Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5510/S

Business name: 
IN-FOS, spol. s r.o.
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Registered seat: 
Kostiviarska 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Identification number (IČO): 
31 610 161
  (from: 07/06/1994)
Date of entry: 
07/06/1994
  (from: 07/06/1994)
Person dissolved from: 
19.2.2013
  (from: 12/22/2013)
Date of deletion: 
12/22/2013
  (from: 12/22/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/22/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti mimo riadnej prevádzky
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Partners: 
Jozef Eremiáš
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Karol Messinger
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Roman Saksa
Starohorská 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Milan Špaňo
Wavilova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Roman Saksa
Starohorská 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Milan Špaňo
Wavilova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Karol Messinger
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Jozef Eremiáš
Tatranská 78
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Contribution of each member: 
Roman Saksa
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Milan Špaňo
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Karol Messinger
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Jozef Eremiáš
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Roman Saksa
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Milan Špaňo
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Karol Messinger
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Jozef Eremiáš
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Roman Saksa
Starohorská 1
Banská Bystrica
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Milan Špaňo
Wavilova 10
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Capital: 
360 000 Sk
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
100 000 Sk
  (from: 07/06/1994 until: 08/25/1994)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k.26Cbr/42/2009-46 zo dňa 03.09.2012 právoplatným dňa 19.02.2013 zrušil spoločnosť IN-FOS, spol. s.r.o., so sídlom Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 610 161, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 5510/S bez likvidácie.
  (from: 12/22/2013)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis S.r.o. 5660/S
  (from: 07/06/1994 until: 12/21/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.8.1994 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/26/1994 until: 12/21/2013)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person