Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  34/R

Business name: 
KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (from: 04/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 959
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/22/1993)
inžiniersko-investorské služby a činnosti v invest. výstavbe
  (from: 03/22/1993)
stavebníctvo
  (from: 03/22/1993)
poskytovanie software
  (from: 03/22/1993)
dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
  (from: 03/22/1993)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 03/22/1993)
podnikateľské poradenstvo v obl. investičnej výstavby a projektovania
  (from: 03/22/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/22/1993)
maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 03/22/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 03/22/1993)
reprografické práce
  (from: 03/22/1993)
prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 03/22/1993)
odborné kurzy a semináre v obl. invest. výst. a projektovania
  (from: 03/22/1993)
sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
  (from: 03/22/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/22/1993)
realitná agentúra
  (from: 03/22/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/22/1993)
bufety
  (from: 03/22/1993)
ubytovacie zariadenie
  (from: 01/31/1994)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (from: 01/31/1994)
znalecký ústav - oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 01/31/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/10/1996)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 12/28/1999)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (from: 12/28/1999)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 12/28/1999)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 12/28/1999)
reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
  (from: 12/28/1999)
projektová a inžinierská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
výkon hlavnej projektovej organizácie pre odvetvia stavebnej výroby a výroby stavebných látok
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
ďalšie činnosti podmieňujúce základný predmet podnikania v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Peter Mikuláš - člen
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (from: 07/19/1996 until: 04/27/2003)
Roman Balogh
Stará vinárska 7
Bratislava
Until: 06/10/2002
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2009)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
From: 06/11/2002
  (from: 06/06/2009 until: 04/13/2010)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda predstavenstva
Stará Vinárska 7
Bratislava
From: 06/11/2002 Until: 03/31/2010
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava 811 04
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava 811 04
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Vojtech Belčák - člen
Škultétyho 2
Košice
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Vojtech Belčák - člen predstavenstva
Škultétyho 2
Košice
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - člen
Kalinčiakova 5
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Ladislav Dobrodenka , CSc. - člen predstavenstva
Kalinčiakova 5
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Milan Havelka - člen
M. Turkovej 10
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Milan Havelka - člen predstavenstva
M. Turkovej 10
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. František Hirner - člen predstavenstva
Podháj 2916/13
Bratislava
  (from: 07/19/1996 until: 05/03/1998)
Ing. František Hudec - člen
Adamiho 14
Bratislava
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. František Hudec - člen predstavenstva
Adámiho 14
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Richard Kerekeš - p r e d s e d a
Moyzesova 2
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Richard Kerekeš - podpredseda predstavenstva
Moyzesova 2
Trenčín
Until: 06/10/2002
  (from: 07/19/1996 until: 04/27/2003)
Ing. Richard Kerekeš - predseda
Moyzesova 2
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Richard Kerekeš - predseda predstavenstva
Moyzesova 2
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Eduard Krištof
Halalovka 2389/10
Trenčín
Until: 06/10/2002
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
Until: 06/10/2002
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - člen predstavenstva
Šafárikova 1
Trenčín
  (from: 07/19/1996 until: 05/03/1998)
Peter Mikuláš - člen predstavenstva
Štúrova 23
Nová Baňa 968 01
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
Peter Mikuláš - člen predstavenstva
Štúrova 23
Nová Baňa 968 01
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
J.B.Magina 2294/3
Trenčín
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 08/03/2006)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 06/11/2002
  (from: 08/04/2006 until: 04/13/2010)
Ing.RNDr. Pavel Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 06/11/2002 Until: 03/31/2010
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
Ing. Ladislav Slodička - č l e n
Soblahovská 23
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Pavel Strapec
Stromová 4
Trenčín
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
Ing. Pavel Strapec - člen predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
  (from: 07/19/1996 until: 05/03/1998)
Ing. Pavel Strapec - p o d p r e d s e d a
Stromova 4
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Stromova 4
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromova 4
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Dunajská 15A
Bratislava 811 08
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2009)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
From: 06/11/2002
  (from: 06/06/2009 until: 04/13/2010)
Ing. Pavel Strapec - podpredseda predstavenstva
Stromová 4
Trenčín
From: 06/11/2002 Until: 03/25/2009
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
Ing. Ernest Špaček - č l e n
Bodrodská 11
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Ernest Špaček - člen
Dobrocká 11
Bratislava
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Ernest Špaček - člen predstavenstva
Bodrocká 11
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/24/1992)
Procuration: 
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
  (from: 08/24/2007)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
  (from: 11/02/1994 until: 01/09/1996)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Šafárikova 1
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 04/27/2003)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
J.B.Magina 2294/3
Trenčín
  (from: 04/28/2003 until: 08/03/2006)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
