Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1338/V

Business name: 
FC VSS Košice, a.s.
  (from: 06/03/2015)
Registered seat: 
Pri prachárni 20
Košice - mestská časť Juh 040 11
  (from: 01/24/2020)
Identification number (IČO): 
36 595 098
  (from: 06/25/2005)
Date of entry: 
06/25/2005
  (from: 06/25/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/25/2005)
Objects of the company: 
športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/08/2021)
realizácia amatérskeho a profesionálneho športu v oblasti futbalu
  (from: 06/25/2005)
prevádzkovanie športových zariadení na prípravu a vykonávanie športu v oblasti futbalu
  (from: 06/25/2005)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 06/25/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/25/2005)
usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/25/2005)
prevádzkovanie solária, parného kúpeľa, sauny
  (from: 06/25/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/25/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/25/2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/25/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 06/25/2005)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 06/25/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/25/2005)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/25/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/25/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/25/2005)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 05/11/2007)
výroba drevených paliet a obalov
  (from: 05/11/2007)
záhradnícke práce - údržba trávnatých plôch, výsadba okrasných drevín
  (from: 05/11/2007)
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
  (from: 05/11/2007)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/11/2007)
upratovací a čistiaci servis
  (from: 05/11/2007)
zimná údržba - odpratávanie snehu
  (from: 05/11/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/25/2005)
Ing. Blažej Podolák - Chairman of the Board of Directors
Mestský Park 3342/1
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/08/2021)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 08/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov. Predchádzajúci súhlas predstavenstva k prevodu akcií.
  (from: 08/22/2009)
Stockholder: 
Ing Blažej Podolák
Mestský Park 3342/1
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 06/28/2018)
Supervisory board: 
Mária Ľašová
Revolučná 20
Drienov 082 04
From: 06/15/2018
  (from: 06/28/2018)
Bernadeta Molčanová
Ličartovce 162
Lemešany 082 03
From: 06/15/2018
  (from: 06/28/2018)
Peter Molčan
Ličartovce 162
Lemešany 082 03
From: 06/15/2018
  (from: 06/28/2018)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26R/1/2019-307 zo dňa 07.05.2019 povolil reštrukturalizáciu dlžníka FC VSS Košice, a.s., Pri prachárni 20, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 595 098 a ustanovil za správcu spoločnosť HMG Recovery, k.s.. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 18.09.2020 č. k. 4CoKR/27/2020 zmenil uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 2. júla 2020, č. k. 26R/1/2019-1492 tak, že potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka FC VSS Košice, a.s., Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098 a zmenil uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 2. júla 2020, č. k. 26R/1/2019-1492 tak, že ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: FC VSS Košice, a.s., Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18.09.2020, sp. zn. 4CoKR/27/2020 bolo uverejnené v Obchodnom vestníku číslo 184/2020 dňa 24.09.2020. Spoločnosť HMG Recovery, k.s., zn. správcu: S1565, so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, bola reštrukturalizačným správcom spoločnosti FC VSS Košice, a.s., Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098, s dátumom vzniku funkcie: 16.05.2019 a s dátumom zániku funkcie: 25.09.2020.
  (from: 07/01/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person