Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  296/R

Business name: 
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s.
  (from: 05/30/2003)
Registered seat: 
Prievidzská 53
Bojnice 972 01
  (from: 11/08/1995)
Identification number (IČO): 
31 639 216
  (from: 11/08/1995)
Date of entry: 
11/16/1995
  (from: 11/08/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/1995)
Objects of the company: 
výskum ovocných plodín a jahôd
  (from: 11/08/1995)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/08/1995)
poradenská činnosť v oblasti výskumu, šľachtenia a semenárstva poľnohospodárskych plodín
  (from: 11/08/1995)
projektová činnosť v oblasti ovocných a okrasných sadov, verejnej zelene a vetrolamov
  (from: 11/08/1995)
spracovanie poľnohospodárskych produktov na polotovary a finálne výrobky (v rozsahu voľných živností)
  (from: 11/08/1995)
nákup, odbyt a aplikácia jedov a žieravín v poľnohospodárstve s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 11/08/1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/08/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2003)
Ing. Miroslav Betík - predseda
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Irena Cagáňová , PhD. - člen
Pod Poliankou 125/7
Prievidza 971 01
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. Maroš Kminiak - člen
Tužina 480
Tužina 972 14
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje podpisy.
  (from: 05/30/2003)
Capital: 
294 841 EUR Paid up: 294 841 EUR
  (from: 08/13/2020)
Shares: 
Number of shares: 37157
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 EUR
  (from: 08/13/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 48 804 EUR
  (from: 08/13/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 60 252 EUR
  (from: 08/13/2020)
Supervisory board: 
Ing. Alexej Beljajev - predseda
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava 851 07
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
JUDr. Alena Gallo
Hany Meličkovej 3431/43
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Ing. František Repka
Vajnorská 2
Bratislava 831 03
From: 07/14/2020
  (from: 08/13/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.11.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov v súlade s § 12 ods. 2 zák. č. 92/91 Zb. v podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 949
  (from: 11/08/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.12.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 949
  (from: 01/31/1996)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 k stanovám schválený mimoriadnym Valným zhromaždením dňa 22.05. 1996. Stary spis: Sa 949
  (from: 09/23/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 70/97, NZ 67/97 zo dňa 09.06.1997) schválilo nové Stanovy spoločnosti.
  (from: 09/02/1997)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 100/2000, NZ 99/2000 zo dňa 6.7.2000) schválilo zmenu stanov o počte členov predstavenstva na 3, odstúpenie z funkcií členov predstavenstva a člena dozornej rady, zvolilo nových členov.
  (from: 11/24/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.4.2002 prejednalo odstúpenie člena predstavenstva a zvolilo nového člena predstavenstva.
  (from: 07/26/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.6.2002 prerokovalo odstúpenie člena dozornej a zvolilo nového člena dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/20/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2002 o zosúladení stanov s novelou Obch. zák. č. 500/2001 Z.z. (notárska zápisnica N 548/02, NZ 546/02 zo dňa 17.12.2002).
  (from: 05/30/2003)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person