Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11181/T

Business name: 
RUTINNI, s.r.o.
  (from: 11/29/2019)
ŽOS AGRO, s.r.o.
  (from: 10/30/2001 until: 11/28/2019)
DUO TT, s.r.o.
  (from: 09/30/1998 until: 10/29/2001)
Registered seat: 
Kapitulská 454/12
Trnava 917 01
  (from: 11/29/2019)
Koniarekova 19
Trnava 917 00
  (from: 10/30/2001 until: 11/28/2019)
Hlavná 31
Trnava 917 00
  (from: 07/31/2000 until: 10/29/2001)
Kapitulská 6
Trnava 917 00
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
Identification number (IČO): 
36 229 351
  (from: 09/30/1998)
Date of entry: 
09/30/1998
  (from: 09/30/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1998)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 09/30/1998)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1998)
vykonávanie služieb (činností) spojených so správou a zabezpečovaním hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 09/30/1998)
Partners: 
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
ŽOS Trnava, a.s. IČO: 34 108 513
Koniarekova 19
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/30/2001 until: 05/21/2018)
MUDr. Miloš Laifer
Šafárikova 7
Trnava 917 00
Slovak Republic
  (from: 07/31/2000 until: 10/29/2001)
JUDr. Rudolf Trella
Lipského 3
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
JUDr. Juraj Trokan
Vajanského 10
Trnava 917 00
Slovak Republic
  (from: 07/31/2000 until: 10/29/2001)
JUDr. Juraj Trokan
Vajanského 10
Trnava 917 00
Slovak Republic
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Slovak Republic
  (from: 05/22/2018 until: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Daniela Náhliková
( peňažný vklad )
  (from: 05/22/2018 until: 05/17/2022)
Daniela Náhliková
Amount of investment: 73 032 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 73 032 EUR
  (from: 05/18/2022)
JUDr. Rudolf Trella
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
JUDr. Juraj Trokan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
JUDr. Juraj Trokan
Amount of investment: 1 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 900 000 Sk
  (from: 07/31/2000 until: 10/29/2001)
MUDr. Miloš Laifer
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/31/2000 until: 10/29/2001)
ŽOS Trnava, a.s.
Amount of investment: 2 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 10/30/2001 until: 05/11/2009)
ŽOS Trnava, a.s.
Amount of investment: 73 026,62 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 73 026,62 EUR
  (from: 05/12/2009 until: 03/22/2018)
ŽOS Trnava, a.s.
Amount of investment: 73 032 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 73 032 EUR
  (from: 03/23/2018 until: 05/21/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/31/2000)
konatelia
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 06/07/2017
  (from: 06/09/2017)
Miroslav Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 04/27/2009
  (from: 05/12/2009 until: 06/08/2017)
Miroslav Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
From: 04/27/2009 Until: 05/18/2017
  (from: 06/09/2017 until: 06/08/2017)
Ján Rajnic
Andreja Kubinu 3
Trnava
  (from: 10/30/2001 until: 05/11/2009)
Ján Rajnic
Andreja Kubinu 3
Trnava
Until: 04/27/2009
  (from: 05/12/2009 until: 05/11/2009)
JUDr. Rudolf Trella
Lipského 3
Bratislava 841 01
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
JUDr. Juraj Trokan
Vajanského 10
Trnava 917 00
  (from: 09/30/1998 until: 10/29/2001)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 07/31/2000)
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
Capital: 
73 032 EUR Paid up: 73 032 EUR
  (from: 03/23/2018)
73 026,62 EUR Paid up: 73 026,62 EUR
  (from: 05/12/2009 until: 03/22/2018)
2 200 000 Sk
  (from: 07/31/2000 until: 05/11/2009)
200 000 Sk
  (from: 09/30/1998 until: 07/30/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.09.1998 podľa slovenského práva.
  (from: 09/30/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.04.2000. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.04.2000. Zmena sídla spoločnosti z: Kapitulská 6, 917 00 Trnava na: Hlavná 31, 917 00 Trnava. Spoločnosť DUO TT, s.r.o., Trnava preberá dňom 31.07.2000 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) akciovej spoločnosti Aspa Am, a.s., Hajdóczyho 25, 917 00 Trnava, IČO: 34 142 533, ktorá bola zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou DUO TT, s.r.o., Trnava, IČO: 36 229 351.
  (from: 07/31/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.10.2001. Zmena sídla a obchodného mena spoločnosti z DUO TT so sídlom Hlavná 31, Trnava na ŽOS Agro, s.r.o. Koniarekova 19, Trnava.
  (from: 10/30/2001)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person