Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  34/R

Business name: 
KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (from: 04/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 959
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/22/1993)
inžiniersko-investorské služby a činnosti v invest. výstavbe
  (from: 03/22/1993)
stavebníctvo
  (from: 03/22/1993)
poskytovanie software
  (from: 03/22/1993)
dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
  (from: 03/22/1993)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 03/22/1993)
podnikateľské poradenstvo v obl. investičnej výstavby a projektovania
  (from: 03/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/22/1993)
maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 03/22/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 03/22/1993)
reprografické práce
  (from: 03/22/1993)
prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 03/22/1993)
odborné kurzy a semináre v obl. invest. výst. a projektovania
  (from: 03/22/1993)
sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
  (from: 03/22/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/22/1993)
realitná agentúra
  (from: 03/22/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/22/1993)
bufety
  (from: 03/22/1993)
ubytovacie zariadenie
  (from: 01/31/1994)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (from: 01/31/1994)
znalecký ústav - oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 01/31/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/10/1996)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 12/28/1999)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (from: 12/28/1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 12/28/1999)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/28/1999)
reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
  (from: 12/28/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Peter Mikuláš - člen
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/24/1992)
Procuration: 
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
  (from: 08/24/2007)
Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje týmspôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/10/1996)
Capital: 
1 628 858,4 EUR Paid up: 1 628 858,4 EUR
  (from: 12/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 49062
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/06/2012)
Supervisory board: 
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín 911 05
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Soňa Horalová
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Other legal facts: 
Stanovy spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením dňa 3.12.1992 spolu s notárskou zápisnicou pod č. N 725/92, Nz 696/92. Stary spis: Sa 162
  (from: 03/22/1993)
Valné zhromaždenie dňa 1. 7. 1993 prijalo doplnok č. 1 k stanovám spoločnosti a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady osvečené notárskym zápisom č. N 99/93, Nz 106/93. Stary spis: Sa 162
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 162
  (from: 01/10/1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 06.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie) a zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 05/04/1998)
Zápis predmetu činnosti v súlade so stanovami a vydaným živnostenským listom (notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 6.10.1997).
  (from: 12/28/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 629/99, NZ 598/99) schválilo zmenu Stanov a.s., ktorou sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z., a prijalo úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 06/09/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 10.06.2002 (notárska zápisnica N 320/2002, Nz 313/02) schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti a v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolilo nové predstavenstvo a novú dozornú radu spoločnosti.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person