Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10794/T

Business name: 
KRUHY DEVELOPMENT a. s.
  (from: 05/12/2021)
Registered seat: 
Radlinského 6970/40A
Piešťany 921 01
  (from: 05/12/2021)
Identification number (IČO): 
53 772 181
  (from: 05/12/2021)
Date of entry: 
05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/2021)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/12/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/12/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/12/2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/12/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/12/2021)
Služby požičovní
  (from: 05/12/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/12/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/12/2021)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/2021)
Finančný lízing
  (from: 05/12/2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/12/2021)
Záložne
  (from: 05/12/2021)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/12/2021)
Faktoring a forfaiting
  (from: 05/12/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/12/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/12/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/12/2021)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 05/12/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/12/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/12/2021)
Administratívne služby
  (from: 05/12/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/12/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/12/2021)
Andrej Vittek - Chairman of the Board of Directors
Vajanského 1946/5
Piešťany 921 01
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Ing. Eduard Gerek - Vice-chairman of the Board of Directors
Orechová ulica 8930/25
Trnava 917 05
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať spoločne všetci členovia predstavenstva.
  (from: 05/12/2021)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/12/2021)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas spoločnosti; spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu z dôvodu, že osoba nadobúdateľa nie je bezúhonná a spoľahlivá alebo ak by záujmy nadobúdateľa mohli byť v rozpore so záujmami spoločnosti a lebo jej akcionármi; spoločnosť je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi v lehote jeden (1) rok. Pri prevode akcií majú akcionári predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe; ak sa akcionári nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne, pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
  (from: 05/12/2021)
Supervisory board: 
Ladislav Vittek
Beckovská 6901/7
Piešťany 921 01
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Patrícia Snohová
Sídlisko 9. mája 319/1
Vrbové 922 03
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Zlatica Benkovská
Pác 145
Cífer 919 43
From: 05/12/2021
  (from: 05/12/2021)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person