  (from: 08/04/2006 until: 08/23/2007)
Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje týmspôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/10/1996)
Capital: 
1 628 858,4 EUR Paid up: 1 628 858,4 EUR
  (from: 12/09/2009)
49 062 000 Sk Paid up: 49 062 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 12/08/2009)
49 062 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 04/27/2003)
44 710 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 49062
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/06/2012)
Number of shares: 49062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 04/05/2012)
Number of shares: 49062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 12/08/2009)
Number of shares: 49062
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 04/27/2003)
Number of shares: 49062
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/10/1996 until: 06/08/2000)
Number of shares: 49062
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 01/09/1996)
Number of shares: 43183
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
Number of shares: 1527
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/21/1993)
Supervisory board: 
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín 911 05
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
Ing. Soňa Horalová
Na Zongorke 7604/4
Trenčín 911 01
From: 12/29/2018
  (from: 01/24/2019)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
JUDr. Ing. Adolf Balogh - predseda dozornej rady
Stará Vinárska 7
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. František Doktor - č l e n
Žalmanova 5
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Ľubo Fabšič
Na hriadkach 51
Bratislava
  (from: 07/19/1996 until: 05/03/1998)
Ing. Ľubo Fabšič - člen
Na hriadkach 51
Bratislava
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Ľubo Fabšič - člen dozornej rady
Na hriadkach 51
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Dušan Jasečko - člen
Karpatská 58
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Dušan Jasečko - člen dozornej rady
Karpatská 58
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Štefan Kostelný - člen
Švermova 37
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. Štefan Kostelný - člen dozornej rady
Švermova 37
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Štefan Kostelný - p r e d s e d a
Švermova 37
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Barbora Kovešová - predseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
Until: 06/10/2002
  (from: 07/19/1996 until: 04/27/2003)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2009)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
From: 06/11/2002
  (from: 06/06/2009 until: 04/13/2010)
Ing. Barbora Kövešová - podpredseda dozornej rady
Ševčenkova 29
Bratislava
From: 06/11/2002 Until: 03/31/2010
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
Ing. Barbora Kővešová - podpredseda
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
Ing. Barbora Kővešová - podpredseda
Ševčenkova 29
Bratislava 851 01
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš - člen
Šafárikova 1
Trenčín
  (from: 01/31/1994 until: 01/09/1996)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš - člen dozornej rady
Šafárikova 1
Trenčín
  (from: 01/10/1996 until: 07/18/1996)
Kvetoslava Mišáková
Žilinská 12
Trenčín
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
Kvetoslava Mišáková - predseda
Žilinská 12
Trenčín 911 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
Kvetoslava Mišáková - predseda
Žilinská 12
Trenčín 911 01
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 06/05/2009)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
From: 06/11/2002
  (from: 06/06/2009 until: 04/13/2010)
Kvetoslava Mišáková - predseda dozornej rady
Žilinská 12
Trenčín
From: 06/11/2002 Until: 03/31/2010
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
Ing. Igor Potočný
Švermova 33
Trenčín
Until: 06/10/2002
  (from: 07/19/1996 until: 04/27/2003)
JUDr. Marta Triebušníková - č l e n
SNP 86/5
Nová Dubnica
  (from: 04/24/1992 until: 01/30/1994)
Berent Wim Gerrit Wewers
Pelmolenwek 6
Rijssen 7461 BR
Holandsko
From: 04/01/2010
  (from: 04/14/2010 until: 10/08/2012)
Berent Wim Gerrit Wewers
Pelmolenwek 6
Rijssen 7461 BR
Holandsko
From: 04/01/2010 Until: 10/01/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín- Zlatovce 911 05
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Ing. Soňa Horalová
Soblahovská 1108/21
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012 Until: 12/28/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Daniela Mikulášová - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
Ing. Juraj Strapec - podpredseda
Na Záhrade 1285/24
Trenčín- Zlatovce 911 05
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
Ing. Soňa Horalová
Soblahovská 1108/21
Trenčín 911 01
From: 10/02/2012
  (from: 10/09/2012 until: 01/23/2019)
B.W.G. Wewers
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
  (from: 05/04/1998 until: 04/27/2003)
B.W.G. Wewers - podpredseda dozornej rady
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
From: 06/11/2002
  (from: 04/28/2003 until: 04/13/2010)
B.W.G. Wewers - podpredseda dozornej rady
Pelmolenwek 6
7461 BR Rijssen
Holandsko
From: 06/11/2002 Until: 03/31/2010
  (from: 04/14/2010 until: 04/13/2010)
Other legal facts: 
Stanovy spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením dňa 3.12.1992 spolu s notárskou zápisnicou pod č. N 725/92, Nz 696/92. Stary spis: Sa 162
  (from: 03/22/1993)
Valné zhromaždenie dňa 1. 7. 1993 prijalo doplnok č. 1 k stanovám spoločnosti a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady osvečené notárskym zápisom č. N 99/93, Nz 106/93. Stary spis: Sa 162
  (from: 01/31/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 162
  (from: 01/10/1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 06.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie) a zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 05/04/1998)
Zápis predmetu činnosti v súlade so stanovami a vydaným živnostenským listom (notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 6.10.1997).
  (from: 12/28/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 629/99, NZ 598/99) schválilo zmenu Stanov a.s., ktorou sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z., a prijalo úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 06/09/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 10.06.2002 (notárska zápisnica N 320/2002, Nz 313/02) schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti a v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolilo nové predstavenstvo a novú dozornú radu spoločnosti.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person