupina
Amount of investment: 240 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 11/12/2003 until: 01/10/2005)
Mesto Krupina
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/11/2005 until: 03/19/2009)
Mesto Krupina
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 09/26/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/19/1997)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 01/01/2021 Until: 01/31/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Jaroslav Bellák
Plavárenská 2434/10A
Krupina 963 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/20/2006 until: 02/14/2007)
Ing. Jaroslav Bellák
Plavárenská 2434/10A
Krupina 963 01
From: 01/01/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 02/15/2007 until: 02/14/2007)
Ladislav Erney
Ivana Krasku 312/33
Krupina 963 01
From: 06/01/2012
  (from: 06/28/2012 until: 05/13/2013)
Ladislav Erney
Ivana Krasku 312/33
Krupina 963 01
From: 06/01/2012 Until: 03/31/2013
  (from: 05/14/2013 until: 05/13/2013)
Bc. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 04/01/2013
  (from: 05/14/2013 until: 09/26/2019)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 04/01/2013
  (from: 09/27/2019 until: 10/01/2020)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 04/01/2013 Until: 09/02/2020
  (from: 10/02/2020 until: 10/01/2020)
Ing. Jozef Kolík
Školská 823/1
Krupina
  (from: 06/13/2000 until: 04/29/2002)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina
From: 03/15/2000
  (from: 04/30/2002 until: 01/19/2006)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina
From: 03/15/2000 Until: 01/01/2006
  (from: 01/20/2006 until: 01/19/2006)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina 963 01
From: 01/31/2007
  (from: 02/15/2007 until: 06/27/2012)
Ing. Jozef Kolík
29. augusta 625/20
Krupina 963 01
From: 01/31/2007 Until: 05/31/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Mgr. Ľubomír Pospíšek
Kopanice 1278/84
Krupina 963 01
From: 09/08/2020
  (from: 10/02/2020 until: 11/10/2020)
Mgr. Ľubomír Pospíšek
Kopanice 1278/84
Krupina 963 01
From: 09/08/2020 Until: 10/02/2020
  (from: 11/11/2020 until: 11/10/2020)
Milan Sýkora
Hviezdoslavova 730/9
Krupina
  (from: 12/19/1997 until: 06/12/2000)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 10/27/2020 Until: 12/31/2020
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Mgr. Viktor Fertšek
Pribinova 483/10
Krupina 963 01
From: 10/27/2020 Until: 12/31/2020
  (from: 11/11/2020 until: 02/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/19/1997)
Capital: 
40 959 EUR Paid up: 40 959 EUR
  (from: 09/27/2019)
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 09/26/2019)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 03/19/2009)
300 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 04/29/2002)
200 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 12/06/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Anna Borbuliaková
Majerskáý rad 60
Krupina 963 01
From: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019)
Mgr. Martin Selecký
Nová 51
Krupina 963 01
From: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019)
Mgr. Michal Strelec
Fraňa Kráľa 12
Krupina 963 01
From: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019)
Ing. Dajana Belláková
Nad Kotlom 1
Krupina 963 01
From: 04/01/2013
  (from: 05/14/2013 until: 12/15/2015)
Ing. Dajana Belláková
Nad Kotlom 1
Krupina 963 01
From: 04/01/2013 Until: 11/30/2015
  (from: 12/16/2015 until: 12/15/2015)
Ing. Marek Lendvorský - člen
Šoltesovej 39
Krupina
From: 09/24/2003
  (from: 02/17/2004 until: 04/04/2011)
Ing. Marek Lendvorský - člen
Šoltesovej 39
Krupina
From: 09/24/2003 Until: 01/20/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Pavel Lopušník - člen
Majerský rad 53
Krupina
From: 09/24/2003
  (from: 02/17/2004 until: 04/04/2011)
Ing. Pavel Lopušník - člen
Majerský rad 53
Krupina
From: 09/24/2003 Until: 01/20/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Adrián Macko
Nad Kotlom 2114/49
Krupina 963 01
From: 01/21/2011
  (from: 04/05/2011 until: 05/13/2013)
Ing. Adrián Macko
Nad Kotlom 2114/49
Krupina 963 01
From: 01/21/2011 Until: 03/26/2013
  (from: 05/14/2013 until: 05/13/2013)
Ing. Ján Macko - člen
Majerský rad 63
Krupina
From: 10/26/2001 Until: 09/24/2003
  (from: 03/28/2002 until: 02/16/2004)
Ing. Marta Murínová - člen
Bebravská 9
Krupina
From: 06/23/2000 Until: 09/24/2003
  (from: 03/28/2002 until: 02/16/2004)
Ing. Marta Murínová
Tanistravár 1820
Krupina 963 01
From: 06/01/2012
  (from: 06/28/2012 until: 12/15/2015)
Ing. Marta Murínová
Tanistravár 1820
Krupina 963 01
From: 06/01/2012 Until: 11/30/2015
  (from: 12/16/2015 until: 12/15/2015)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
From: 01/21/2011
  (from: 04/05/2011 until: 06/27/2012)
Ing. Stanislava Pavlendová
Nad Kotlom 635/26
Krupina 963 01
From: 01/21/2011 Until: 05/31/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Valéria Slamková - člen
Malinovského 8
Krupina
From: 06/23/2000
  (from: 03/28/2002 until: 06/27/2012)
Valéria Slamková - člen
Malinovského 8
Krupina
From: 06/23/2000 Until: 05/31/2012
  (from: 06/28/2012 until: 06/27/2012)
Ing. Jaroslava Uramová
J.G. Tajovského 170/9
Krupina 963 01
From: 06/01/2012
  (from: 06/28/2012 until: 12/15/2015)
Ing. Jaroslava Uramová
J.G. Tajovského 170/9
Krupina 963 01
From: 06/01/2012 Until: 11/30/2015
  (from: 12/16/2015 until: 12/15/2015)
Ing. Róbert Žabka - člen
Malinovského 17
Krupina
From: 09/24/2003
  (from: 02/17/2004 until: 04/04/2011)
Ing. Róbert Žabka - člen
Malinovského 17
Krupina
From: 09/24/2003 Until: 01/20/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Ján Macko
Husársky most 2189/3
Krupina 963 01
From: 12/01/2015 Until: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019 until: 09/26/2019)
Mgr. Leonard Lendvorský
Šibeničná 2712/1
Krupina 963 01
From: 12/01/2015 Until: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019 until: 09/26/2019)
Marián Dado
I. Krasku 2737/70
Krupina 963 01
From: 12/01/2015 Until: 04/24/2019
  (from: 09/27/2019 until: 09/26/2019)
Ing. Ján Macko
Husársky most 2189/3
Krupina 963 01
From: 12/01/2015
  (from: 12/16/2015 until: 09/26/2019)
Marián Dado
I. Krasku 2737/70
Krupina 963 01
From: 12/01/2015
  (from: 12/16/2015 until: 09/26/2019)
Mgr. Leonard Lendvorský
Šibeničná 2712/1
Krupina 963 01
From: 12/01/2015
  (from: 12/16/2015 until: 09/26/2019)
Other legal facts: 
Spoločnsoť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.10.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11586
  (from: 12/19/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/07/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2000.
  (from: 06/13/2000)
. Valné zhromaždenie konané dňa 26.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a dňa 30.1.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/28/2002)
. Uznesením zo dňa 1.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 04/30/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom 15.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 09/04/2003)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 20.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/12/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 24.09.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person