Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5383/S

Business name: 
PROGAMEX, s.r.o.
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
Registered seat: 
Partizánska 106
Banská Bystrica 974 64
  (from: 10/15/2001 until: 10/08/2002)
549
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 03/03/1998 until: 10/14/2001)
Identification number (IČO): 
36 030 155
  (from: 03/03/1998)
Date of entry: 
03/03/1998
  (from: 03/03/1998)
Person dissolved from: 
9.10.2002
  (from: 10/09/2002)
Date of deletion: 
10/09/2002
  (from: 10/09/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/03/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
prevádzkovanie colného skladu
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
skladovanie tovaru
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
poskytovanie leasingu
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
reklamná činnosť
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
organizovanie výstav, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
Partners: 
VESTRA PLUS, s.r.o. IČO: 35 751 622
Záhradnícka 4
Ivánka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 10/08/2002)
Dr. Gerard Nowacki
č. 28 Lipca 1943 11b
Krakow 302 20
Poľská republika
  (from: 10/09/2000 until: 02/12/2001)
Dr. Gerard Nowacki
č. 28 Lipca 1943 11b
Krakow 302 20
Poľská republika
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2000)
Maria Wrónska
Jablonkowska 17/46
Krakow 301 39
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Slnečná 58
Banská Bystrica
  (from: 10/09/2000 until: 02/12/2001)
Maria Wrónska
Jablonkowska 17/46
Krakow 301 39
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Slnečná 58
Banská Bystrica
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2000)
Maria Wrónska
Jablonkowska 17/46
Krakow 301 39
Poľská republika
  (from: 03/03/1998 until: 06/29/1998)
Contribution of each member: 
Dr. Gerard Nowacki
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2000)
Maria Wrónska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/03/1998 until: 06/29/1998)
Maria Wrónska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2000)
Dr. Gerard Nowacki
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/2000 until: 02/12/2001)
Maria Wrónska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/2000 until: 02/12/2001)
VESTRA PLUS, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 10/08/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
Individual managing director
  (from: 02/13/2001 until: 05/19/2002)
Individual managing director
  (from: 06/30/1998 until: 02/12/2001)
Individual managing director
  (from: 03/03/1998 until: 06/29/1998)
Ing. Zuzana Grznáriková
Sklenárova 32
Bratislava
  (from: 03/03/1998 until: 06/29/1998)
JUDr. Miroslav Jalč
Záhradnícka 4
Ivánka pri Dunaji
Until: 04/25/2002
  (from: 02/13/2001 until: 05/19/2002)
Martin Ribanský
Hany Meličkovej 26
Bratislava - Karlova Ves
From: 04/25/2002
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
Ing. Emil Múčka
Cintorínska 676/54
Ivanka pri Dunaji
From: 04/25/2002
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
Miroslaw Jankowski
Debowa 12/38
Krakow
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Nová 825/2
Banská Bystrica
  (from: 06/30/1998 until: 02/12/2001)
Dr. Gerard Nowacki
č. 28 Lipca 1943 11b
Krakow 302 20
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Nová 825/2
Banská Bystrica
  (from: 06/30/1998 until: 02/12/2001)
Maria Wrónska
Jablonkowska 17/46
Krakow 301 39
Poľská republika
  (from: 06/30/1998 until: 08/16/2000)
Maria Wrónska
Jablonkowska 17/46
Krakow 301 39
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Nová 825/2
Banská Bystrica
  (from: 08/17/2000 until: 02/12/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostane.
  (from: 02/13/2001 until: 05/19/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/30/1998 until: 02/12/2001)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/03/1998 until: 06/29/1998)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/03/1998 until: 05/19/2002)
Other legal facts: 
. Na spoločnom valnom zhromaždení dňa 15.5.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločností ESA SLOVAKIA, spol. s r.o. Záhradnícka 4, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 112 774 a PROGAMEX, s.r.o. Partizánska 106, Banská Bystrica, IČO: 36 030 155 s tým, že právnym nástupcom sa stáva VESTRA PLUS, s.r.o. Záhradnícka 4, Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 751 622 /zmena obchodného mena po zápise do obchodného registra: ESA LOGISTIKA, s.r.o. IČO: 35 751 622./ Na základe vyššie uvedeného a súhlasu správcu dane v zmysle ust. § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť PROGAMEX, s.r.o. Partizánska 106 Banská Bystrica IČO: 36 030 155 z obchodného registra ku dňu 9.10.2002 v y m a z á v a .
  (from: 10/09/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1998 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11869
  (from: 03/03/1998 until: 10/08/2002)
. Valné zhromaždenie konané dňa 23.4.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 1.
  (from: 06/30/1998 until: 10/08/2002)
. Zapisuje sa rozsah splatenia vkladov.
  (from: 10/09/2000 until: 10/08/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.11.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 02/13/2001 until: 10/08/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.8.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 10/15/2001 until: 10/08/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia konaného 25.4.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/20/2002 until: 10/08/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person