Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16797/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FAX & COPY PLUS spol. s r. o.
  (from: 12/19/1991)
Registered seat: 
Hlavná 101
Prešov 080 01
  (from: 01/28/2010)
Zborovská 1535/2
Košice 040 01
  (from: 06/16/2005 until: 01/27/2010)
Záhradnícka 34
Bratislava 821 08
  (from: 10/10/1997 until: 06/15/2005)
Prievozská 26
Bratislava 821 09
  (from: 04/05/1993 until: 10/09/1997)
Martanovičova 25
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 04/04/1993)
Identification number (IČO): 
30 776 236
  (from: 12/19/1991)
Date of entry: 
12/19/1991
  (from: 12/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1991)
Objects of the company: 
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva, spotrebného tovaru, v rozsahu voľnej živnosti a kancelárskych potrieb
  (from: 07/19/1994)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/19/1994)
administratívne a reprografické služby
  (from: 02/06/1995)
konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/06/1995)
servisná činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou v oblasti kancelárskej techniky
  (from: 02/06/1995)
prenájom tovarov všetkých druhov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/06/1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 03/06/1996)
Nákup a predaj obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
  (from: 12/19/1991 until: 04/04/1993)
Vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
  (from: 12/19/1991 until: 04/04/1993)
Účasť na podnikoch s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania.
  (from: 12/19/1991 until: 04/04/1993)
Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky, príslušenstva, spotrebného tovaru, v rozsahu voľnej živnosti a kancelárskych potrieb.
  (from: 04/05/1993 until: 07/18/1994)
Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
  (from: 04/05/1993 until: 07/18/1994)
Partners: 
Peter Chovanec
Československej armády 4692/21
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2010)
Ing. Juraj Kováčik
Starhradská 3223/10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/2000 until: 09/26/2002)
Ing. Pavel Mikuš
Marianska 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/2000 until: 06/15/2005)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/03/1998 until: 08/01/2000)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/19/1994 until: 11/02/1998)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 07/18/1994)
Linda Mikušová
Sliačska 15
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/27/2002 until: 06/15/2005)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/19/1991 until: 07/18/1994)
Peter Kordík
Zborovská 1535/2
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2005 until: 01/27/2010)
Contribution of each member: 
Peter Chovanec
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/28/2010)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 07/18/1994)
Richard Sulik
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 07/18/1994)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/19/1994 until: 11/02/1998)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 08/01/2000)
Ing. Pavel Mikuš
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 08/02/2000 until: 06/15/2005)
Ing. Juraj Kováčik
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/02/2000 until: 09/26/2002)
Linda Mikušová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/27/2002 until: 06/15/2005)
Peter Kordík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/16/2005 until: 01/27/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/27/2002)
konatelia
  (from: 07/20/2001 until: 09/26/2002)
Individual managing director
  (from: 02/06/1995 until: 07/19/2001)
Individual managing director
  (from: 04/05/1993 until: 02/05/1995)
Individual managing director
  (from: 12/19/1991 until: 04/04/1993)
Peter Chovanec
Československej armády 4692/21
Prešov 080 01
From: 12/16/2009
  (from: 01/28/2010)
Ing. Juraj Kováčik
Starohradská 10
Bratislava
  (from: 02/06/1995 until: 09/26/2002)
Ing. Pavel Mikuš
Bieloruská 21
Bratislava
  (from: 12/19/1991 until: 07/19/2001)
Ing. Pavel Mikuš
Marianska 8
Bratislava
  (from: 07/20/2001 until: 06/15/2005)
Ing. Pavel Mikuš
Marianska 8
Bratislava
Until: 06/15/2005
  (from: 06/16/2005 until: 06/15/2005)
Peter Kordík
Zborovská 1535/2
Košice 040 01
From: 06/15/2005 Until: 12/16/2009
  (from: 01/28/2010 until: 01/27/2010)
Peter Kordík
Zborovská 1535/2
Košice 040 01
From: 06/15/2005
  (from: 06/16/2005 until: 01/27/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/16/2005)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/27/2002 until: 06/15/2005)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/20/2001 until: 09/26/2002)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/06/1995 until: 07/19/2001)
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 04/05/1993 until: 02/05/1995)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/28/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/27/2002 until: 01/27/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 09/26/2002)
100 000 Sk
  (from: 12/19/1991 until: 11/02/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 12/19/1991)
Dňa 30.12.1992 boli ustanovenia spoločenskej zmluvy prispôsobené úprave zákona č. 513/ 1991 Zb. v súlade s § 764 ods. 2 cit. zákona. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 04/05/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.5.1994. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5. 1994. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 07/19/1994)
Notárska zápisnica N 3/95, NZ 3/95 o zmenách spoločenskej zmluvy napísaná dňa 12.01.1995 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 02/06/1995)
Notárska zápisnica číslo N 14/96, Nz 13/96 napísaná dňa 31.1.1996 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 03/06/1996)
Notárska zápisnica číslo N 278/97, Nz 258/97 zo dňa 29.7.1997. Stary spis: S.r.o. 3692
  (from: 10/10/1997)
Notárska zápisnica N 567/98, Nz 554/98 zo dňa 31.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 11/03/1998)
Notárska zápisnica N 546/00, Nz 525/00 zo dňa 28.7.2000 o zmene zakladateľskej listiny na základe zmluvy o prevode obchodného podielu s dodatkom k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/02/2000)
Dodatok zo dňa 15.6.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/20/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2002, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.7.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 10.7.2002. Ing. Juraj Kováčik, deň zániku funkcie dňom 8.7.2002.
  (from: 09/27/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2005 (zmena sídla z adresy: Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava na: Zborovská 1535/2, 040 01 Košice, prevod obchodných podielov). Ing. Pavel Mikuš, funkcia konateľa do 15.06.2005. Nové znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 06/16/2005)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person