Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3701/B

Business name: 
DOAS SK, a.s.
  (from: 09/28/2005)
Registered seat: 
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 09/28/2005)
Identification number (IČO): 
35 956 381
  (from: 09/28/2005)
Date of entry: 
09/28/2005
  (from: 09/28/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/28/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/28/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2005)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 09/28/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2005)
administratívna činnosť
  (from: 09/28/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2005)
prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
  (from: 09/28/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/2005)
prieskum trhu
  (from: 09/28/2005)
účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 09/28/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/28/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/28/2005)
inžinierska činnosť ( obstarávacie služby v stavebníctve)
  (from: 09/28/2005)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/28/2005)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 09/28/2005)
prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 09/28/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/28/2005)
Ing. Ivan Šesták - predseda
Havelkova 32
Bratislava 841 03
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Ing. Daniel Knotek - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Ing. Tomáš Klepetko
Košická 5590/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/05/2020
  (from: 12/01/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/28/2005)
Capital: 
34 860 EUR Paid up: 34 860 EUR
  (from: 03/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 21
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, pri súčasnej realizácii predkupného práva akcionármi. Predkupné právo akcionárov. Akcionári majú predkupné právo voči každému nadobúdateľovi, a to aj v prípade prevodu na iného akcionára, aj v prípade prevodu na blízku osobu v zmysle Občianskeho zákonníka. Súhlasom spoločnosti. Súhlas s prevodom akcií udeľuje valné zhromaždenie. Pri odmietnutí udelenia súhlasu pri prevode akcií spoločnosťou nie je takýto akcionár akcie oprávnený previesť. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je to v rozpore so záujmami spoločnosti a jej akcionárov, alebo nebolo dodržané predkupné právo ostatných akcionárov. Odmietnutie je odôvodnené najmä: a) ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ je vzhľadom na informácie o nej dostupné nedôveryhodná, to isté platí pre nadobudnutie akcií právnickými osobami majetkovo, alebo personálne prepojenými s takýmito osobami, alebo nadobudnutie akcií osobami blízkymi, b) ak osoba, ktorá sa navrhuje ako nadobúdateľ podniká v predmete podnikania spoločnosti, a táto skutočnosť môže ovplyvniť samostatnosť podnikateľskej činnosti spoločnosti.
  (from: 03/12/2009)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Mráz
Stromová 472/7
Budča 962 33
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 03/17/2020
  (from: 05/15/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.09.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 235/2005, Nz 42204/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/28/2005)
Notárska zápisnica N 697/2009, Nz 6447/2009 zo dňa 02.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 03/12/2009)
Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2010.
  (from: 05/26/2010)
Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2015.
  (from: 05/28/2015)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person