Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49972/T

Business name: 
LOYAL INVEST s.r.o.
  (from: 09/14/2021)
Registered seat: 
Ul. Biskupa Kondého 5138/30
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/14/2021)
Identification number (IČO): 
54 059 381
  (from: 09/14/2021)
Date of entry: 
09/14/2021
  (from: 09/14/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/14/2021)
Objects of the company: 
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 09/14/2021)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/14/2021)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 09/14/2021)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 09/14/2021)
Výroba nápojov
  (from: 09/14/2021)
Textilná výroba
  (from: 09/14/2021)
Odevná výroba
  (from: 09/14/2021)
Spracovanie kože
  (from: 09/14/2021)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 09/14/2021)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 09/14/2021)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 09/14/2021)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 09/14/2021)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 09/14/2021)
Keramická výroba
  (from: 09/14/2021)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 09/14/2021)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 09/14/2021)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/14/2021)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 09/14/2021)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 09/14/2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 09/14/2021)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 09/14/2021)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 09/14/2021)
Výroba hudobných nástrojov
  (from: 09/14/2021)
Výroba hračiek a hier
  (from: 09/14/2021)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 09/14/2021)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 09/14/2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 09/14/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/14/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/14/2021)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 09/14/2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/14/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/14/2021)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/14/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 09/14/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/14/2021)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 09/14/2021)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/14/2021)
Sťahovacie služby
  (from: 09/14/2021)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 09/14/2021)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/14/2021)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 09/14/2021)
Prevádzkovanie úschovní
  (from: 09/14/2021)
Kuriérske služby
  (from: 09/14/2021)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/14/2021)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/14/2021)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 09/14/2021)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 09/14/2021)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 09/14/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/14/2021)
Finančný lízing
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/14/2021)
Záložne
  (from: 09/14/2021)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/14/2021)
Faktoring a forfaiting
  (from: 09/14/2021)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 09/14/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/14/2021)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 09/14/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 09/14/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/14/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 09/14/2021)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 09/14/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 09/14/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/14/2021)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 09/14/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/14/2021)
Dizajnérske činnosti
  (from: 09/14/2021)
Fotografické služby
  (from: 09/14/2021)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 09/14/2021)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 09/14/2021)
Služby požičovní
  (from: 09/14/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/14/2021)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/14/2021)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/14/2021)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/14/2021)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/14/2021)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 09/14/2021)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 09/14/2021)
Partners: 
Csaba Hervay
537
Vydrany 930 16
Slovak Republic
  (from: 09/14/2021)
Contribution of each member: 
Csaba Hervay
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/14/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/14/2021)
Csaba Hervay
537
Vydrany 930 16
From: 09/14/2021
  (from: 09/14/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 09/14/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/14/2021)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person