Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11121/N

Business name: 
DOPRING EKO, s.r.o.
  (from: 08/27/1998 until: 04/19/2006)
Registered seat: 
Mestský majer 1/1441
Levice 934 01
  (from: 08/27/1998 until: 04/19/2006)
Identification number (IČO): 
36 528 901
  (from: 08/27/1998)
Date of entry: 
08/27/1998
  (from: 08/27/1998)
Person dissolved from: 
31.3.2006
  (from: 04/20/2006)
Date of deletion: 
04/20/2006
  (from: 04/20/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/20/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/27/1998 until: 04/19/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2006 o zrušení spoločností DOPRING EKO, s.r.o., SYKO Šaľa, s.r.o. ku dňu 31.03.2006 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou obchodnou spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. so sídlom Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221, na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 22.03.2006. Z Obchodného regista Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 11121/N sa v y m a z á v a dňom 20.04.2006 obchodná spoločnosť DOPRING EKO, s.r.o. so sídlom Mestský majer 1/1441, 934 01 Levice, IČO: 36 528 901, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. so sídlom Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 04/20/2006)
Legal successor: 
SITA Slovensko, a.s.
Kukuričná 8
Bratislava 831 03
  (from: 04/20/2006)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person