Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  58/P

Business name: 
Roľnícke družstvo Lučivná
  (from: 02/08/1990)
Registered seat: 
Lučivná 059 31
  (from: 07/25/2001)
Lučivná
  (from: 02/08/1990 until: 07/24/2001)
Identification number (IČO): 
00 199 745
  (from: 02/08/1990)
Date of entry: 
02/08/1990
  (from: 02/08/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/08/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/13/1993)
nepravidelná verejná, nákladná doprava
  (from: 04/13/1993)
pomocné stavebné práce
  (from: 04/13/1993)
zemné práce, búracie práce
  (from: 04/13/1993)
šitie pracovných rukavíc
  (from: 04/13/1993)
výroba píliarska, porez dreva, výroba drevených obalov
  (from: 04/13/1993)
ubytovacie služby
  (from: 04/13/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj mmimo tovarov uvedených v prílohe 2, 3 živnostenského zákona
  (from: 04/13/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
obchodná činnosť . s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami . s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami . s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
prevádzkovanie závodnej kuchyne
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva: . stavebnú činnosť . výstavba a údržba ciest pre organizácie . zemné práce . stavebné a údržbárske práce . maliarsko-natieračské práce . textilná výroba - šitie pracovných rukavíc . porez dreva
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
vykonáva ťažbu nerastných surovín v lokalite Šibeničný vŕšok
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/13/1993 until: 02/05/2019)
Managing board
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
Tibor Halmo - predseda družstva
ČSA 756/93
Bošany 956 18
From: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019)
Ing. Igor Hudec - člen družstva poverený členskou schôdzou
63
Ľutov 957 03
From: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019)
Ing. Tibor Danielčak - predseda
Brokofova 2080/38
Poprad
  (from: 02/08/1990 until: 06/26/1997)
Ing. Tibor Danielčák - podpredseda
Brokoffova 2080/38
Poprad
  (from: 06/27/1997 until: 02/27/2003)
Ing. Tibor Danielčák - podpredseda
Brokoffova 2080/38
Poprad
From: 03/14/1997
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Ing. Tibor Danielčák - podpredseda
Brokoffova 2080/38
Poprad 058 01
From: 03/14/1997
  (from: 05/21/2005 until: 05/26/2009)
Ing. Tibor Danielčák - podpredseda
Brokoffova 2080/38
Poprad 058 01
From: 03/14/1997 Until: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ján Debnár - člen
1
Lučivná
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/2003)
Ján Debnár - člen
1
Lučivná
From: 01/08/1993
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Ján Debnár - člen
1
Lučivná
From: 01/08/1993 Until: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2005)
Jozef Diabelko - člen
69
Lučivná
  (from: 04/13/1993 until: 06/26/1997)
Jozef Diabelko - člen
69
Lučivná 059 31
From: 01/08/1993
  (from: 05/21/2005 until: 05/26/2009)
Jozef Diabelko - člen
69
Lučivná 059 31
From: 01/08/1993 Until: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Jozef Diabelko - podpredseda
69
Lučivná 059 31
From: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 02/05/2019)
Jozef Diabelko - podpredseda
69
Lučivná 059 31
From: 03/27/2009 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Vladimír Drobný - člen
207
Lučivná
  (from: 04/13/1993 until: 07/24/2001)
Samuel Fáber - člen
27
Lučivná
  (from: 07/25/2001 until: 02/27/2003)
Samuel Fáber - člen
27
Lučivná
From: 03/16/2001
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Samuel Fáber - člen
27
Lučivná
From: 03/16/2001 Until: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2005)
František Fronc - člen
Horská 66
Svit
  (from: 04/13/1993 until: 06/26/1997)
František Fronc - predseda
Horská 69
Svit
  (from: 06/27/1997 until: 02/27/2003)
František Fronc - predseda
Horská 666/69
Svit 059 21
From: 03/14/1997
  (from: 05/21/2005 until: 09/26/2018)
František Fronc - predseda
Horská 666/69
Svit 059 21
From: 03/14/1997 Until: 09/19/2018
  (from: 09/27/2018 until: 09/26/2018)
František Fronc - predseda
Horská 69
Svit
From: 03/14/1997
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Ing. Anna Froncová - člen
Horská 666/69
Svit 059 21
From: 03/20/2013
  (from: 05/21/2013 until: 02/05/2019)
Ing. Anna Froncová - člen
Horská 666/69
Svit 059 21
From: 03/20/2013 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Danka Gavalierová - člen
240
Lučivná 059 31
From: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 02/05/2019)
Danka Gavalierová - člen
240
Lučivná 059 31
From: 03/27/2009 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Tibor Halmo - predseda
ČSA 756/93
Bošany 956 18
From: 09/20/2018
  (from: 09/27/2018 until: 02/05/2019)
Tibor Halmo - predseda
ČSA 756/93
Bošany 956 18
From: 09/20/2018 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Ján Jančuška - člen
č. 99
Lučivná
  (from: 06/27/1997 until: 02/27/2003)
Ján Jančuška - člen
99
Lučivná 059 31
From: 03/14/1997
  (from: 05/21/2005 until: 05/26/2009)
Ján Jančuška - člen
99
Lučivná 059 31
From: 03/14/1997 Until: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ján Jančuška - člen
