Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10131/P

Business name: 
Podielové družstvo Urbariát Drienov v likvidácii
  (from: 07/31/2015 until: 04/07/2016)
Podielové družstvo Urbariát Drienov
  (from: 07/08/2005 until: 07/30/2015)
Registered seat: 
Žižkova 36
Drienov 082 04
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Identification number (IČO): 
36 507 521
  (from: 07/08/2005)
Date of entry: 
07/08/2005
  (from: 07/08/2005)
Date of deletion: 
04/08/2016
  (from: 04/08/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/08/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/08/2005)
Objects of the company: 
výroba drobných výrobkov z dreva a drevených obalov
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
záhradnícke a sadovnícke úpravy
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
prenájom motorových vozidiel a traktorov
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
výroba a predaj kŕmnych zmesí pre zvieratá
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosť odborného lesného hospodárstva
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
František Domanič - predseda
Žižkova 36
Drienov 082 04
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Jozef Jurek - člen
Tehelná 22
Drienov 082 04
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
JUDr. František Petro - podpredseda
Jána Béreša 10
Prešov 080 01
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
František Tomko - člen
Osloboditeľov 28
Drienov 082 04
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Ján Tomko - člen
Okružná 47
Drienov 082 04
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Acting: 
V mene družstva koná predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a ďalšieho člena predstavenstva, prípadne najmenej dvoch členov predstavenstva družstva, spolu s písaným alebo tlačeným obchodným názvom družstva.
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Supervisory board: 
Ján Fialka
Pöschlova 12
Prešov 080 01
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
JUDr. Ján Pirč
Štrbská 4
Košice 040 01
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Marek Petro
87
Brestov 082 05
From: 07/08/2005
  (from: 07/08/2005 until: 04/07/2016)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 04/07/2016)
50 000 Sk
  (from: 07/08/2005 until: 12/11/2009)
Basic member contribution: 
3 000 Sk fyzická osoba
  (from: 07/08/2005 until: 12/11/2009)
99,581757 EUR fyzická osoba
  (from: 12/12/2009 until: 04/07/2016)
1 659,695944 EUR právnická osoba
  (from: 12/12/2009 until: 04/07/2016)
50 000 Sk právnická osoba
  (from: 07/08/2005 until: 12/11/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/03/2015
  (from: 07/31/2015)
 Liquidators:
František Domanič
Žižkova 36
Drienov 082 04
From: 07/03/2015 Until: 04/08/2016
  (from: 07/31/2015)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať a podpisovať samostatne v mene a na účet družstva.
  (from: 07/31/2015)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person