Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3610/B

Business name: 
STAMA-REALITY, spol. s r.o.
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Registered seat: 
Vinohradnícka 3
Bratislava 821 06
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Identification number (IČO): 
31 333 796
  (from: 10/07/1992)
Date of entry: 
10/07/1992
  (from: 10/07/1992)
Person dissolved from: 
26.9.2011
  (from: 12/20/2011)
Date of deletion: 
12/20/2011
  (from: 12/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/20/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/07/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyslových stavieb
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Partners: 
Ing. Emil Kraushuber
Révova 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Stanislav Malovec
Hálova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Ondrej Hojstrič
Púpavová 46
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Peter Kováč
Kukučinova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Štefan Maťuš
Gagarinova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Štefan Zóbel
Čmelíkova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Stanislav Malovec
Hálova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Contribution of each member: 
Peter Imrich
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Ondrej Hojstrič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Emil Kraushuber
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Stanislav Malovec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Ing. Štefan Zóbel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Stanislav Malovec
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Ing. Ondrej Hojstrič
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Peter Imrich
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Ing. Emil Kraushuber
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Stanislav Malovec
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Ing. Štefan Zóbel
  (from: 10/07/1992 until: 09/16/1993)
Ing. Ondrej Hojstrič
Púpavová 46
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Ing. Peter Kováč
Kukučinova 1166
Detva
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Stanislav Malovec
Hálova 15
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Ing. Štefan Zóbel
Čmelíkova 13
Bratislava
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 25.07.2011, právoplatné dňom 26.09.2011, č. k.: 32Exre/1159/2005, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť STAMA-REALITY, spol. s r. o., so sídlom Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 31 333 796 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť STAMA-REALITY, spol. s r. o., so sídlom Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava, IČO: 31 333 796, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 3610/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 12/20/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzením bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 9. 6. 1992 v zmysle ust. § 57, § 60, § 105 a násl. Zákona 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7376
  (from: 10/07/1992 until: 12/19/2011)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.7.1993. Stary spis: S.r.o. 7376
  (from: 09/17/1993 until: 12/19/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.7.2011 č. k. 32Exre/1159/2005, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 10/07/2011 until: 12/19/2011)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person