Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2698/L

Business name: 
r o t , s.r.o.
  (from: 06/20/1995)
Registered seat: 
Kamenná 91
Žilina 010 01
  (from: 02/03/2016)
Identification number (IČO): 
31 631 240
  (from: 06/20/1995)
Date of entry: 
06/20/1995
  (from: 06/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
  (from: 06/20/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/20/1995)
podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebných a obrábacích strojov, nástrojov, náradia a mechanizácie
  (from: 06/20/1995)
Partners: 
PaedDr. Igor Sidor
Legionárska 4
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2004)
Ing. Jaroslav Stupňan
Obrancov mieru 367
Rajec
Slovak Republic
  (from: 05/26/2004)
Ing. Ľubica Bačinská
1004
Rosina
Slovak Republic
  (from: 10/30/2012)
Contribution of each member: 
PaedDr. Igor Sidor
Amount of investment: 10 375 EUR Paid up: 10 375 EUR
  (from: 03/27/2013)
Ing. Jaroslav Stupňan
Amount of investment: 2 905 EUR Paid up: 2 905 EUR
  (from: 05/12/2015)
Ing. Ľubica Bačinská
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/12/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/2015)
PaedDr. Igor Sidor
Legionárska 4
Žilina
From: 05/13/2004
  (from: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/20/1995)
Capital: 
16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 10/30/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/23/2021
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:2K/9/2020 - 76 zo dňa 16. februára 2021 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 06/16/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Šamaj
Raková 683
Raková 023 51
From: 02/23/2021
  (from: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7469
  (from: 06/20/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.8.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/02/1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 14.12.1995, schválilo Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 05/16/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.8.1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.5.2000 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/10/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 15.3.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/19/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12.2001 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/24/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.4.2003 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/04/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person