Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  45/R

Business name: 
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, ŠTÁTNY PODNIK
  (from: 07/01/1989 until: 01/31/2006)
Registered seat: 
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
Sovietskej armády 160
Trenčín
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
Identification number (IČO): 
00 000 523
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
02/01/2006
  (from: 02/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Výmaz štátneho podniku z obchodného registra podľa § 14 ods. 1 zák. č. 541/2005 Z.z. o transformácii niektorých šátnych podnikov na akciové spoločnosti.
  (from: 02/01/2006)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
Prevádzanie opráv špeciálnej techniky a zabezpečovanie vývojových, výrobných a opravárskych úloh i novo vznikajúcich potrieb ČSLA s prednostnou dodávkou pre obranu a bezpečnosť štátu. Ďalej zabezpečuje správu a riadenie Stredného odborného učilišťa LOT. FMZO povolilo zahranično obchodnú činnosť dňa 28.9.1990 pod č.j. 13/09897/90 podľa ustanovenia § 7a zákona č. 42/1990 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/,c/ citovaného zákona v tomto rozsahu: 1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie tejto nomenklatúry podľa colného sadzobníka: Hs 8713103 hs 9019103 hs 9021191 hs 9402900 hs 8512205 hs 8537101 ďalej JKV929466
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
2. dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrob e organizácie
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou výroby, opráv a rekonštrukcie historických lietadiel podľa dodanej výkresovej dokumentácie alebo funkčného vzoru
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
formou opráv osobných a dodávkových automobilov
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu:
  (from: 03/31/1992 until: 11/05/2000)
formou opráv, revízií a prehliadok leteckej techniky
  (from: 03/31/1992 until: 11/05/2000)
formou opráv, revízií a prehliadok pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky
  (from: 03/31/1992 until: 11/05/2000)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo: KB 10330903, ev.č.: 425/1998 L-430 zo dňa 30.9.1998, vydaného podľa zákona NR SR číslo 179/1998 Z.z.
  (from: 11/06/2000 until: 04/14/2003)
zabezpečovanie vývojových a konštrukčných úloh leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
vykonávanie opráv, revízií a rekonštrukcií leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti leteckej a špeciálnej techniky
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti školenia lietajúceho a technického personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu formou leasingu
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
ubytovanie v podnikovom zariadení
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
prevádzkovanie strediska kalibračnej služby
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
závodné stravovanie
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
prevádzkovanie rekreačného zariadenia vrátane ubytovania a stravovania
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
prevádzkovanie letiska Trenčín
  (from: 05/22/2001 until: 01/31/2006)
predaj minerálnych olejov a pohonných hmôt
  (from: 08/14/2002 until: 01/31/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 26020333018, ev. č.: Po 21/2003 - 330 zo dňa 26.2.2003 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 5 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (from: 04/15/2003 until: 01/31/2006)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 03/19/2004 until: 01/31/2006)
riaditeľ
  (from: 09/08/2003 until: 03/18/2004)
riaditeľ
  (from: 04/15/2003 until: 09/07/2003)
riaditeľ
  (from: 01/13/2003 until: 04/14/2003)
riaditeľ
  (from: 12/18/2002 until: 01/12/2003)
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 12/17/2002)
Ing. Miloš Husár - riaditeľ
Februárová 627/11
Žarnovica 966 81
From: 02/01/2004
  (from: 03/19/2004 until: 09/20/2005)
Ing. Miloš Husár - riaditeľ
Februárová 627/11
Žarnovica 966 81
From: 02/01/2004 Until: 09/07/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. Peter Chupáč
1095
Horná Súča- Dúbrava 913 33
From: 09/08/2005
  (from: 09/21/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Peter Chupáč
1095
Horná Súča- Dúbrava 913 33
From: 09/08/2005 Until: 11/30/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Stanislav Jahodka - poverený výkonom funkcie
Halalovka 2877/36
Trenčín
From: 08/01/2003 Until: 02/01/2004
  (from: 09/08/2003 until: 03/18/2004)
Ing. Stanislav Jahodka - zástupca riaditeľa
Halalovka 2877/36
Trenčín
From: 06/01/2003 Until: 07/31/2003
  (from: 07/08/2003 until: 09/07/2003)
pplk. Ing. Stanislav Jahodka - poverený výkonom funkcie riaditeľa
Halalovka 2877/36
Trenčín
  (from: 01/13/2003 until: 04/14/2003)
pplk. Ing. Stanislav Jahodka - zástupca riaditeľa
Halalovka 2877/36
Trenčín
  (from: 12/18/2002 until: 01/12/2003)
pplk. Ing. Stanislav Jahodka - zástupca riaditeľa
Halalovka 2877/36
Trenčín
From: 04/01/2003
  (from: 04/15/2003 until: 07/07/2003)
Ing. Peter Palko
Východná 7/21
Trenčín
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
Ing. Vladimír Švancár - zástupca riaditeľa
Mateja Bela 28
Trenčín
From: 08/01/2003 Until: 02/01/2004
  (from: 09/08/2003 until: 03/18/2004)
Ing. Anton Zigo , CSc.
Žilinská ul. 646/5
Trenčín
From: 04/01/2003 Until: 07/31/2003
  (from: 04/15/2003 until: 09/07/2003)
plk.Ing. Anton Zigo , CSc.
