Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35958/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BIOREM s.r.o.
  (from: 05/10/2005)
Registered seat: 
Tehelňa 2279/7
Skalica 909 01
  (from: 12/18/2015)
Identification number (IČO): 
35 934 425
  (from: 05/10/2005)
Date of entry: 
05/10/2005
  (from: 05/10/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/10/2005)
Objects of the company: 
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyslených odpadoch
  (from: 05/10/2005)
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko bilologických substrátov
  (from: 05/10/2005)
osev a zatrávňovanie plôch
  (from: 05/10/2005)
rekultivačné práce
  (from: 05/10/2005)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla a osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť neprekračuje deväť osôb vrátane vodiča
  (from: 05/10/2005)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/10/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/10/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/10/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2005)
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/10/2005)
prenájom leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/10/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 05/10/2005)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500000 ton
  (from: 10/15/2005)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 10/15/2005)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 10/15/2005)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (from: 10/15/2005)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500000 ton
  (from: 10/15/2005)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/04/2015)
Výroba organických chemikálií
  (from: 11/04/2015)
Výroba anorganických chemikálií
  (from: 11/04/2015)
Partners: 
Ing. Viliam Staník
Tehelňa 7
Skalica 909 01
Slovak Republic
  (from: 05/10/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Viliam Staník
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/04/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/04/2015)
Ing. Viliam Staník
Tehelňa 7
Skalica 909 01
From: 05/10/2005
  (from: 05/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/04/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 04.04.2005 v znení jej dodatku zo dňa 04.05.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/10/2005)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2005.
  (from: 10/15/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2007.
  (from: 06/26/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2007.
  (from: 11/09/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2012
  (from: 04/12/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2015.
  (from: 11/04/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2015.
  (from: 12/18/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person