Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  300/S

Business name: 
COMBIN Vápenka, s.r.o.
  (from: 07/18/2001 until: 12/09/2003)
Registered seat: 
Tisovec 980 61
  (from: 07/18/2001 until: 12/09/2003)
Identification number (IČO): 
31 558 402
  (from: 02/05/1992)
Date of entry: 
02/05/1992
  (from: 02/05/1992)
Person dissolved from: 
10.12.2003
  (from: 12/10/2003)
Date of deletion: 
12/10/2003
  (from: 12/10/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 12/09/2003)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 23.12.2002 spísaného vo forme notárskej zápisnice Nz 639/02 notárom JUDr. Milošom Kaanom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti COMBIN Vápenka, s.r.o. so sídlom 980 61 Tisovec, IČO: 31 558 402 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Calmit, spol. s r.o. so sídlom Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo 26739/B, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti a preberá na seba všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti. Na základe udeleného súhlasu správcu dane sa spoločnosť COMBIN Vápenka s.r.o., Tisovec, IČO: 31 558 402 dom 10.12.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 12/10/2003)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person