Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3408/B

Business name: 
EPIC - SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 12/01/1992 until: 04/02/2015)
EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd.
  (from: 09/01/1992 until: 11/30/1992)
Registered seat: 
Mudroňova 25/A
Bratislava 811 01
  (from: 05/06/2010 until: 04/02/2015)
Hlavné nám. 5
Bratislava 811 01
  (from: 03/13/2001 until: 05/05/2010)
Mudroňova 25
Bratislava 811 01
  (from: 03/16/1998 until: 03/12/2001)
Štefánikova 14
Bratislava 811 05
  (from: 10/06/1994 until: 03/15/1998)
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (from: 12/01/1992 until: 10/05/1994)
Martanovičova 25
Bratislava 810 00
  (from: 09/01/1992 until: 11/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 331 475
  (from: 09/01/1992)
Date of entry: 
09/01/1992
  (from: 09/01/1992)
Date of deletion: 
04/03/2015
  (from: 04/03/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/01/1992)
Objects of the company: 
poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahraničného partnera
  (from: 09/01/1992 until: 04/02/2015)
poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
  (from: 09/01/1992 until: 04/02/2015)
poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
  (from: 09/01/1992 until: 04/02/2015)
podielnictvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
  (from: 09/01/1992 until: 04/02/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Partners: 
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H
Wallnerstrasse 8
1010 Viedeň
  (from: 11/24/1993 until: 02/01/1999)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H
Wallnerstrasse 8
1010 Viedeň
  (from: 09/01/1992 until: 11/23/1993)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H.
Plöslgasse 8
1040 Viedeň
  (from: 02/02/1999 until: 02/04/2015)
CITY INVEST, s.r.o.
Zámocká 30
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 02/05/2015 until: 04/02/2015)
Dkfm. Hartmut Flick
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 30
Bratislava 811 01
  (from: 01/27/2010 until: 02/04/2015)
Dkfm. Hartmut Flick
Praterstrasse 22/39
1020 Viedeň
Rakúsko
  (from: 02/02/1999 until: 01/26/2010)
Hartmut Flick
Kaiserstrasse 51/18
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 11/24/1993 until: 02/01/1999)
Contribution of each member: 
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/01/1992 until: 11/23/1993)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 02/01/1999)
Hartmut Flick
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 02/01/1999)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 02/02/1999 until: 08/05/2008)
Dkfm. Hartmut Flick
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/02/1999 until: 08/05/2008)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H.
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 08/06/2008 until: 01/26/2010)
Dkfm. Hartmut Flick
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/06/2008 until: 01/26/2010)
EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m. b.H.
Amount of investment: 5 312 EUR Paid up: 5 312 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 02/04/2015)
Dkfm. Hartmut Flick
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 02/04/2015)
CITY INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/05/2015 until: 04/02/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/16/1998 until: 04/02/2015)
konatelia
  (from: 03/21/1994 until: 03/15/1998)
Individual managing director
  (from: 12/01/1992 until: 03/20/1994)
Individual managing director
  (from: 09/01/1992 until: 11/30/1992)
Ing. Ladislav Haspel
Bodvianska 17
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 03/15/1998)
Mag. Gustav Wurmböck
Salmannsdorfer str. 28
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 09/23/2004
  (from: 01/20/2005 until: 04/02/2015)
Mgr. Martin Nagy
Antolská 4
Bratislava 851 07
From: 01/01/2013
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Ing. Silvia Zubácka
Zámocká 28
Bratislava 811 01
From: 01/01/2013
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Mgr.-Kmf. Hartmut Flick
Kaiserstrasse 51/18
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Devínska cesta 17
Bratislava
  (from: 03/21/1994 until: 03/15/1998)
Dkfm. Hartmut Flick
Praterstrasse 22/39
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Devínska cesta 17
Bratislava
  (from: 03/16/1998 until: 02/01/1999)
Dkfm. Hartmut Flick
Praterstrasse 22/39
1020 Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 7
Bratislava
  (from: 02/02/1999 until: 01/26/2010)
Dkfm. Hartmut Flick
residence in the Slovak Republic :
Zámocká 30
Bratislava 811 01
  (from: 01/27/2010 until: 04/02/2015)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a za spoločnosť podpisujuú samostatne s výnimkou Mgr. Martina Nagya a Ing. Silvie Zubáckej, ktorí konajú a za spoločnosť podpisujú vždy spoločne s ďalším konateľom.
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Konateľ koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
  (from: 03/16/1998 until: 01/10/2013)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú obaja konate lia spoločne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 03/21/1994 until: 03/15/1998)
konateľ
  (from: 12/01/1992 until: 03/20/1994)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/01/1992 until: 11/30/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 04/02/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/06/2008 until: 01/26/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/01/1992 until: 02/01/1999)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - N 96/2015, Nz 10643/2015, NCRls 10909/2015 - Zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2015.
  (from: 04/03/2015)
Notárska zápisnica N 452/92, Nz 4158/92 zo dňa 30.9.1992 spísaná na ŠN Bratislava 2. Starý spis: S.r.o. 6956
  (from: 12/01/1992 until: 04/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktorou bola prijatá zmena sídla spoločnosti. Starý spis: S.r.o. 6956
  (from: 10/06/1994 until: 04/02/2015)
Notárska zápisnica zo dňa 18. 9. 1997 pod č. N 389/97, Nz 362/97 Notárska zápisnica zo dňa 16. 1. 1998 pod č. N 16/98, Nz 16/98 Starý spis: S.r.o. 6956
  (from: 03/16/1998 until: 04/02/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 15.2.2001.
  (from: 03/13/2001 until: 04/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.09.2004.
  (from: 01/20/2005 until: 04/02/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.6.2008, č.k. 33Exre/86/2008, právoplatné dňa 10.7.2008
  (from: 08/06/2008 until: 04/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.4.2010.
  (from: 05/06/2010 until: 04/02/2015)
Zmluva o zlúčení - notárska zápisnica N 1438/2012, Nz 56749/2012, NCRIs 57626/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.1.2015.
  (from: 02/05/2015 until: 04/02/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/11/2013 until: 04/02/2015)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/03/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Promo - Real, s. r. o.
Mudroňova 25/A
Bratislava 811 01
  (from: 01/11/2013)
Legal successor: 
CITY INVEST, s.r.o.
Zámocká 30
Bratislava 811 01
  (from: 04/03/2015)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person