Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  88/R

Business name: 
DYHÁREŇ Bánovce, a.s. v likvidácii
  (from: 08/01/1997 until: 03/22/2021)
Dyháreň Bánovce, a.s.
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Registered seat: 
Trenčianska cesta 24
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Identification number (IČO): 
34 127 852
  (from: 09/25/1995)
Date of entry: 
09/25/1995
  (from: 09/25/1995)
Date of deletion: 
05/04/1998
  (from: 03/23/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/23/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/25/1995)
Objects of the company: 
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
výroba piliarska - reziva, hranolky, prírezy
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
veľkoobchod v rámci voľných živností
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
maloobchod v rámci voľných živností
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/01/1997 until: 03/22/2021)
Managing board
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Ing. Pavol Barát
Rastislavova 1298/3
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Ing. Rudolf Brachýr
Ozorovská nová 1484/6
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Marta Furdanová
Husitská 1258-A1/10
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Jozef Jančár
Sládkovičova 183/25
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Ing. Milan Koreň
99
Trenčianske Jastrabie
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Igor Kušnier
Ozorovská nová 1426/7
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Pavol Žák
Ozorovská hlavná 36
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/25/1995 until: 07/31/1997)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Supervisory board: 
Jozef Cimra
Husitská 1258/1
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Ivan Gašparík
76
Deženice
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Ľudovít Gubek
Rastislavova 1299/C5
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
František Maxi
Gorazdova 1316/4
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Ján Pristach
Sládkovičova 183/47
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Koreň
99
Trenčianske Jastrabie
  (from: 08/01/1997 until: 03/22/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 08/01/1997 until: 03/22/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.08.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 405
  (from: 09/25/1995 until: 03/22/2021)
Valné zhromaždenie dňa 27.03.1997 (notárska zápisnica N 91/97, NZ 96/97 zo dňa 27.03.1997) rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 08/01/1997 until: 03/22/2021)
Na základe návrhu likvidátora a podľa § 75 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. po splnení zákonných podmienok a po súhlase správcu dane sa spoločnosť ku dňu 04. 05. 1998 v y m a z á v a z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie s likvidáciou a táto nemá právneho nástupcu.
  (from: 05/04/1998 until: 03/22/2021)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person