č. 99
Lučivná
From: 03/14/1997
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Ján Kačaliak - člen
87
Lučivná
  (from: 04/13/1993 until: 06/26/1997)
Jozef Kurdel
Hlavná 195/59
Lučivná 059 31
From: 03/14/2017
  (from: 04/07/2017 until: 02/05/2019)
Jozef Kurdel
Hlavná 195/59
Lučivná 059 31
From: 03/14/2017 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Jozef Kurdel - člen
195
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 04/06/2017)
Jozef Kurdel - člen
195
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005 Until: 03/14/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Vladimír Kvaka - člen
č. 103
Lučivná
  (from: 06/27/1997 until: 02/27/2003)
Vladimír Kvaka - člen
103
Lučivná 059 31
From: 03/14/1997
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2013)
Vladimír Kvaka - člen
103
Lučivná 059 31
From: 03/14/1997 Until: 03/20/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Vladimír Kvaka - člen
č. 103
Lučivná
From: 03/14/1997
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Jozef Mendroš - člen
265
Lučivná
  (from: 07/25/2001 until: 02/27/2003)
Jozef Mendroš - člen
265
Lučivná
From: 03/16/2001
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Jozef Mendroš - člen
265
Lučivná 059 31
From: 03/16/2001
  (from: 05/21/2005 until: 05/26/2009)
Jozef Mendroš - člen
265
Lučivná 059 31
From: 03/16/2001 Until: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Ján Rumanovský - člen
č. 71
Lučivná
  (from: 06/27/1997 until: 07/24/2001)
Ján Rumanovský - podpredseda
71
Lučivná
  (from: 02/08/1990 until: 06/26/1997)
Mária Šelengová - člen
Kollárova 1126/23
Poprad
  (from: 04/13/1993 until: 06/26/1997)
Ing. Ján Šerfel - člen
561
Štrba
  (from: 04/13/1993 until: 06/26/1997)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva alebo člen družstva poverený členskou schôdzou. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva alebo člena družstva povereného členskou schôdzou.
  (from: 02/06/2019)
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/07/2017 until: 02/05/2019)
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/13/1993 until: 04/06/2017)
Predseda je oprávnený konať v mene družstva vo všetkých veciach, v jeho neprítomnosti zastupuje ho podpredseda volený členkou schôdzou.
  (from: 02/08/1990 until: 04/12/1993)
Supervisory board: 
Jozef Bachleda
201
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2013)
Jozef Bachleda
201
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005 Until: 03/20/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Dušan Barnaš
259
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/26/2009)
Dušan Barnaš
259
Lučivná 059 31
From: 03/18/2005 Until: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 05/26/2009)
Karol Bureš - člen
88
Lučivná
From: 03/16/2001
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Karol Bureš - člen
88
Lučivná
From: 03/16/2001 Until: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2005)
Jozef Diabelko - člen
69
Lučivná
From: 03/16/2001
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Jozef Diabelko - člen
69
Lučivná
From: 03/16/2001 Until: 03/18/2005
  (from: 05/21/2005 until: 05/20/2005)
Anna Diabelková - člen
102
Lučivná
From: 03/16/2001
  (from: 02/28/2003 until: 05/20/2005)
Anna Diabelková - člen
102
Lučivná 059 31
From: 03/16/2001
  (from: 05/21/2005 until: 04/06/2017)
Anna Diabelková - člen
102
Lučivná 059 31
From: 03/16/2001 Until: 03/14/2017
  (from: 04/07/2017 until: 04/06/2017)
Viera Skokanová - Jurčová
SNP 6
Šuňava 059 39
From: 03/27/2009 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Eduard Chromý
64
Lučivná 059 31
From: 03/20/2013 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Eva Chromá
Školská 64/19
Lučivná 059 31
From: 03/14/2017 Until: 12/06/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Viera Skokanová - Jurčová
SNP 6
Šuňava 059 39
From: 03/27/2009
  (from: 05/27/2009 until: 02/05/2019)
Eduard Chromý
64
Lučivná 059 31
From: 03/20/2013
  (from: 05/21/2013 until: 02/05/2019)
Eva Chromá
Školská 64/19
Lučivná 059 31
From: 03/14/2017
  (from: 04/07/2017 until: 02/05/2019)
Registered capital: 
70 000 EUR
  (from: 05/27/2009)
1 044 745,402643 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 05/26/2009)
31 474 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 02/23/2009)
Basic member contribution: 
1 000 EUR Fyzická osoba
  (from: 05/27/2009)
1 000 EUR Právnická osoba
  (from: 02/14/2019)
30 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 02/23/2009)
995,817567 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 05/26/2009)
30 000 EUR Právnická osoba
  (from: 05/27/2009 until: 02/13/2019)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák.č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 22.3.1991. Stary spis: Dr 623
  (from: 02/08/1990)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 14.11. 1992 a zmeny stanov schválené dňa 8.1.1993 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 623
  (from: 04/13/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 14.3.1997.
  (from: 06/27/1997)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person