Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  49/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a. s.
  (from: 04/21/1992)
Registered seat: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (from: 04/21/1992)
Identification number (IČO): 
31 411 321
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/21/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 01/21/1994)
kovoobrábanie
  (from: 01/21/1994)
výroba nástrojov
  (from: 01/21/1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/21/1994)
zámočníctvo
  (from: 01/21/1994)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 01/21/1994)
výroba príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (from: 01/21/1994)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 01/21/1994)
výroba strojov a strojných zariadení
  (from: 01/21/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/21/1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/21/1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 01/21/1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/21/1994)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/21/1994)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 01/21/1994)
sprostredkovanie obchodu /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994)
veľkoobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994)
maloobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994)
cestná motorová doprava /vnútrošt. verej. cestná náklad. doprava/
  (from: 01/21/1994)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 01/21/1994)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 01/21/1994)
práce žeriavom
  (from: 01/20/1995)
práce stavebnými strojmi (praconá plošina, vysokozdvižný vozík)
  (from: 01/20/1995)
zemné práce strojom
  (from: 01/20/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/30/1995)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (from: 08/30/1995)
vydávanie periodických publikácií
  (from: 02/03/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/03/1998)
technik požiarnej ochrany
  (from: 02/03/1998)
revízie hasiacich prístrojov
  (from: 02/03/1998)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 02/03/1998)
bufety
  (from: 02/03/1998)
závodné jedálne
  (from: 02/03/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/03/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/03/1998)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/03/1998)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
  (from: 02/03/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/03/1996)
Ing. .Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 05/03/1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 1185/42
Myjava
  (from: 05/03/1996)
JUDr .Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 05/03/1996)
Ing. Ján Pánik
Hurbanova 5
Myjava
  (from: 05/03/1996)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
  (from: 11/17/1998)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
  (from: 11/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/03/1996)
Capital: 
1 152 658 000 Sk
  (from: 01/20/1995)
Shares: 
Number of shares: 1152658
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/2000)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavol Malich
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
  (from: 10/30/2000)
Supervisory board: 
Miroslav Kulíšek
Komenského 854/38
Myjava
  (from: 11/17/1998)
Ing. Pavol Tkáčik
Volgogradská 46
Prešov
  (from: 11/17/1998)
Ing. Jozef Tóth
Sadmelijská 3
Bratislava
  (from: 11/17/1998)
Other legal facts: 
Dňa 14.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 09/03/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s. Stary spis: Sa 221
  (from: 01/21/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 01/20/1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/95, Nz 170/95 Stary spis: Sa 221
  (from: 08/30/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1995 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 05/03/1996)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 371/97, NZ 371/97 zo dňa 23.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 02/03/1998)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.1998 /notárska zápisnica N 557/98, Nz 553/98/ - zmena štatutárneho orgánu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.9.1998 /notárska zápisnica N 880/98, Nz 671/98/ - zmena stanov
  (from: 11/17/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 899/99, NZ 664/99 zo dňa 26.11.1999) schválilo zmeny stanov.
  (from: 08/21/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 79/99-21 zo dňa 15.12.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. so sídlom kpt. M. Uhra 57/3, Myjava, IČO 31411321. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Malich, Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava.
  (from: 10/30/2000)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person