Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  58/P

Business name: 
Roľnícke družstvo Lučivná
  (from: 02/08/1990)
Registered seat: 
Lučivná 059 31
  (from: 07/25/2001)
Identification number (IČO): 
00 199 745
  (from: 02/08/1990)
Date of entry: 
02/08/1990
  (from: 02/08/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/08/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/13/1993)
nepravidelná verejná, nákladná doprava
  (from: 04/13/1993)
pomocné stavebné práce
  (from: 04/13/1993)
zemné práce, búracie práce
  (from: 04/13/1993)
šitie pracovných rukavíc
  (from: 04/13/1993)
výroba píliarska, porez dreva, výroba drevených obalov
  (from: 04/13/1993)
ubytovacie služby
  (from: 04/13/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj mmimo tovarov uvedených v prílohe 2, 3 živnostenského zákona
  (from: 04/13/1993)
Management body: 
Tibor Halmo - predseda družstva
ČSA 756/93
Bošany 956 18
From: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019)
Ing. Igor Hudec - člen družstva poverený členskou schôdzou
63
Ľutov 957 03
From: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva alebo člen družstva poverený členskou schôdzou. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva alebo člena družstva povereného členskou schôdzou.
  (from: 02/06/2019)
Registered capital: 
70 000 EUR
  (from: 05/27/2009)
Basic member contribution: 
1 000 EUR Fyzická osoba
  (from: 05/27/2009)
1 000 EUR Právnická osoba
  (from: 02/14/2019)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 22.3.1991. Stary spis: Dr 623
  (from: 02/08/1990)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 14.11. 1992 a zmeny stanov schválené dňa 8.1.1993 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 623
  (from: 04/13/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 14.3.1997.
  (from: 06/27/1997)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person