Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10793/T

Business name: 
KRUHY GROUP a. s.
  (from: 05/11/2021)
Registered seat: 
Radlinského 6970/40A
Piešťany 921 01
  (from: 05/11/2021)
Identification number (IČO): 
53 786 289
  (from: 05/11/2021)
Date of entry: 
05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2021)
Objects of the company: 
Správa vlastného majetku
  (from: 05/11/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2021)
Ing. Eduard Gerek - Chairman of the Board of Directors
Orechová ulica 8930/25
Trnava 917 05
From: 05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Andrej Vittek - Vice-chairman of the Board of Directors
Vajanského 1946/5
Piešťany 921 01
From: 05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať spoločne všetci členovia predstavenstva.
  (from: 05/11/2021)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/11/2021)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas spoločnosti; spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu z dôvodu, že osoba nadobúdateľa nie je bezúhonná a spoľahlivá alebo ak by záujmy nadobúdateľa mohli byť v rozpore so záujmami spoločnosti a lebo jej akcionármi; spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi v lehote jeden (1) rok. Pri prevode akcií majú akcionári predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe; ak sa akcionári nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne, pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
  (from: 05/11/2021)
Supervisory board: 
Ladislav Vittek
Beckovská 6901/7
Piešťany 921 01
From: 05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Patrícia Snohová
Sídlisko 9. mája 319/1
Vrbové 922 03
From: 05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Zlatica Benkovská
Pác 145
Cífer 919 43
From: 05/11/2021
  (from: 05/11/2021)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person