Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  285/S

Business name: 
Reality, spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 01/26/1995 until: 09/07/2003)
Reality spol. s r.o.
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Registered seat: 
Lazovná 38
Banská Bystrica
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Identification number (IČO): 
30 229 961
  (from: 01/21/1992)
Date of entry: 
01/21/1992
  (from: 01/21/1992)
Person dissolved from: 
8.9.2003
  (from: 09/08/2003)
Date of deletion: 
09/08/2003
  (from: 09/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/1992)
Objects of the company: 
Realitná kancelária a jej služby spočívajúce z:
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
kúpa, adaptácia, využitie a predaj nehnuteľnosti
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
poradenská a konzultačná činnosť vrátane oceňovania nehnuteľností ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov, požadovaných úprav podľa kupujúceho k účelom kúpy
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
spravovanie nehnuteľného majetku fyzických a právnických osôb
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
zabezpečovanie všetkých úkonov spojených s majetkovou správou nehnuteľného majetku
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
zastupovanie právnických a fyzických podnikateľských subjektov a občanov na základe udelených plných mocí
  (from: 01/21/1992 until: 06/16/1992)
realitná kancelária - sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 06/17/1992 until: 09/07/2003)
poradenská a konzultačná činnosť vrátane oceňovania nehnuteľností, ako aj posudkov technického stavu, prípadne technických návrhov, požadovaných úprav podľa kupujúceho k účelu kúpy
  (from: 06/17/1992 until: 09/07/2003)
spravovanie nehnuteľného majetku fyzických a právnických osôb
  (from: 06/17/1992 until: 09/07/2003)
zabezpečovanie všetkých úkonov spojených s majetkovou správou nehnuteľného majetku
  (from: 06/17/1992 until: 09/07/2003)
zastupovanie právnických a fyzických podnikateľských subjektov a občanov na základe udelených plných mocí.
  (from: 06/17/1992 until: 09/07/2003)
realitná kancelária - kúpa, predaj nehnuteľností
  (from: 01/18/1993 until: 09/07/2003)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 12/09/1993 until: 09/07/2003)
Partners: 
Peter Imrich
Tr. V.I.Lenina 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Štefan Maťuš
Gagarinova 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Contribution of each member: 
Peter Imrich
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Daniel Janšo
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/26/1995 until: 09/07/2003)
konatelia
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Peter Imrich
Tr. V.I.Lenina 50
Banská Bystrica
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Ing. Štefan Maťuš
Gagarinova 11
Banská Bystrica
  (from: 01/18/1993 until: 01/25/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 01/26/1995 until: 09/07/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/21/1992 until: 01/25/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica
  (from: 01/26/1995 until: 09/22/1998)
 Liquidators:
Ing. Michal Pukan
Kynceľová 34
Banská Bystrica
  (from: 09/23/1998 until: 09/07/2003)
Other legal facts: 
. Na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 129/00-95 zo dňa 5.6.2003 ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti Reality, spol. s r.o. "v likvidácii" so sídlom Lazovná 38, Banská Bystrica, IČO: 30 229 961 zamietnutý pre nedostatok majetku, sa uvedená spoločnosť dňom 8.9.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 09/08/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.12.1991 v zmysle § 106n zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a dopľňa HZ. . Starý spis: S.r.o. 972
  (from: 01/21/1992 until: 09/07/2003)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.11.1990 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/1993 until: 09/07/2003)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.6.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/09/1993 until: 09/07/2003)
. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 12.1.1995 rozhodlo o zrušení spoločnosti likvidáciou.
  (from: 01/26/1995 until: 09/07/2003)
. Zapisuje sa zmena v osobe likvidátora, v zmysle uznese- nia Valného zhromaždenia zo dňa 22.06.1998.
  (from: 09/23/1998 until: 09/07/2003)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person