Žilinská ul. 646/5
Trenčín
  (from: 10/25/1993 until: 12/17/2002)
plk.Ing. Anton Zigo , CSc.
Žilinská ul. 646/5
Trenčín
  (from: 12/18/2002 until: 01/12/2003)
Mgr. Peter Mikle - Barát
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
From: 12/01/2005
  (from: 12/20/2005 until: 01/31/2006)
Representation: 
Riaditeľ podniku- štatutárny zástupca
  (from: 12/20/2005 until: 01/31/2006)
poverený riaditeľ podniku- štatutárny zástupca
  (from: 09/21/2005 until: 12/19/2005)
Za štátny podnik podpisuje Ing. Miloš Husár, riaditeľ štátneho podniku Letecké opravovne Trenčín.
  (from: 03/19/2004 until: 09/20/2005)
Za štátny podnik podpisuje Ing. Stanislav Jahodka, poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Letecké opravovne Trenčín a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (from: 09/08/2003 until: 03/18/2004)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (from: 04/15/2003 until: 09/07/2003)
Za štátny podnik podpisuje pplk. Ing. Stanislav Jahodka, poverený výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku Letecké opravovne Trenčín.
  (from: 01/13/2003 until: 04/14/2003)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (from: 12/18/2002 until: 01/12/2003)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 12/17/2002)
Ordinary capital: 
687 282 680 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 01/31/2006)
254 735 544 Sk
  (from: 02/12/2005 until: 05/18/2005)
254 746 000 Sk
  (from: 10/25/1993 until: 02/11/2005)
229 981 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/1993)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol zrušený Rozhodnutím Ministerstva obrany Slovenskej republiky bez likvidácie podľa § 13 ods. 1 zák. č. 541/2006 Z.z. o transformácii niektorých podnikov na akciové spoločnosti.
  (from: 02/01/2006)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou vydanou Federálnym ministerstvom národnej obrany dňa 23.6.1989 čj.1105-84 na základe Rozkazu ministra národnej obrany č. 12/89 k "Založení štátnych podnikov v pôsobnosti FMNO" podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku bola doplnená zakladacia listina š.p. Stary spis: Pš 208
  (from: 07/01/1989 until: 01/31/2006)
Doplnok k zakladacej listine zo dňa 26.7.1993 č. 13089. Zakladateľská funkcia prešla dňom 1.1.1993 na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Stary spis: Pš 208
  (from: 10/25/1993 until: 01/31/2006)
Súhlas a povolenie Ministerstva obrany SR č.p. SEMPO/K - 305/14-38 zo dňa 25.10.2000 s rozšírením predmetu činnosti.
  (from: 11/06/2000 until: 01/31/2006)
Súhlas a povolenie Ministerstva obrany SR č.p. 305/10-58 zo dňa 11.5.2001 s rozšírením predmetu činnosti.
  (from: 05/22/2001 until: 01/31/2006)
Rozhodnutie Ministerstva obrany SR č.p.: SEMI/K-44/6-105 z 24.6.2002 o súhlase s rozšírením predmetu činnosti.
  (from: 08/14/2002 until: 01/31/2006)
Rozhodnutie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.p. SEMI/K-44/6-108 zo dňa 09.12.2002 o súhlase k doplneniu štatutárneho orgánu o zástupcu riaditeľa. Menovací dekrét riaditeľa štátneho podniku zo dňa 09.12.2002 o menovaní zástupcu.
  (from: 12/18/2002 until: 01/31/2006)
Rozkaz Ministra obrany č. 380 zo dňa 18.12.2002 o odvolaní riaditeľa š.p. dňom 31.12.2002. Rozhodnutie Ministerstva obrany SR č.p.: SEMI/K-44/5-180-1-2002/OdVVM z 30.12.2002 o dočasnom poverení výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku na dobu od 1.1.2003 do 31.3.2003.
  (from: 01/13/2003 until: 01/31/2006)
Menovacím dekrétom č.p.: SEMI/K-44/5-188 z 28.3.2003 bol vymenovaný dňom 1.4.2003 riaditeľ štátneho podniku.
  (from: 04/15/2003 until: 01/31/2006)
Minister obrany SR dekrétom č.p. SEMI/K-44-5-207/2003 zo dňa 28.7.2003 odvolal Ing. Antona Zigu, CSc. dňom 31.7.2003 z funkcie riaditeľa štátneho podniku. Minister obrany SR poverením č.p. SEMI/K-44-5-208/2003 zo dňa 28.7.2003 poveril Ing. Stanislava Jahodku dňom 1.8.2003 výkonom funkcie riaditeľa štátneho podniku na dobu od 1.8.2003 do 31.10.2003. Menovací dekrét riaditeľa štátneho podniku povereného výkonom funkcie zo dňa 1.8.2003 o menovaní zástupcu Ing. Vladimíra Švancára.
  (from: 09/08/2003 until: 01/31/2006)
Minister obrany SR dekrétom č.p.: SEMI/K 44 - 222/2004 zo dňa 27.01.2004 menoval Ing. Miloša Husára do funkcie riaditeľa štátneho podniku.Odvolanie Ing. Vladimíra Švancára z funkcie zástupcu riaditeľa.
  (from: 03/19/2004 until: 01/31/2006)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person